RIAD

Aktuálně:

 • 25.9. Publikovány nové verze souborů (Referenční data a Nástroj pro generování vstupní zprávy) - aktualizace číselníků.
  Na prostředí RIAD Produkce byla vystavena avizovaná úprava zprávy typu List - doplnění časových údajů.
 • 15.9. Na prostředí RIAD Test bylo vystaveno doplnění časových údajů do výstupní zprávy typu List (seznamy) a odpovídajícím způsobem byly aktualizovány XSD schémata a vzorky. Nasazení této drobné úpravy na produkční prostředí plánujeme ke konci září, pokud se neobjeví žádné komplikace ani námitky.
 • 31.8. Avizovaná vstupní kontrola konzistence velikostních atributů bude nasazena v týdnu od 11. září, pravděpodobně ve středu.
 • 27.6. V návaznosti na zavedení vstupní kontroly AS-047 na prostředí RIAD Produkce dochází na přelomu června a července 2023 k průběžnému ukončování záznamů pro velikostní atributy (roční obrat, bilanční suma, počet zaměstnanců a z nich vycházející kategorie obratu a počtu zaměstnanců) s původní platností do 31.12.9999 na platnost do 30.6.2025.
 • 16.5. Na prostředí RIAD Produkce byla nasazena avizovaná kontrola intervalu platnosti velikostních atributů AS-047, která provádí automatické zkracování intervalu platnosti velikostních atributů (roční obrat, bilanční suma a počet zaměstnanců) tak, aby interval nepřesáhl dva roky (platnost_od + 2 roky – 1 den).
 • 2.5. Publikován upravený soubor Business kontroly (zpřesnění popisu AS-048).
 • 20.4. Na prostředí RIAD Test byly nasazeny avizované vstupní kontroly velikostních atributů – omezení (automatické zkracování) intervalu platnosti na 2 roky a kontrola vzájemné konzistence dle definice malých a středních podniků, blíže viz aktualizovaný soubor Business kontroly.
  Plánovaný termín nasazení kontrol na produkci:
  • květen 2023 omezení (automatické zkracování) intervalu platnosti 
  • září 2023 pro kontrolu konzistence

Historii změn naleznete zde: RIAD historie změn

Informace a odkazy:

Dne 31. 1. 2019 byl spuštěn ostrý provoz systému ČNB RIAD - registr protistran úvěrových dat AnaCredit.

V červnu 2021 byla do provozu uvedena nová verze s podporou FOP.

Přehled URL adres pro přístup do systému:

ČNB RIAD Webová aplikace Webové služby - WS
Ověřovací provoz
(TEST)
https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-test/faces/Main.jsf  https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}
Produkční prostředí
(PROVOZ)
https://aplc.cnb.cz/riad-ext/faces/Main.jsf  https://aplc.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}

 

 • Ve výstupní zprávě je subjekt IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE, co to znamená?

U CZ subjektů to znamená, že subjekt byl dohledán podle IČO, ale nesouhlasí zaslaný název, právní forma, LEI/BIC nebo datum narození FOP s již evidovaným údajem u dané vlastnosti v ČNB RIAD (nebo v ROS). Doporučujeme porovnat údaje pro tyto vlastnosti v zaslané vstupní a obdržené výstupní zprávě.

Pokud se jedná o CZ subjekt FOP, je výjimečně možné, že rodné číslo u zasílaného subjektu je již evidované u jiného subjektu v RIAD. Pro založení Vašeho subjektu zašlete v této situaci  jako identifikátor pouze IČO a datum narození, rodné číslo zašlete až formou aktualizace k získanému RIAD IDK. V případě pochybností ohledně evidence rodného čísla u existujícího subjektu nás kontaktujte.

U non-CZ subjektů to znamená, že subjekt byl dohledán podle hodnoty identifikátoru, ale nesouhlasí vykázaná země (při zaslání LEI/BIC) nebo došlo k jinému rozporu ve vykázaných a evidovaných identifikátorech v ČNB nebo ECB RIAD; případně pro FOP nesouhlasí datum narození FOP s již evidovaným v ČNB RIAD. Pošlete buď pouze jeden identifikátor, zkontrolujte vykázaná/vrácená data, nebo kontaktujte VS RIAD.

 

 • Pokouším se aktualizovat sektor a další atributy, výstupní zpráva vrací AKTUALIZOVAN, ale v ČNB RIAD zůstává stále původní záznam.

V takovém případě stav AKTUALIZOVAN znamená, že Vámi zaslaný údaj byl uložen, ale pro daný subjekt a vlastnost existuje záznam ze zdroje s vyšší prioritou, tedy není možné z Vaší strany přepsat autoritativní záznam. Pokud je údaj v ČNB RIAD chybný, kontaktujte VS RIAD.

 

 • Ve výstupní zprávě se mi vrátilo, že CZ subjekt NEEXISTUJE, jak dále postupovat?

Subjekt nebyl dohledán podle IČO v registru ROS. Je nutné kontaktovat VS RIAD, aby subjekt založila manuálně. K této situaci dochází typicky u svěřenských fondů nebo u již zaniklých subjektů FOP (v případě FOP prosím zvažte, zda je opravdu nutné subjekt do RIAD zavádět).

 

 • Do jakého sektoru patří svěřenské fondy?

Svěřenské fondy by měly být zařazeny jako CNB_SEKTOR = 1441000 (CZ) / 2004410(non CZ) a CNB_NACE = 643.

 

 • EGAP, ČEB, NRB, NRF - jaký sektor?

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (CZ45279314) – v RIAD pojišťovací společnost – 1280100
Česká exportní banka, a.s. (CZ63078333) – v RIAD banka – 1221100
Národní rozvojová banka, a.s. (CZ44848943) – v RIAD banka – 1221100
Národní rozvojový fond SICAV a.s. (CZ09829482) – v RIAD fond – 1240200

ČSÚ tyto subjekty na základě doporučení Eurostatu přeřadilo do sektoru vládních institucí. ČNB tuto reklasifikaci odmítla převzít především s poukazem na skutečnost, že uvedené subjekty mají bankovní, resp. pojišťovací licenci a jsou zařazeny v seznamu finančních institucí (MFI), nařízeného Evropskou centrální bankou (ECB). Tato situace vede ke nekonzistenci statistik zasílaných ECB a Eurostatu a způsobuje nemalé problémy při jejich sestavování.

Z pohledu ČNB (i legislativně) je bohužel jediným možným řešením zachování současného stavu do doby změny metodiky nebo doporučení ECB. 

 

 • Jak se vykazují ambasády/velvyslanectví?

Aktuálně stále platí, že v RIADu nejsou ambasády/velvyslanectví registrovány jako samostatné subjekty, ale jsou zahrnuty pod centrální vlády/ministerstva zřizující země. Z podnětu na straně ECB AnaCredit se chystá změna (diskutováno na ČBA v září 2020), nově budou ambasády samostatnými subjekty s rezidentstvím v hostitelské zemi s vazbou na vysílací stát, tedy např. velvyslanectví Norska v ČR bude nově samostatný CZ subjekt s vazbou na norskou vládu nebo norské ministerstvo zahraničí, financí apod.; termín implementace zatím není známý.

 

 • Vykazují se do ČNB RIAD pobočky subjektu v rámci jedné země?

Do ČNB RIAD se vykazuje vždy pouze centrála, nikoliv další pobočky stejné instituce v jedné zemi.

 

 • Jaký zdroj je možné využít pro ověření SNA sektoru?

ČNB RIAD přebírá pro CZ subjekty sektor prakticky vždy z RES. V SK jsou pro sektory relevantním zdrojem (dle NBS) rejstříky RPO a RO (SK stat. úřad). U zahraničních subjektů provádí v případě rozporu VS RIAD ověřování sektoru u příslušné NBA, případně na seznamu vybraných institucí (jako např. ECB Lists of financial institutions).

 

 • Vypršel mi certifikát, jak se zavádí následný certifikát?

Pro superuživatele zavádí certifikáty VS RIAD, proto zašlete VS RIAD následný certifikát ideálně ve tvaru PEM (nebo SN certifikátu) s žádostí o zavedení. Pro ostatní uživatele zavádí certifikáty superuživatel.

 

 • Jaký identifikátor máme vykazovat pro zahraniční FOP?

Pro zahraniční FOP lze vykázat buď konkrétní typ národního identifikátoru anebo generický GEN_FOP_CD. Pro SK protistrany preferujeme vykázání SK_ICO_CD.