RIAD

Aktuálně:

 • 23.9. V návaznosti na úpravy ECB RIAD byly upraveny číselníky ČNB RIAD (34 nových typů non EU identifikátorů), odpovídajícím způsobem byly upraveny soubory Nástroj pro generování vstupní zprávy a Referenční data (zde byly navíc doplněny listy s doplňujícími informacemi pro CY_DRCOR_CD a DE_TRD_RGSTR_CD).   
 • 23.6. Provedeny avizované změny číselníku Inst. sektor (CNB_SEKTOR, zneaktivnění obecných položek), odpovídajícím způsobem upraven nástro pro generování vstupní zprávy v MS Excel
 • 10.6. Do dokumentu Technická specifikace byl do kapitol 8.3 a 8.4 včleněn aktualizovaný dokument Uživatelská příručka externí webové aplikace. Jedná se převážně o zjednodušení textů a aktualizace, ve webové aplikaci nedochází k žádným změnám.

  Byl aktualizován soubor Referenční data v3.9, obsahuje již i plánovanou úpravu číselníku CNB_SEKTOR, která bude provedena 23.6.2022 a bude zahrnovat zneaktivnění obecných položek, které neurčují vlastnictví. Tato změna vychází z požadavku ECB RIAD na vykazování vlastnictví u všech subjektů.

 • 25.5. Na produkční prostředí byla dnes vystavena nová verze ČNB RIAD s podporou subjektů bez národního identifikátoru, viz níže. Aktuálně evidujeme jeden subjekt NOTAP - 0086293341 (NG) - Ministry of Foreign Affairs, Nigeria.
 • 29.4. Nová verze ČNB RIAD s podporou subjektů bez národního identifikátoru (NOTAP, viz níže) byla dnes vystavena na testovací prostředí RIAD Test.
  Vystavení na produkční prostředí plánujeme v druhé polovině května (pravděpodobně v týdnu od 23.5.)
  Pro potřeby testování jsme založili několik subjektů bez národního identifikátoru, např.:
  - 0076791750 (CZ) - Testovací NOTAP (CZ S11)
  - 0076792120 (DE) - Stadt Schmölln
  - 0076792200 (FI) - LAPIN PURSISEURA
  - 0076792331 (IE) - St Tiarnachs Primary School
  Výpis všech takových subjektů umožňuje query typu Identification (attr-id-notap-find) viz specifikace.

Další historii změn naleznete zde: RIAD historie změn

Informace a odkazy:

Dne 31. 1. 2019 byl spuštěn ostrý provoz systému ČNB RIAD - registr protistran úvěrových dat AnaCredit.

V červnu 2021 byla do provozu uvedena nová verze s podporou FOP.

Přehled URL adres pro přístup do systému:

ČNB RIAD Webová aplikace Webové služby - WS
Ověřovací provoz
(TEST)
https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-test/faces/Main.jsf  https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}
Produkční prostředí
(PROVOZ)
https://aplc.cnb.cz/riad-ext/faces/Main.jsf  https://aplc.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}

 

 • Ve výstupní zprávě je subjekt IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE, co to znamená?

U CZ subjektů to znamená, že subjekt byl dohledán podle IČO, ale nesouhlasí zaslaný název, právní forma, LEI/BIC nebo datum narození FOP s již evidovaným údajem u dané vlastnosti v ČNB RIAD (nebo v ROS). Doporučujeme porovnat údaje pro tyto vlastnosti v zaslané vstupní a obdržené výstupní zprávě.

U non-CZ subjektů to znamená, že subjekt byl dohledán podle hodnoty identifikátoru, ale nesouhlasí vykázaná země (při zaslání LEI/BIC) nebo došlo k jinému rozporu ve vykázaných a evidovaných identifikátorech v ČNB nebo ECB RIAD; případně pro FOP nesouhlasí datum narození FOP s již evidovaným v ČNB RIAD. Pošlete buď pouze jeden identifikátor, zkontrolujte vykázaná/vrácená data, nebo kontaktujte VS RIAD.

 

 • Pokouším se aktualizovat sektor a další atributy, výstupní zpráva vrací AKTUALIZOVAN, ale v ČNB RIAD zůstává stále původní záznam.

V takovém případě stav AKTUALIZOVAN znamená, že Vámi zaslaný údaj byl uložen, ale pro daný subjekt a vlastnost existuje záznam ze zdroje s vyšší prioritou, tedy není možné z Vaší strany přepsat autoritativní záznam. Pokud je údaj v ČNB RIAD chybný, kontaktujte VS RIAD.

 

 • Ve výstupní zprávě se mi vrátilo, že CZ subjekt NEEXISTUJE, jak dále postupovat?

Subjekt nebyl dohledán podle IČO v registru ROS. Je nutné kontaktovat VS RIAD, aby subjekt založila manuálně. K této situaci dochází typicky u svěřenských fondů nebo u již zaniklých subjektů FOP (v případě FOP prosím zvažte, zda je opravdu nutné subjekt do RIAD zavádět).

 

 • Do jakého sektoru patří svěřenské fondy?

Svěřenské fondy by měly být zařazeny jako CNB_SEKTOR = 1441000 (CZ) / 2004410(non CZ) a CNB_NACE = 643.

 

 • Jak se vykazují ambasády/velvyslanectví?

Aktuálně stále platí, že v RIADu nejsou ambasády/velvyslanectví registrovány jako samostatné subjekty, ale jsou zahrnuty pod centrální vlády/ministerstva zřizující země. Z podnětu na straně ECB AnaCredit se chystá změna (diskutováno na ČBA v září 2020), nově budou ambasády samostatnými subjekty s rezidentstvím v hostitelské zemi s vazbou na vysílací stát, tedy např. velvyslanectví Norska v ČR bude nově samostatný CZ subjekt s vazbou na norskou vládu nebo norské ministerstvo zahraničí, financí apod.; termín implementace zatím není známý.

 

 • Vykazují se do ČNB RIAD pobočky subjektu v rámci jedné země?

Do ČNB RIAD se vykazuje vždy pouze centrála, nikoliv další pobočky stejné instituce v jedné zemi.

 

 • Jaký zdroj je možné využít pro ověření SNA sektoru?

ČNB RIAD přebírá pro CZ subjekty sektor prakticky vždy z RES. V SK jsou pro sektory relevantním zdrojem (dle NBS) rejstříky RPO a RO (SK stat. úřad). U zahraničních subjektů provádí v případě rozporu VS RIAD ověřování sektoru u příslušné NBA, případně na seznamu vybraných institucí (jako např. ECB Lists of financial institutions).

 

 • Vypršel mi certifikát, jak se zavádí následný certifikát?

Pro superuživatele zavádí certifikáty VS RIAD, proto zašlete VS RIAD následný certifikát ideálně ve tvaru PEM (nebo SN certifikátu) s žádostí o zavedení. Pro ostatní uživatele zavádí certifikáty superuživatel.

 

 • Jaký identifikátor máme vykazovat pro zahraniční FOP?

Pro zahraniční FOP lze vykázat buď konkrétní typ národního identifikátoru anebo generický GEN_FOP_CD. Pro SK protistrany preferujeme vykázání SK_ICO_CD.