RIAD

Aktuálně (leden - březen 2021):

 • 5.3. vystavena nová verze souboru referenční data 3.5 (doplnění názvů atributů RIAD v kontrolách SDAT)
 • únor
  • dokončena migrace FOP z CRÚ na prostředí RIAD Test
  • na jednání ČBA upřesněny dotazy týkající se FOP - právní formy, identifikátory, proces ztotožnění, viz zápis
  • některé vykazující osoby začínají testovat zasílání FOP
 • 27.1. vystaveny nové verze souborů (pouze aktualizace číselníků):
  • referenční data 3.4
  • nástroj pro generování vstupní zprávy XML 1.8
 • 20.1. na testovacího prostředí RIAD nasazena nová verze s podporou zasílání a správy dat FOP
  • upgrade externí webové aplikace
  • upgrade webových služeb (nasazeny i nové služby xmlUpload a xmlDownload)
  • nasazeny nové verze kontrol, číselníků a XSD schémat
  • jednorázový import FOP z CRÚ bude proveden na začátku února
 • 12.1. vystaveny nové verze souborů:
  • referenční data 3.3
  • nástroj pro generování vstupní zprávy XML 1.7
  • business kontroly
 • došlo k úpravě povolených právních forem pro CZ FOP, kromě CZ100 jsou v souladu s registrem ROS povoleny právní formy CZ424 a CZ425

Informace a odkazy:

Dne 31. 1. 2019 byl spuštěn ostrý provoz systému ČNB RIAD - registr protistran úvěrových dat AnaCredit.

Přehled URL adres pro přístup do systému:

ČNB RIAD Webová aplikace Webové služby - WS
Ověřovací provoz
(TEST)
https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-test/faces/Main.jsf  https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}
Produkční prostředí
(PROVOZ)
https://aplc.cnb.cz/riad-ext/faces/Main.jsf  https://aplc.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}

 

Nový flexibilní obsah

FAQ1 Proč ...
sadf asfůl asdůlk faůldskf asldůkf jasldkf a

FAQ2 Proč ...
asdfja dsůflka sjdůlf jasdůlfk a