RIAD

Aktuálně (2021):

 • 7.10. země GB byla odstraněna z číselníku pro kontrolu AS-027 na prostředí RIAD Produkce 
 • 13.9. na prostředí RIAD Test byla z číselníku pro kontrolu AS-027 (územní celky) odstraněna země GB - není možné vykazovat územní celek (NUTS3) pro tuto zemi
 • 21.6. publikována nová verze souboru RIAD_Counterparty_Reference_Data v3.6
 • 14.6. byl dokončen prvotní import FOP z CRÚ, celkem namigrováno přes 310 000 FA a 2 500 FN
 • 14.6. došlo k převodu kódů čtyř rejstříkových soudů (součást identifikátoru DE_TRD_RGSTR_CD)
  B1204 -> B8536, B1601-> B8535, B2609 -> B8534, B2805 -> B8537
  Hodnoty identifikátorů byly upraveny (v souladu s ECB) i do minulosti. Pro zjednodušení historických oprav jsme původní hodnoty vložili jako identifikátor _OTHER DE_HRx_OLD_XJustiz s platností do 15.6.2021
 • 11.6. byla provedena úprava německých národních identifikátorů v číselníku
  (zneplatnění DE_HRA_CD, DE_HRB_CD, DE_PR_CD, DE_VR_CD a DE_GNR_CD a naopak zplatnění DE_TRD_RGSTR_CD, všechny stávající identifikátory DE_HRA... atd. byly převedeny na nový typ), v číselníku zůstaly platné tři německé identifikátory DE_TRD_RGSTR_CD, DE_VAT_CD a DE_TAX_CD
  Upozorňujeme uživatele RIAD, aby nadále používali primárně DE_TRD_RGSTR_CD
 • 7.6. na produkční prostředí nasazena podpora FOP a další úpravy (ztotožnění, webové služby, více viz technická specifikace)

Informace a odkazy:

Dne 31. 1. 2019 byl spuštěn ostrý provoz systému ČNB RIAD - registr protistran úvěrových dat AnaCredit.

V červnu 2021 byla do provozu uvedena nová verze s podporou FOP.

Přehled URL adres pro přístup do systému:

ČNB RIAD Webová aplikace Webové služby - WS
Ověřovací provoz
(TEST)
https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-test/faces/Main.jsf  https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}
Produkční prostředí
(PROVOZ)
https://aplc.cnb.cz/riad-ext/faces/Main.jsf  https://aplc.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}

 

 • Ve výstupní zprávě je subjekt IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE, co to znamená?

U CZ subjektů to znamená, že subjekt byl dohledán podle IČO, ale nesouhlasí zaslaný název, právní forma, LEI/BIC nebo datum narození FOP s již evidovaným údajem u dané vlastnosti v ČNB RIAD (nebo v ROS). Doporučujeme porovnat údaje pro tyto vlastnosti v zaslané vstupní a obdržené výstupní zprávě.

U non-CZ subjektů to znamená, že subjekt byl dohledán podle hodnoty identifikátoru, ale nesouhlasí vykázaná země (při zaslání LEI/BIC) nebo došlo k jinému rozporu ve vykázaných a evidovaných identifikátorech v ČNB nebo ECB RIAD; případně pro FOP nesouhlasí datum narození FOP s již evidovaným v ČNB RIAD. Pošlete buď pouze jeden identifikátor, zkontrolujte vykázaná/vrácená data, nebo kontaktujte VS RIAD.

 

 • Pokouším se aktualizovat sektor a další atributy, výstupní zpráva vrací AKTUALIZOVAN, ale v ČNB RIAD zůstává stále původní záznam.

V takovém případě stav AKTUALIZOVAN znamená, že Vámi zaslaný údaj byl uložen, ale pro daný subjekt a vlastnost existuje záznam ze zdroje s vyšší prioritou, tedy není možné z Vaší strany přepsat autoritativní záznam. Pokud je údaj v ČNB RIAD chybný, kontaktujte VS RIAD.

 

 • Ve výstupní zprávě se mi vrátilo, že CZ subjekt NEEXISTUJE, jak dále postupovat?

Subjekt nebyl dohledán podle IČO v registru ROS. Je nutné kontaktovat VS RIAD, aby subjekt založila manuálně. (K této situaci dochází typicky u svěřenských fondů)

 

 • Do jakého sektoru patří svěřenské fondy?

Svěřenské fondy by měly být zařazeny jako CNB_SEKTOR = 1441000 a CNB_NACE = 643.

 

 • Jak se vykazují ambasády/velvyslanectví?

Aktuálně stále platí, že v RIADu nejsou ambasády/velvyslanectví registrovány jako samostatné subjekty, ale jsou zahrnuty pod centrální vlády/ministerstva zřizující země. Z podnětu na straně ECB AnaCredit se chystá změna (diskutováno na ČBA v září 2020), nově budou ambasády samostatnými subjekty s rezidentstvím v hostitelské zemi s vazbou na vysílací stát, tedy např. velvyslanectví Norska v ČR bude nově samostatný CZ subjekt s vazbou na norskou vládu nebo norské ministerstvo zahraničí, financí apod.; termín implementace zatím není známý.

 

 • Vykazují se do ČNB RIAD pobočky subjektu v rámci jedné země?

Do ČNB RIAD se vykazuje vždy pouze centrála, nikoliv další pobočky stejné instituce v jedné zemi.

 

 • Jaký zdroj je možné využít pro ověření SNA sektoru?

ČNB RIAD přebírá pro CZ subjekty sektor prakticky vždy z RES. V SK jsou pro sektory relevantním zdrojem (dle NBS) rejstříky RPO a RO (SK stat. úřad). U zahraničních subjektů provádí v případě rozporu VS RIAD ověřování sektoru u příslušné NBA, případně na seznamu vybraných institucí (jako např. ECB Lists of financial institutions).

 

 • Vypršel mi certifikát, jak se zavádí následný certifikát?

Pro superuživatele zavádí certifikáty VS RIAD, proto zašlete VS RIAD následný certifikát ideálně ve tvaru PEM (nebo SN certifikátu) s žádostí o zavedení. Pro ostatní uživatele zavádí certifikáty superuživatel.

 

 • Jaký identifikátor máme vykazovat pro zahraniční FOP?

Pro zahraniční FOP lze vykázat buď konkrétní typ národního identifikátoru anebo generický GEN_FOP_CD. Pro SK protistrany preferujeme vykázání SK_ICO_CD.