Ukončení platnosti a výměna bankovek 100 Kč až 2000 Kč s úzkým stříbřitým proužkem

Dne 30. června 2022 skončila platnost starších vzorů bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999. Neplatné bankovky je možné po neomezenou dobu vyměňovat na pokladnách ČNB.

Neplatné starší vzory bankovek jsou od těch, které nadále zůstávají v oběhu, nejsnáze rozpoznatelné šířkou ochranného proužku – ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je u neplatných bankovek úzký a jeho barva se při naklopení nemění, zatímco nejnovější vzory bankovek mají proužek širší, jenž při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou. Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky a některé další ochranné prvky.

Jaké bankovky jsou neplatné?

Dnem 30. června 2022 skončila platnost starších vzorů bankovek z let 1995 až 1999. Konkrétně se jedná o následující vzory bankovek: 100 Kč vzoru 1995 a 1997, 200 Kč vzoru 1996 a 1998, 500 Kč vzoru 1995 a 1997, 1000 Kč vzoru 1996 a 2000 Kč vzoru 1996 a 1999.

Neplatné vzory bankovek lze nejsnáze rozeznat podle šířky stříbřitého proužku – ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je u neplatných bankovek úzký a jeho barva se při naklopení nemění.

Výše uvedené bankovky od 1. července 2022 nejsou určeny k platbám za zboží a služby.

Jak a kde vyměnit neplatné bankovky?

Bankovky, jejichž platnost skončila dnem 30. června 2022, je možné od 1. července 2024 vyměnit na pokladnách ČNB. Výměna neplatných bankovek v České národní bance je časově neomezená.

ČNB je povinna provést výměnu neplatných tuzemských bankovek bezplatně bez omezení za předpokladu, že jsou neplatné bankovky roztříděné podle nominálních hodnot.

Je možné neplatnou bankovkou zaplatit v obchodě?

S výjimkou ČNB není nikdo povinen přijímat nebo vyměňovat neplatné bankovky. Obchodníci nejsou povinni přijímat od zákazníků neplatné peníze jako úhradu za zboží a mají ze zákona právo takové peníze odmítnout.

Pokud jakákoli právnická osoba nebo směnárník neplatné bankovky přijmou, nesmí je vrátit do oběhu. Tato povinnost slouží zejména k ochraně občanů, kterým by měla zajistit, že v peněžním oběhu obdrží pouze taková platidla, která jsou pravá a platná a která mohou při dalších platbách bez potíží využít, což v případě neplatných bankovek nemohou.

Vyměňuje ČNB i jiné neplatné české bankovky, než ty s úzkým stříbřitým proužkem?

Časově neomezená lhůta na výměnu neplatných bankovek platí i pro bankovky 100 Kč vzoru 1993, 200 Kč vzoru 1993, 500 Kč vzoru 1993, 1000 Kč vzoru 1993, 2000 Kč vzoru 1996 a 5000 Kč vzoru 1993.

 1. Podmínky provozování samoobslužných technických zařízení z hlediska příjmu neplatných bankovek
  1. neanonymní samoobslužné technické zařízení (bankomat) – lze provozovat, pokud splňuje požadavky stanovené v § 11 odst. 2 zákona o oběhu bankovek
   a mincí, což mimo jiné znamená, že musí rozpoznat neplatné bankovky, které může buď odmítnout, anebo přijmout (v takovém případě je však nesmí vrátit zpět do oběhu). Rozhodnutí o tom, zda bankomat bude neplatné bankovky odmítat, anebo přijímat, záleží na obchodní politice provozovatele bez ohledu na to, je-li jím úvěrová instituce, anebo nebankovní provozovatel
  2. anonymní samoobslužné technické zařízení (např. prodejní automat, samoobslužná pokladna, parkovací automat) – lze provozovat, jestliže splňuje požadavky stanovené v § 11 odst. 1 zákona o oběhu bankovek a mincí, což mimo jiné znamená, že musí rozpoznat neplatné bankovky a odmítnout je.
 2. Provozování zařízení (nebo sestavy zařízení) pro zpracování tuzemských bankovek
  (např. třídičky tuzemských bankovek ve zpracovatelských centrech nebo stolní počítačky na pokladních přepážkách bank) – jsou-li využívány ke strojovému zpracování tuzemských bankovek přijatých z oběhu před jejich vrácením do oběhu, musí splňovat standardy pro strojové zpracování, což mimo jiné znamená ověřit platnost tuzemských bankovek a platné tuzemské bankovky fyzicky oddělit od tuzemských bankovek neplatných.
 3. Recertifikace (přetestování) zařízení nebo sestavy zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí
  1. zařízení, u kterého dojde ke změně, aniž by tím byla provedena změna testovaného SW uvedeného na stránkách ČNB, není nutné recertifikovat (přetestovat). Výrobce má však možnost ověřit si funkčnosti zařízení za podmínek stanovených ČNB (převážně v prostorách ČNB)
  2. zařízení, u kterého dojde ke změně, která spočívá ve změně SW uvedeného
   na stránkách ČNB, musí být recertifikováno (přetestováno). Výrobce standardním způsobem přihlásí zařízení k recertifikaci, která je v tomto případě bezplatná s možností kalibrace zařízení.

Platnost starších vzorů bankovek z let 1995–1999 skončila 30. června 2022. Po tomto datu nejsou obchodníci ze zákona povinni neplatné bankovky nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč a 2 000 Kč s úzkým stříbřitým proužkem přijímat k placení.

Zákon jim však nezakazuje, aby se na základě vlastního uvážení rozhodli, že budou neplatné bankovky akceptovat. V daném případě ale musí zajistit, že tyto bankovky nebudou vráceny zpět do oběhu, například tím, že by je vrátili jinému zákazníkovi při placení.

Pokud se tak přesto stane, zákazník má právo na místě požádat obchodníka o výměnu neplatné bankovky za platnou. Obchodník je totiž povinen vracet zákazníkům výlučně platné tuzemské bankovky a mince.

Jestliže obchodník odmítne zákazníkovi vyměnit neplatnou bankovku, kterou mu vrátil při placení zboží  či služeb ve své provozovně, může se zákazník obrátit na Českou národní banku, která podnět prošetří v rámci výkonu dohledu nad peněžním oběhem.

V souvislosti s tématem ukončení platnosti některých bankovek upozorňujeme, že bankovka v nominální hodnotě 5 000 Kč z roku 1999, která má rovněž úzký stříbřitý proužek, je nadále platná. Obchodníci jsou proto ze zákona povinni ji při platbách za zboží a služby od zákazníků přijímat.

Neplatné bankovky nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč a 2 000 Kč z let 1995–1999 lze vyměnit v ČNB. Výměna je časově neomezená.

 • Zákon 136/2011 Sb. (pdf, 215 kB), o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 398/2021 Sb. (pdf, 48 kB) ze dne 18. října 2021 o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999