SDAT - změny v platných metodikách

Platnými metodikami jsou myšleny metodiky, podle kterých probíhá sběr dat na SDAT PROD. Technicky mohou být ve stavu Platný, ale v případě metodik načítaných z taxonomií EBA a EIOPA i ve stavu Projektovaný.

 • 04. 07. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla upravena závažnost kontroly PL0354 (kód: 310, sk. MVK: PANA03_20) v metodice ANA20240101 ze "Závažná" na "Potvrzení".
 • 17. 06. 2024 - V platné metodice ve vykazovacím rámci EBA_IRRBB (EBA_IRRBB_3.3.2.0) byly na produkčním a testovacím prostředí SDAT deaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules ze dne 13.06.2024.
 • 11. 06. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT došlo k následujícím úpravám kontrol:
  1. Úpravy kontrol RI0180, RI0190, RI0200, RI0210 a PL1001:
   • Kontrola RI0180 (kód 70, výkaz PANACR04) byla upravena v metodikách ANA20190601.1, ANA20210601.1 a ANA20240101.
   • Kontrola RI0190 (kód 70, výkaz PANACR10), RI0200 (kód 70, výkaz PANACR09) a RI0210 (kód 70, výkaz PANACR07) byly upraveny v metodikách ANA20190601.1 a ANA20210601.1.
   • Kontrola PL1001 (kód 300, výkaz PANACR10) byla upravena v metodice ANA20240101.
  2. Úpravy závažnosti kontrol CN0620 a CT7530:
   • Kontrola CN0620 (kód 130, výkaz PANACR04) byla v metodikách ANA20190601.1 a ANA20210601.1 upravena ze závažnosti "Závažná" na "Potvrzení".
   • Kontrola CT7530 (kód 510, skupina MVK PANA04_50) byla v metodikách ANA20190601.1, ANA20210601.1 a ANA20220901 upravena ze závažnosti "Závažná" na "Potvrzení".
 • 28. 05. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT bylo kontrole PL1001 (kód: 300, výkaz: PANACR10) v metodice ANA20240101 vypnuto její opakované provádění.
 • 22. 05. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly upraveny kontroly s kódy 020 a 021 výkazu UVIS01 v metodice METVB20240101.
 • 22. 05. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla v metodice PEF20230101 u kontrol JVK 1410 a 1420 snížena závažnost ze "Závažná" na "Potvrzení".
 • 16. 05. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla kontrole PL1001 (kód: 300, výkaz: PANACR10) snížena závažnost na "Potvrzení" v metodice ANA20240101.
 • 10. 04. 2024 - Na produkčním prostředí, v rámci metodiky AML20231201, byly u výkazů AMLIFE01 a AMLIFE02 zavedeny kontroly, které zajišťují předložení všech povinných datových oblastí.
 • 09. 05. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice EIOPA_S2_2.8.0 deaktivovány další kontroly dle zveřejněného balíčku ze dne 7. 5. 2024, viz seznam kontrol zde.
 • 02. 05. 2024 - V produkčním prostředí SDAT byla v metodice MKT ve výkazu TRAFIM20 dočasně deaktivována kontrola CON-281.
 •  25. 04. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT v metodice FODOK20221201 ve výkazu FDPZ01 a ve výkazu FDVZ01 nastavena kontrola 016 s platností od 31. 12. 2023. 
 • 15. 04. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly nastaveny všechny tři datové oblasti ve výkazu DOFOS60 v metodice FOFI20231201 jako povinné.
 • 12. 04. 2024 - Na produkčním prostředí SDAT byl ve skupině MVK TRAF11_01 od metodiky MKT20190101.1 opraven název kontroly s kódem 222_2.
 • 03. 04. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla deaktivována kontrola CN0940 (kód: 130, skupina MVK: PANA06_20) v metodice ANA20240101.
 • 28. 03. 2024 - V produkčním a testovací prostředí SDAT byla v metodice FOFI20231201 upravena kontrola JVK 142 ve výkazu ROFOS35.
 • 27. 03. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla změněna závažnost kontroly 031 výkazu UVIS01 ze "Závažná" na "Potvrzení" v metodice METVB20240101.
 • 26. 03. 2024 - V platných metodikách ve vykazovacích rámcích EBA_COREP (EBA_COREP_3.2.0.1), EBA_REM (EBA_REM_3.2.2.0) a EBA_MREL (EBA_MREL_3.2.1.0) byly na produkčním a testovacím prostředí SDAT deaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules ze dne 22.03.2024.
 • 20. 03. 2024 - v části Informace k metodice EBA, Bankovnictví a DZ byl aktualizován Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky a ostatních dohledových výkazů pro banky a DZ, konkrétně byl doplněn přehled vykazovacích povinností v členění dle kategorie instituce pro výkaz IRRBB - Interest rate risk in the Banking book, s prvním referenčním datem 30. září 2024 (zde). 
  V současnosti, v souladu s Obecnými pokyny k řízení úrokového rizika investičního portfolia EBA/GL/2018/02, jsou tyto údaje sbírány na národní úrovni ve výkazu Hlášení o úrokovém riziku. Se zahájením standardního sběru dle evropského harmonizovaného rámce bude sběr výkazů DISIFE23/DOZAS23 Hlášení o úrokovém riziku na národní úrovni ukončen.     
  Výkazy COREP a výkazy FINREP, AE (Zatížení aktiv) a FP (Plány financování) zůstávají v metodice v3.4 beze změny. 
  V rámci ostatních dohledových výkazů bude zahájen sběr dat výkazem STABIFE10 "Vybrané ukazatele k určení jiných systémově významných institucí" s prvním referenčním datem 30. červen 2024.
 • 20. 03 .2024 - v testovacím prostředí SDAT byly nastaveny vykazovací povinnosti výkazu IRRBB - Interest rate risk in the Banking book.
 • 15. 03. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice EIOPA_S2_2.8.0 deaktivovány další kontroly dle zveřejněného balíčku ze dne 14. 3. 2024, viz seznam kontrol zde.
 • 11. 03. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly upraveny povinnosti buněk v datové oblasti ECP13_10 výkazu ECP13 v metodice ECP20240101.
 • 06. 03. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly upraveny kontroly CN0845 (kód: 110, skupina MVK: PANA06_60), CT0650 (kód: 510, skupina MVK: PANA10_30), CT0660 (kód: 520, skupina MVK: PANA10_30), PL0351 (kód: 300, skupina MVK: PANA03_16) v metodice ANA20240101.

 • 22. 02. 2024 - Na produkčním i testovacím prostředí SDAT došlo ve výkazu DOPES34 (vykazovací rámec Penze) k zavedení nové jednovýkazové kontroly na vyplnění externího ratingu pro dluhové cenné papíry (kód 61).

 • 22. 02. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla upravena kontrola PL0354 (kód: 310, skupina MVK: PANA03_20) a deaktivována kontrola PL0258 (kód: 340, skupina MVK: PANA02_30) v metodice ANA20240101.
 • 20. 02. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla upravena kontrola PL0351 (kód: 300, skupina MVK: PANA03_16) v metodice ANA20240101.
 • 19. 02. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice EIOPA_S2_2.8.0 deaktivovány další kontroly dle zveřejněného balíčku ze dne 16. 2. 2024, viz seznam kontrol zde.
 • 19. 2. 2024 - Na produkčním i testovacím prostředí SDAT došlo ve výkazu DOPES34 (vykazovací rámec Penze) ke zpřesnění definice ukazatele TPE0205 Externí rating.
 • 13. 02. 2024 - V produkčním a testovací prostředí SDAT byla v metodice FOFI20231201 upravena kontrola JVK 21 ve výkazu ROFOS35 a ROFOS37. 
 • 09. 02. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT bylo do poznámky k datové oblasti SIS02_01 výkazu SISIFE02 (VUS (ČNB) 2-12) v metodice METVB20240101 vloženo následující upřesnění: "U úvěru, jehož část je po splatnosti a část do splatnosti, se celkový objem tohoto úvěru klasifikuje jako úvěr po splatnosti".
 • 07. 02. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice EIOPA_S2_2.8.0 deaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku ze dne 7.2.2024, viz soubor.  
 • 02. 02. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla snížena závažnost kontroly PL0850 (kód: 300, skupina MVK: PANA07_30) ze "Závažná" na "Potvrzení" v metodice ANA20240101.
 • 29. 01. 2024 - V produkčním a testovacím prostředí SDAT byla v metodice FOFI20231201 snížena závažnost kontrol JVK 355 a 356 ve výkazu ROFOS35.
 • 29. 01. 2024 - V produkčním a testovací prostředí SDAT byla v metodice FOFI20231201 deaktivována kontrola JVK 297 ve výkazu ROFOS35.
 • 26. 01. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly z technických důvodů zaverzovány kontroly na verzi platnou od 01. 01. 2024. V kontrolách nedošlo ke změně obsahu. Jedná se o kontroly s kódem PSS22_92_9997 ve výkazu PSSIVYC22 a PSS22_43_451_00(10,15,40,45,50,55), PSS22_53_451_00(10,15,40,45,50,55) ve výkazu PSSIVYP22 v metodice IPS20240101.
 • 18. 1. 2024 - V produkčním a testovací prostředí SDAT byla v metodice FOFI20231201 doplněna kontrola JVK 371.
 • 18. 1. 2024 - V produkčním a testovací prostředí SDAT byla v metodice FOFI20231201 upravena kontrola JVK 121 ve výkazu ROFOS35 a kontrola JVK 91 ve výkazu ROFOS37, zároveň byly v datové oblasti ROFO37_35 označeny všechny řádky jako povinné.
 • 15. 1. 2024 - Ve vykazovacím rámci MKT v metodice MKT20240101 byla změněna závažnost MVK 226 (ve skupině TRAF11_01) ze Závažné na Varování.
 • 10. 1. 2024 - Ve vykazovacím rámci MKT v metodice MKT20240101 byla změněna závažnost MVK 225 (ve skupině TRAF11_01) ze Závažné na Varování.
 • 08. 01. 2024 - V produkčním a testovací prostředí SDAT byly v metodice KT20231201 ve výkazu ICARAP01 doplněny popisy u ukazatelů ICA0186, ICA0189 a ICA0209.
 • 03. 01. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT ve vykazovacím rámci EBA FINREP bylo v metodice EBA_FINREP_3.2.1.0 upraveno relativní období ve skupině MVK "finrep9_finrep9_T_1" a v zápisu příslušných kontrol.
 • 02. 01. 2024 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla upravena kontrola CT7530 (kód: 510, skupina MVK: PANA04_50) v metodice ANA20240101.
 • 29. 12. 2023 - V produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice FOFI20231201 ve výkazu ROFOS35 pro datovou oblast ROFO35_32 doplněny jedno-výkazové kontroly JVK47, JVK48, JVK271 a byla zvýšena závažnost kontroly JVK 270, dále ve výkazu ROFOS37 pro datovou oblast ROFO37_32 byly doplněny jedno-výkazové kontroly JVK47, JVK48, JVK191.
 • 19. 12. 2023 - V produkčním a testovací prostředí SDAT byla v metodice FOFI20231201 upravena jedno-výkazová kontrola JVK 370 ve výkazu ROFOS35.
 • 15. 12. 2023 - V produkčním a testovacím prostředí SDAT byla v metodice FOFI20231201 doplněna jedno-výkazová kontrola JVK 370 ve výkazu ROFOS35.
 • 15. 12. 2023 - Na testovacím a produkčním prostředí SDAT byla v metodice METVB20230101 a METVB20240101 přidána k výkazu SISIFE12 k datové oblasti SIS12_02 poznámka: "V případě ostatních nových ujednání (P0251 = 40), kdy došlo ke změně úrokové sazby, ale RPSN není nově stanovena, použije se v této datové oblasti namísto původní RPSN úroková sazba z datové oblasti SIS12_01."
 • 13.12.2023 - V platných metodikách ve vykazovacích rámcích EBA_FINREP (EBA_FINREP_3.2.1.1) , EBA_REM (EBA_REM_3.2.2.0) a EBA_IRRBB (EBA_IRRBB_3.3.2.0) byly na produkčním a testovacím prostředí SDAT deaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules ze                      dne 11.12.2023.  
 • 12. 12. 2023 - V produkčním a testovací prostředí SDAT byla v metodice KT20231201 deaktivována MVK kontrola CRF02_20_1 - CRF02_20_1 mezi výkazy CRFCZ02 a CRFCZ03.
 • 7. 12. 2023 - Na testovacím a produkčním prostředí SDAT jsme v metodice METVB20230101 a METVB20240101 přidali k výkazu SISIFE12 k datové oblasti SIS12_02 tuto poznámku: "V případě ostatních nových ujednání (P0251 = 40), kdy došlo ke změně úrokové sazby, ale RPSN není nově stanovena, použije se v této datové oblasti namísto původní RPSN úroková sazba z datové oblasti SIS12_01."
 • 6. 12. 2023 - Na testovacím a produkčním prostředí SDAT byla změněna datová oblast C_24.00 ve výkaze if_class2 v metodice EBA_IF_3.2.0.1 na nepovinnou.
 • 6. 12. 2023 - V produkčním a testovacím prostředí SDAT byla od metodiky FOFI20231201 ve výkazu DOFOS50 v datové oblasti DOFO50_06 upravena kontrola DOFO50_06_HIER_Y2_Z.
 • 5. 12. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla upravena kontrola CT7530 (kód: 510, skupina MVK: PANA04_50) v metodice ANA20240101.
 • 4. 12. 2023 - U výkazu TRAFIM30 byl upřesněn popis pole R0015 - Identifikace subjektu, který pokyn přijal. Původní popis byl upřesněn poznámkou v závorkách: "Kód LEI používaný k identifikaci subjektu přijímajícího pokyn (vyplňuje se LEI OCP, který tento výkaz vykazuje)."
 • 29. 11. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly ve výkazu CRFEU01 (KT20231201, ESCPR - Crowdfunding) provedeny následující změny. Do datových oblastí CRF01_30 a CRF01_40 byl přidán nový sloupec P4001 - Identifier of the crowdfunding offer. Došlo k úpravě datového typu u polí CRF01_20.CRF0010 (Amount raised) a CRF01_40.CRF0011 (Invested amount) a to na datový typ CISLO (max 18 číslic, z toho max 5 dest. míst). Bylo nastaveno osm JVK kontrol (CRF01_10_10, CRF01_30_10, CRF01_30_20, CRF01_30_40, CRF01_30_50, CRF01_30_60, CRF01_30_70, CRF01_40_10).
 • 27. 11. 2023 - Na prostředích SDAT PROD a SDAT TEST došlo k úpravě v kontrolách 79.1 a 79.2 výkazu CSDR09 od metodiky KT20231201. Na základě instrukcí od evropské instituce ESMA byla z uvedených kontrol odstraněna odchylka. Od 1. 12. 2023 platí přímá rovnost kontrolovaných hodnot.
 • 23. 11. 2023 - V metodice PEF20231201, na testovacím a produkčním prostředí SDAT, ve výkazu DOPES34 - Hlášení o skladbě portfolia penzijní společnosti/fondu, v datových oblastech DOPE34_14 a DOPE34_21 došlo k zavedení nových parametrů "P1152-LEI/IČ osoby" a "P2152-LEI/IČ koncernu", místo stávajících parametrů "T0001-Identifikační číslo" a "P1049-Identifikace osoby".
 • 22.11. 2023 - Na produkčním prostředí v metodice POJ20231201 a testovacím prostředí v metodice POJ20230601 byly upraveny jednovýkazové kontroly pro datovou oblast VYPO20_31 ve výkazu VYPOS20.
 • 15. 11. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla změněna závažnost kontroly PL0655 (kód: 330, skupina MVK: PANA06_10) ze "Závažná" na "Potvrzení" v metodice ANA20240101.
 • 14. 11. 2023 - V metodice MKT byly ve výkazech TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM00 a PERFIM30 aktualizovány popisy polí v souvislosti s možností vyplnit zástupnou hodnotu XXXXX u fyzických osob, které nemají Jméno/Příjmení. V případě sestavení CONCAT identifikátoru u fyzické osoby, která nemá Jméno/Příjmení, se použije zástupný tvar XXXXX pro chybějící část Jméno/Příjmení.
  Ve výkazech T10, T20, T00 se jedná o pole Kupující FO - jméno (jména) nabyvatele (FIM0006), Kupující FO - příjmení nabyvatele (FIM0007), Kupující FO - identifikační kód nabyvatele (FIM0009), Prodávající FO - jméno (jména) pozbyvatele (FIM0023), Prodávající FO - příjmení pozbyvatele (FIM0024), Prodávající FO - identifikační kód pozbyvatele (FIM0026).
  Ve výkazu P30 se jedná o pole Příjmení fyzické osoby (RFD0009), Jméno fyzické osoby (RFD0010), Identifikační kód fyzické osoby (R0107).
 • 13. 11. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla upravena kontrola PL0258 (kód: 340, skupina MVK: PANA02_30) v metodice ANA20240101.
 • 10. 11. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla opravena kontrola CN0310 (kód: 130, skupina MVK: PANA03_40) v metodice ANA20240101.
 • 8. 11. 2023 - Ve vykazovacím rámci IPS (metodika IPS20230101) byla na základě podnětu vykazujících subjektů doplněna kontrola PSS22_92_9999 z výkazu PSSIVYC22 o 4 kódy obchodníka.
 • 6. 11. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí v metodice FOFI20231201 byla změněna povinnost datové oblasti DOFO70_04 z povinné na nepovinnou.
 • 27. 10. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla upravena klausule WITH (odstraněn dynamický parametr), která je obsažená v kontrolách PSS22_92_9900 a PSS22_92_9901 výkazu PSSIVYC22 (od metodiky IPS20230101). Úprava je technické povahy a nemá dopad na věcný obsah kontrol. 
 • 25.10.2023  - Na produkčním a testovacím prostředí v metodice FOFI20231201 byla upravena JVK kontrola 296.
 • 25.10.2023 -  Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla v metodice EBA_IF_3.2.0.1 u výkazů if_class2, if_class3 a if_grouptest změněna závažnost kontrol z "Varování" na "Závažná". Seznam kontrol, kterých se změna závažnosti týká, naleznete zde.
 • 23. 10. 2023  - Na produkčním prostředí v metodice FOFI20230101 byla upravena JVK kontrola 950. 
 • 19. 10. 2023 - V produkčním prostředí SDAT byla upravena JVK kontrola 950 v metodice FOFI20230101.
 • 19. 10. 2023 - Na testovacím a produkčním prostředí SDAT byl upraven název kontroly s kódem 260 výkazu PANACR06 (metodika ANA20240101).
 • 16. 10. 2023 - Na testovacím a produkčním prostředí SDAT byla upravena kontrola s kódem 121 výkazu JISIFE51 od metodiky KT20230601.
 • 10.10.2023 - Na testovacím a produkčním prostředí SDAT byla vytvořena nová kontrola s kódem 51 ve výkazu ECP13 (metodika ECP20240101). 
 • 10.10.2023 - Na testovacím a produkčním prostředí SDAT byly ve skupině MVK DOPE32_31 v metodice PEF20231201 smazány dvě kontroly s kódem 20 a 30.
 • 4. 10. 2023 - Na produkčním prostředí SDAT v metodice FOFI20230101 byla provedena pravidelná aktualizace jednovýkazových kontrol, které byly zároveň i aktivovány. Jedná se o kontroly řady 900 ve výkazu ROFOS33. Kontroly mají zajišťovat, aby v datové oblasti ROFO33_21 byly obhospodařovatelem vyplněny všechny (pod)fondy, které vykazují k rozhodnému dni ROFOS35. Kontroly jsou aktivní pouze na produkčním prostředí.
 • 27. 9. 2023 - Do metodiky FOFI20230101 a výkazu ROFOS35 byly doplněny 2 kontroly (JVK 500 a JVK 501) na vyplnění povinných polí dle technických pokynů (revize 6).
 • 25. 09. 2023 - Na testovacím a produkčním prostředí SDAT byla upravena kontrola CT7530 (kód: 510, skupina MVK: PANA04_50) v metodikách ANA20220901 a ANA20240101.
 • 15. 09. 2023 - Úprava výkazu PSSIVYP22 ze dne 13. 9. 2023 (metodika IPS20230101) byla z technických důvodů zrušena. Místo toho byly zavedeny jednovýkazové kontroly v datové oblasti PSS22_451 s označením PSS22_451_9993, PSS22_451_9994 a PSS22_451_9995, které mají obdobný dopad do výkazu. Úpravy byly provedeny na produkčním i testovacím prostředí SDAT.
 • 13.9.2023 - V rámci vykazovacího rámce IPS (metodika IPS20230101) došlo ve výkaze PSSIVYP22 k úpravě domén číselníků v datové oblasti PSS22_451, kdy byly odstraněny součtové položky.
 • 13.9.2023 - V platných metodikách ve vykazovacích rámcích EBA_COREP (EBA_COREP_3.2.0.1) , EBA_REM (EBA_REM_3.2.2.0) a EBA_RES (EBA_RES_3.2.1.0) byly na produkčním a testovacím prostředí SDAT deaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules ze dne 11. 9. 2023.
 • 6. 9. 2023 - Na SDAT PROD byla v metodice EBA_FINREP_3.2.1.1 pro typy osob Z_OCP_IFR_OBEZ a Z_OCP_IFR_OBEZ_CON vypnuta kontrola v1377_m.
 • 1. 9. 2023 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT v metodice EBA_REM_3.2.2.0 došlo k úpravám zápisů několika kontrol. Podrobný seznam upravených kontrol naleznete zde. Dále byly v metodice EBA_COREP_3.2.0.1 upraveny kontroly s kódy v8653_m a v8654_m.
 • 28. 8. 2023 - Na SDAT PROD byla v metodice EBA_FINREP_3.2.1.1 pro typy osob Z_OCP_IFR_OBEZ a Z_OCP_IFR_OBEZ_CON vypnuta kontrola v1379_m.
 • 23. 8. 2023 - V metodice PLT20230101 byly na produkčním prostředí reaktivovány kontroly časových řad a mezivýkazové kontroly, viz seznam.
 • 16. 8. 2023 - V rámci metodiky IPS20230101 došlo ve výkaze PSSIVYC22 k doplnění jednovýkazové kontroly PSS22_92_9999 o kód 3569.
 • 9. 8. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí byla v metodice EBA_COREP_3.2.0.1 deaktivována kontrola v10665_m ve výkazu corep_of. Kontrola porovnává údaje v datových oblastech C_08.01.a a C_08.02.
 • 26. 7. 2023 - Ve vykazovacím rámci IPS v metodice IPS20230101 byl ve výkaze PSSIVYP22 v datové oblasti PSS22_57 na produkčním i testovacím prostředí upraven obor hodnot na n11T_1_5T_1 (11 kladných číselných znaků s 0 až 5 desetinnými místy v násobku 1 000).
 • 18. 7. 2023 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT v datové oblasti Z_04.00 (sl. 0080) výkazu resol v metodice EBA_RES_3.2.1.0 byl opraven český překlad na anglický originál.
 • 18.7. 2023 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla ve vykazovacím rámci Fondy v metodice FOFI20230101 nastavena datová oblast ROFOS36_11 jako povinná.
 • 18. 7. 2023 - na produkčním prostředí SDAT byla ve vykazovacím rámci FONDY v metodice FOFI20230101 upravena kontrola JVK 950 pro sběr výkazu ROFOS33 k 30.06.2023. 
 • 11. 7. 2023 - Na produkčním prostředí SDAT v metodice FOFI20221201 byla provedena pravidelná aktualizace jednovýkazových kontrol, které byly zároveň i aktivovány. Jedná se o kontroly řady 900 ve výkazu ROFOS33. Kontrola má zajišťovat, aby v datové oblasti ROFO33_21 byly obhospodařovatelem vyplněny všechny (pod)fondy, které vykazují k rozhodnému dni ROFOS35. Kontroly jsou pouze na produkčním prostředí.
 • 10. 7. 2023 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly opraveny popisy kontrol s kódy 020, 021 a 023 výkazu UVIS01 v metodice METVB20230101.
 • 3. 7. 2023 - Dne 30. 6. 2023 byla na testovacím prostředí SDAT v metodice POJ20230601 zveřejněna podoba výkazů pro pilotní sběr dle IFRS. Jedná se o Výkaz o finanční pozici dle IFRS (Aktiva ROPO10_31, Vlastní kapitál a závazky ROPO10_32) a Výkaz zisku a ztráty dle IFRS (VYPO20_31).

Archiv změn: 2021 | 2022 | 2023