SDAT - změny v platných metodikách

Platnými metodikami jsou myšleny metodiky, podle kterých probíhá sběr dat na SDAT PROD. Technicky mohou být ve stavu Platný, ale v případě metodik načítaných z taxonomií EBA a EIOPA i ve stavu Projektovaný.

 • 18.8.2022 - Na produkčním a testovacím prostředí byly v metodice EIOPA_S2_2.6.0 deaktivovány kontroly BV101, BV1160, BV1181, BV1193, BV1196, BV372, EV56, BV343, BV351 a BV1198.
 • 12. 8. 2022 - ve vykazovacím rámci MKT (MKT20220527) byla opravena podmínka u kontrol CON-150CON-240.
 • 10. 8. 2022 - V metodice EBA_IF na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly až do rámce EBA_IF_3.2.0.0 včetně deaktivovány kontroly  v11163_m, v11185_m, v11186_m, v11187_m, v11189_m, v11190_m, v11192_m, v11193_m, v11202_m, v11203_m, v11205_m, v11206_m, v11211_m, v11212_m, v11213_m, v11214_m, v11215_m, v11216_m.
 • 4. 8. 2022 - na produkčním prostředí SDAT ve vykazovacím rámci ZFS, metodika ZFS20211201, byly aktualizovány kontroly SI_005 a SI_006.
 • 3. 8. 2022 - v testovacím a produkčním SDAT byly deaktivovány MVK 13 a 14 mezi výkazy DOPOS91, DOPOS92 a VYPOS20 (VR Pojišťovnictví), v metodice POJ20220101.
 • 2. 8. 2022 - ve vykazovacím rámci MKT (MKT20220527) byla opravena podmínka u kontrol CON-110CON-200.
 • 26. 7. 2022 - V rámci vykazovacího rámce IPS (metodika IPS20220101) byly na produkčním i testovacím prostředí upraveny předpoklady u mezivýkazových kontrol mezi výkazy PSSIVYC22 a PSSIVYP22.
 • 19. 7. 2022 - V rámci výkazu PSSIVYP22, vykazovací rámec IPS (metodika IPS20220101) byly upraveny dvě jednovýkazové kontroly v datové oblasti PSS22_80. Konkrétně se jedná o kontroly PSS22_80_0030 a PSS22_80_0035, kde byl výraz P5125:@PSS_GEO_4 nahrazen P5125:{@PSS_GEO_4, ^S_VSEZEME}.
 • 19. 7. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT pro metodiku MKT20220527 byla snížena závažnost kontroly MVK - TRAF11_01: 224
  z původní Závažné na nově Varování.
 • 21. 6. 2022 - pro výkazy MKT využívající ESMA ISO 20022 schemata byl zaveden datový typ boolean R_Boolean_XSD. Z pohledu vykazujících osob není třeba žádná změna ve vykazování boolean hodnot.
 • 20. 6. 2022 - V rámci vykazovacího rámce IPS20220101, výkaz PSSIVYC22 byly na produkčním a testovacím prostředí SDAT upraveny kontroly PSS22_91_92_0010 (0015, 0020 a 0025), kde došlo k úpravě výrazu z „LT0018:@MCC“ na „LT0018:{@RMCC, ^"6010", ^"6011"}“.
 • 20. 6. 2022 - V rámci knihovny SDAT20220101 byl upraven popis položky CW0 číselíku PT0002 na „Výběr hotovosti z účtu u poskytovatele platebních služeb s použitím formuláře včetně případů, kdy se karta použije pouze k identifikaci příjemce.“
 • 16. 3. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, vykazovací rámec EBA_COREP a EBA_FINREP, byly deaktivovány a reaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules k 13. 6. 2022. Dále byly následující datové oblasti nově nastaveny jako povinné: C_40.00.a, C_40.00.b (výkaz corep_lr).
 • 10. 6. 2022 - Na produkčním i testovacím prostředí byly v rámci vykazovacího rámce IPS (metodika IPS20220101) upraveny JVK PSS22_53_451_0010 a PSS22_53_451_0015 v rámci výkazu PSSIVYP22 (datová oblast PSS22_451), kde došlo ke změně parametru z LT0005:F na LT0005: @FRD_TYP_CPR_BEZ_SOU.
 • 9. 6. 2022 - byl upraven datový typ R_40x (úprava regulárního výrazu, aby odpovídala významu - Maximálně 40 znaků s diakritikou).
 • 9. 6. 2022 - V knihovně CNB (verze knihovny SDAT20220101) byla na produkčním i testovacím prostředí SDAT upravena položka číselníku PT0003. Konkrétně se jednalo o položku 2229 "Jiné elektronické kanály než bankomat a EFTPOS", jejíž název byl upraven na "Jiné elektronické kanály než bankomat, EFTPOS a mobilní platební řešení".
 • 8. 6. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí byl v metodice IPS20220101 upraven popis parametrů P4125 a P5125, aby lépe vystihoval jejich význam v rámci výkazu PSSIVYP22 / PSSIVYC22.
 • 7. 6. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly pro metodiku MKT20220527 provedeny tyto úpravy: snížení závažnosti JVK kontrol na "Varování" - PERFIM30 - kontroly 103_2.
 • 7. 6. 2022 - z důvodu zajištění úplné kompatibility s XSD ISO20022 (výkazy TRAFIM10 a TRAFIM20) byly upraveny tyto datové typy: R_max18_5, R_max18_13, R_18_17_1, R_dateTIME ve vykazovacím rámci MKT tak, aby byly přípustné tzv. trailing zeros (koncové nuly), které validace na XML schéma připouští. U uvedených datových typů byl upraven regulární výraz. Dále pak atribut délka, který nyní nekoresponduje s názvem datového typu, ale řeší problém. I po úpravě je jednoznačně preferované zasílání hodnot bez koncových nul.
 • 7. 6. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí byla v metodice IPS20220101 upravena povinnost datové oblasti PSS22_451 v bloku výkazu PSSIVYP22_4_5. Nyní je datová oblast nepovinná.
 • 3. 6. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly pro metodiku MKT20220527 provedeny tyto úpravy:
  • snížení závažnosti JVK kontrol na "Varování" - TRAFIM30 - kontroly 317_1, 317_2, 318_1 a 318_2;
  • upraven zápis JVK kontroly - TRAFIM30 - kontrola 304;
  • upraven zápis JVK kontroly - TRAFIM10, TRAFIM20 - kontrola CON-370.
  Dále jsme zaznamenali problém s MVK kontrolami - TRAF11_01 - kontroly 108_1, 108_2, 109_1 a 109_2. Tyto kontroly budou upraveny tak, aby akceptovaly i částečné obchody. Závažnost kontroly změněna nebude. O úpravě budeme opět informovat.
 • 24. 5. 2022 - V rámci vykazovacího rámce IPS (metodika IPS20220101) došlo v produkčním i testovacím prostředí ve výkaze PSSIVYP22 k úpravě jednovýkazových kontrol týkající se převoditelných jednodenních vkladů, PSS22_11_47_0010, PSS22_11_47_0020, PSS22_11_47_0030 a PSS22_11_47_0040, kde byla změněna závažnost ze "Závažná" na "Potvrzení".
 • 23.5.2022 - V rámci metodiky IPS20220101 (výkaz PSSIVYP22) došlo v produkčním i testovacím prostředí k úpravě jednovýkazových kontrol PSS22_11_41_42_0010 a PSS22_11_41_42_0020, kde došlo ke změně závažnosti ze "Závažná" na "Potvrzení".
 • 23.5.2022 - V rámci metodiky IPS20220101 došlo k úpravě jednovýkazových kontrol u datové oblasti PSS22_451 (výkaz PSSIVYP22). Konkrétně došlo k úpravě kontrol PSS22_43_451_0040 (0045, 0050 a 0055) a PSS22_53_451_0040 (0045, 0050 a 0055), kde byl výraz "LT0006:_T" nahrazen "LT0006:@CRD_FNCTN_BEZ_SOU". Zároveň byly deaktivovány kontroly PSS22_451_0010 (0015, 0020, 0025, 0070, 0075, 0080 a 0085) a PSS22_451_9996 (9997). V poslední řadě došlo k přejmenování a úpravě kontrol PSS22_451_9993 (9994 a 9995), aby datová oblast odpovídala požadované struktuře. Zároveň byly upraveny metodické popisy a poznámky v uvedené datové oblasti.
 • 19. 5. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí byly upraveny popisy ukazatelů EAR1500, EAR0224 a EAR0135, které jsou použity ve výkazu RISIFE11 ve vykazovacím rámci Bankovnictví.
 • 13. 5. 2022 - na testovacím a produkčním prostředí bylo opraveno vyhodnocování mezivýkazových kontrol v metodice EBA_FP_2.10.1.0. Byly vytvořeny nové verze kontrol ve Skupinách MVK fp_con, fp_con_2, fp_ind a fp_ind_2, které obsahují opravený uživatelský tvar.
 • 12. 5. 2022 - ve vykazovacím rámci Platební instituce v metodice PLT20210101 byla deaktivována mezivýkazová kontrola č. 1 (Objem platebních transakcí) mezi výkazy DOPIS30 a DOPIS40 v každé skupině MVK DOPIS30_DOPIS40_1Q, 2Q, 3Q a 4Q.
 • 4. 5. 2022 - Na produkčním i testovacím prostředí byl ve vykazovacím rámci Banky upraven atribut "Shoda data" u Skupin MVK PIP10_01 a PIP10_02.
 • 2. 5. 2022 - Na produkčním prostředí bylo opraveno vyhodnocování MVK kontrol mezi výkazy PIPIFE10 na RISIFE11 a RISIFE63 ke dni stavu k 31. 3. 2022.
 • 27. 4. 2022 - Na testovacím prostředí ve vykazovacím rámci AnaCredit (v metodice ANA20210601 a ANA20220901) a na produkčním prostředí (v metodice ANA20220901) byla snížena závažnost kontroly 320 - PL0653 ze "závažná" na "potvrzení".
 • 25. 4. 2022 - v rámci metodiky IPS20220101 (výkaz PSSIVYP22) došlo v produkčním i testovacím prostředí SDAT ke změně závažnosti jednovýkazových kontrol PSS22_30_43_0010, PSS22_30_43_0020, PSS22_30_43_0030, PSS22_30_43_0040, PSS22_30_43_0050 a PSS22_30_43_0060 ze "Závažná" na "Varování".
 • 20. 04. 2022 - Ve vyhodnocování MVK kontroly mezi výkazy PIPIFE10 na RISIFE11 a RISIFE63 ke dni stavu k 31.3.2022, se vyskytl technický problém. Momentálně, prosím, neberte v úvahu zaslané údaje z protokolu o zpracování MVK (PIPIFE10/RISIFE11 a RISIFE63). Na opravě neprodleně pracujeme. Budeme Vás v nejbližší době informovat.
 • 14. 04. 2022 - V rámci vykazovacího rámce IPS, metodika IPS20220101byla v produkčním i testovacím prostředí upravena mezivýkazová kontrola PSS22_41_93_0050, kde byla na levé straně rovnice duplicitně uvedena buňka PSS22_41[2,1]. Duplicitní buňka byla nahrazena PSS22_41[4,1].
 • 11. 04. 2022 - V metodice EIOPA_S2_2.6.0 byl upraven zápis kontroly TV45-1 ve výkazech aes a ars na produkčním i testovacím prostředí.
 • 5. 4. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí byla v metodice ANA20210601 (vykazovací rámec AnaCredit) opravena kontrola 390 - PL0209.
 • 31. 3. 2022 - V datové oblasti ZFS01_10 ve výkazu ZFS01 (ZFS20211201) na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl v šestém řádku u buňky 6 (Výše vlastního kapitálu) změněn datový typ n12T - n12 (12 číselných znaků v násobku 1 tisíc) na nS12T - n12 (12 číselných znaků v násobku 1 tisíc se znaménkem), aby bylo možné do této buňky zadávat jak kladné, tak i záporné hodnoty.
 • 30.03.2022 - ve vyhodnocování MVK mezi výkazy finrep9_con_ifrs/ finrep9_ind_ifrs a fp_con/fp_ind  k 31. 12. 2021 v produkčním prostředí SDAT se vyskytl technický problém. Prosíme, v současné době údaje z protokolů o zpracování mezivýkazových kontrol fp_con/fp_ind neberte v úvahu.
 • 24.03.2022 - v rámci vykazovacího rámce IPS, metodika IPS20220101 byly deaktivovány dvě jednovýkazové kontroly v datové oblasti PSS22_42, a to konkrétně kontroly PSS22_42_0050 a PSS22_42_0055. Zároveň bylo u kontrol PSS22_42_0040, PSS22_42_0045 přidáno omezení pro osoby "#RESTRICT(@Z_PPSMR_VEPMR)".
 • 17.3.2022 - na produkčním a testovacím prostředí byly v metodice EIOPA_S2_2.6.0 opraveny kontroly TV0-44, TV0-72, TV0-154, TV0-200 a TV0-223.
 • 17. 3. 2022 - v rámci výkazu PSSIVYP22 (vykazovací rámec IPS) byla upravena závažnost JVK (PSS22_46_0020, PSS_46_0025, PSS22_46_0030, PSS22_46_0035, PSS22_56_0020, PSS_56_0025, PSS22_56_0030, PSS22_56_0035) ze "Závažná" na "Varování" z důvodu změny metodiky ECB.
 • 16. 3. 2022 - v rámci výkazů PSSIVYP22 a PSSIVYC22 (vykazovací rámec IPS) byl upraven obor hodnot u ukazatel ETO0023 (objem klientských transakcí) na 11 nezáporných číselných znaků s 0 až 3 desetinnými místy v násobku 1000, aby bylo možné předejít neprošlým jednovýkazovým kontrolám mezi počtem a objemem transakcí ("když počet, tak objem"), které se vyskytovaly u objemů nižších než 500 Kč. Zároveň byl upraven obor hodnot v datové oblasti PSS22_80 (pouze pro vykazující subjekt ČNB) výkazu PSSIVYP22 u ukazatele ETO0024 (objem transakcí) z n11T na n15T (15 číselných znaků v násobku 1 tisíc), kromě posledního řádku (Míra koncentrace).
 • 15. 03. 2022 - v rámci výkazu PSSIVYP22 (vykazovací rámec IPS) byla upravena JVK PSS22_43_0280, která chybně odkazoval dvakrát na stejnou buňku (PSS22_43[20,5], jeden z odkazů upraven na PSS22_43[21,5]).
 • 15. 03. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, vykazovací rámec EBA_RES, EBA_COREP a EBA_FINREP, byly deaktivovány a reaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules k 10. 03. 2022.
 • 11. 3. 2022 - od metodiky FOFI20211201 byly upraveny kontroly JVK 110 až JVK 130 v ROFOS10 na testovacím i produkčním prostředí SDAT.
 • 2. 3. 2022 - v testovacím i produkčním prostředí SDAT (Vykazovací rámec Pojišťovnictví) byla ve výkazu DOPOS36 upravena jednovýkazová kontrola 60 (Kontrola na formát IČO a datum narození).
 • 25. 2. 2022 - v metodice METVB20220101 byly na produkčním prostředí aktivovány ve skupině MVK RIS22_01 kontroly 131, 141, 151, 161, 171 a 181, u výkazu RISIFE22 aktivována JVK 230. Na produkčním a testovacím prostředí byly u výkazu RISIFE41 upraveny JVK 1240, 1250 a 1260.
 • 23. 2. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí od metodiky FOFI20211201 byla v ROFOS10 doplněna tolerance (MARGIN 7000) u jednovýkazových kontrol JVK175 až JVK195.
 • 22. 2. 2022 - do výkazu ROFOS35_ datové oblasti ROFO35_41 byly doplněny a aktualizovány popisy polí (AIF0086 až AIF0094).
 • 22. 2. 2022 - byl upraven obor hodnot ve sdílené datové oblasti PLI10_06 u ukazatele ETO0023 - Objem klientských transakcí z n11T (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) na n12T (12 číselných znaků v násobku 1 tisíc). Dotčené metodiky jsou METVB20210601, DZ20210601 a PLT20210601.
 • 18. 2. 2022 - na produkčním prostředí v metodice FOFI20211201 byly doplněny mezivýkazové kontroly mezi ROFOS36 a ROFOS37 (MVK 80 až 105) a byla upravena jednovýkazová kontrola JVK150 v ROFOS36, jde o kontroly pro typ osoby Z_ZO15ZISIF.
 • 15. 2. 2022 - v metodice METVB20220101 byla na produkčním a testovacím prostředí upravena ve skupině MVK DRS11_30 kontrola 20.
 • 11. 2. 2022 - v metodice METVB20220101 byla na produkčním a testovacím prostředí u výkazu RISIFE22 upravena JVK 230.
 • 10. 2. 2022 - v metodice METVB20220101 byly na produkčním a testovacím prostředí upraveny ve skupině MVK RIS22_10 kontroly 131, 141, 151, 161, 171 a 181.
 • 2. 2. 2022 - v metodice EIOPA_S2_2.6.0 na produkčním prostředí byly v kontrolách TV* opraveny regulární výrazy.
 • 1. 2. 2022 - v metodice EIOPA_S2_2.6.0 byla na produkčním i testovacím prostředí snížena závažnost kontrol TV5, TV9, TV86, TV87, TV88 a TV89 na "Varování" u všech výkazů.
 • 1. 2. 2022 - rámec Fondy od metodiky FOFI20211201 - v SDAT produkčním prostředí byl upraven text kontroly 100 ve výkazu ROFOS33 na "Musí být vyplněna hodnota ve sloupci 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25 pokud je hodnota ve sloupci 1".
 • 1. 2. 2022 - v metodice EBA_COREP_3.0.1.0 byla upravena kontrola v8732_m ve výkazech corep_of_con a corep_of_ind.
 • 1. 2. 2022 - ve vykazovacím rámci Platební instituce v metodice PLT20210601 byla deaktivována mezivýkazová kontrola č. 1 (Celková hodnota všech uplatněných nároků), a to v každé skupině MVK DOPIS80_1Q, 2Q, 3Q, 4Q výkazu DOPIS80.
 • 26. 1. 2022 - V metodice ZFS20211201 byl upraven regulární výraz datového typu R250_URL, který je použitý v datové oblasti ZFS01_11 výkazu ZFS01.
 • 20. 1. 2022 - na produkčním i testovacím prostředí byla v metodice FOFI20211201 upravena kontrola ROFO10_53_HIERARCHIE_Y1_Z, v metodice FOFI20220101 upravena kontrola ROFO10_53_HIERARCHIE_20220101_Y1_Z.
 • 13. 1. 2022 - CSDR09: U kontrol INS-65 a INS-066 (kontrola LEI na FIRDS číselníky) byly zjištěny případy, kdy nevyhodnocují reportovaná data korektně. Dočasně byly tyto kontroly deaktivovány.
 • 12. 1. 2022 - na PROD prostředí ve vykazovacím rámci PLT byla upravena mezivýkazová kontrola č. 1 - Celková hodnota všech uplatněných nároků v každé skupině MVK výkazu DOPIS80 (DOPIS80_1Q, 2Q, 3Q, 4Q) tak, aby byla zohledněna i podmínka vykázání uvedená v § 37 vyhlášky č. 7/2018 Sb.
 • 10. 01. 2022 - Rámec Fondy od metodiky FOFI20211201 v SDAT testovacím i produkčním prostředí byla upravena kontrola 140 ve výkazu ROFOS36
 • 6. 1. 2022 - v rámci výkazu PSSIVYP22 byly v metodice IPS20220101 upraveny kontroly, které se týkají datové oblasti PSS22_451. Konkrétně u kontrol PSS22_43_451_xxxx byl na pravou stranu rovnice přidán výraz LT0005:_Z. U kontrol PSS22_53_451_0040, 0045, 0050 a 0055 byl výraz na pravé straně rovnice LT0005:F nahrazen výrazem LT0005: @FRD_TYP_CPR_BEZ_SOU. V rámci kontrol PSS22_451_xxxx byly upraveny kontroly PSS22_451_0010, 0015, 0020, 0025, 0070, 0075, 0080 a 0085, kde byly z výrazu "FOR" smazány parametry LT0004, LT0005 a LT0006. Zároveň byly deaktivovány kontroly PSS22_451_0030, 0035, 0040, 0045, 0050, 0055, 0060, 0065, 0090, 0095, 0100 a 0105, které byly po úpravě duplicitní. Došlo také k úpravě kontroly PSS22_11_20_0020, kde došlo ke změně výrazu, aby odpovídal názvu kontroly, tzn. nahrazení ">" znaménkem "=".
 • 5. 1. 2022 - Rámec Fondy od metodiky FOFI20210601 v SDAT testovacím i produkčním prostředí: u kontrol JVK 110, 115 , 120, 125 a 130 (výkaz ROFOS10) a kontroly JVK 170,175, 180 a 185 (výkaz VYFOS20) byl odstraněn #RESTRICT pro vybrané osoby a nyní jsou kontroly platné pro všechny subjekty.
 •  5.1.2022 - Rámec Fondy od metodiky FOFI20211201 byly ve výkazu ROFOS10 zavedeny nové kontroly JVK  175-195 (závažná) "Aktiva celkem" se musí rovnat "Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem" a kontroly JVK 200-215 (potvrdit) a to při vyplnění záporné hodnoty v položkách aktiv nebo závazků.
 • 22. 12. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT ve vykazovacím rámci Bankovnictví (METVB20220101) byly ve výkazech RISIFE11 a SOTIFE60 provedeny změny avizované dne 21. 12. 2021. Úpravy výkazu RISIFE61 byly z technologických důvodů provedeny pouze v produkčním prostředí SDAT, kde byla zároveň metodika METVB20220101 zplatněna. O úpravách výkazu RISIFE61 na testovacím prostředí budete informováni.

 • 21.12.2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, vykazovací rámec Fondy, byla zvýšena tolerance u kontrol DOFO31_12_HIE_Y1_Z a DOFO31_11_HIE_Y1_Z. 
 • 21. 12. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT budou dne 22. 12. 2022 ve vykazovacím rámci Bankovnictví (METVB20220101) provedeny tyto dodatečné úpravy/změny:
  • RISIFE11, DO RIS11_21, 24, 25, 40 - doplněn popis a vazby na SYU u ukazatelů EPR2006, EPR2007 a EPR2008, upraveny vazby na SYU u ukazatelů EPR0345, EPR1633, EPR1634, doplněn popis u ukazatelů EAR2551, ETO0025 a ETO0026. U ukazatelů EZZ0986 a EPR0170_001 bude upraven rozsah SYU (na část účtu). Bude upravena JVK KK 280. U EPR2008 bude změněn datový typ.
  • RISIFE61, DO RIS61_60 změny v dokonkretizaci ukazatelů EPR2000 až 3 (P0036.S_JIPVN bude nahrazen P0236.S_JIPVN) a upraven sémantický tvar JVK KK RIS61_60_H_X1_Z a RIS61_60_H_Y4_Z. Zároveň bude upraven název a definice ukazatele EPR1972 (ukazatel bude vrácen na stav v METVB20210601 a bude i nadále obsahovat jiné instituce přijímající vklady, EPR2000 až 3 budou jeho podmnožinou). Zrušena povinnost vykazování u datové oblasti RIS61_70.
  • SOTIFE60, zrušena povinnost vykazování u datových oblastí SOT60_11, SOT60_12, SOT60_13 a SOT60_14.
  • Účtová osnova pro banky (pouze pro stanovení přibližných vazeb) - u SYU 563 bude rozšířen název a popis.
 • 15. 12. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, vykazovací rámec EBA_RES, byly deaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules k 10. 12. 2021.
 • 14. 12. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, vykazovací rámec EBA_IF, byly deaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules k 10. 12. 2021.
 • 18. 11. 2021 - na produkčním prostředí SDAT v metodice EBA_COREP_3.0.1.0  byly upraveny vykazovací povinností vybraných datových oblastí (datové oblasti úvěrového rizika protistrany C34.07 a C34.11 a datové oblasti kreditního rizika C08.03 - C08.07). Vzhledem k tomu, že se jedná o datové oblasti, které vykazují instituce, na něž se vztahuje požadavek zpřístupňovat informace uvedené v relevantních článcích nařízení (EU) č. 575/2013, upozorňujeme současně na nutnost kontroly rozsahu a požadované frekvence vykazování.
 • 9. 11. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT jsou ve výkazu CSDR09 nasazeny kontroly INS-015, INS-016, INS-065, INS-066. Jedná se o kombinaci kontrol vykázané hodnoty LEI proti GLEIF databázi a vykázané zkratky státu příslušného k danému LEI.
 • 5. 11. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT ve výkazu DISIFE23 (METVB20210601) byly upraveny uživatelské tvary JVK.
 • 4. 11. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl v metodice EBA_COREP_3.0.1.0 upraven zápis kontroly v8732_m.
 • 25. 10. 2021 - na produkčním prostředí SDAT ve výkazech DISIFE23 (METVB20210601) a DOZAS23 (DZ20210601) došlo ke zmírnění závažnosti pro jednovýkazové kontroly 130, 131, 140, 141, 170, 171, 180, 181, 210, 211, 230, 231, 240, 241, 250, 251, 260, 261, 270, 271. Kontroly byly zmírněny na závažnost "Varování".
 • 15. 10. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla v metodice EBA_FINREP_3.0.1.0 deaktivována kontrola v5707_s.
 • 5.10.2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly nastaveny vykazovací povinnosti pro plány financování k datu 31.12.2021 (metodika EBA_FP_2.10.1.0) dle Obecných pokynů k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení Evropské rady pro systémová rizika (ESRB/2012/2).
 • 29. 9. 2021 - ve vykazovacím rámci Pojišťovnictví (v produkčním SDAT prostředí) došlo ke změně datového typu (z d2 na d3) ve výkazu DOPOS26. Změna byla provedena v DOPO26_11, sloupce 4 a 5 a v DOPO26_21, sloupce 13 a 14.
 • 24. 9. 2021 - na prostředích SDAT PROD i TEST byla opraven chybný zápis kontroly PANACR02 | 320 - PL0202: Podezřelé datum vypořádání.
 • 24. 9. 2021 - ve vykazovacím rámci Pojišťovnictví (v testovacím SDAT prostředí) došlo ke změně datového typu (z d2 na d3) ve výkazu DOPOS26. Změna byla provedena v DOPO26_11, sloupce 4 a 5 a v DOPO26_21, sloupce 13 a 14.
 • 17. 9. 2021 - ve vykazovacím rámci "Pojišťovnictví" došlo k deaktivaci mezivýkazových kontrol mezi výkazy RISIPE11 a ROPOS10, v produkčním i testovacím SDAT prostředí.
 • 14. 9. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT v metodice EBA_COREP_3.0.1.0 a v metodice EBA_FINREP_3.0.1.0 byly deaktivovány validační kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules k 10. 9. 2021.
 • 8. 9. 2021 - ve vykazovacím rámci Fondy byly od metodiky FOFI20210601 upraveny popisy polí a datových oblastí. Detailní informace jsou k dispozici na stránce Investiční společnosti a investiční fondy, osoby podle §15 ZISIF.
 • 30. 8. 2021 - v datové oblasti DIS23_12 ve výkazech DISIFE23 (METVB20210601) a DOZAS23 (DZ20210601) na produkčním prostředí SDAT byl datový typ n11_3T změněn na nS11_3T, aby bylo možné zadávat jak kladné, tak i záporné hodnoty.
 • 13. 8. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly upraveny zápisy těchto kontrol: PANACR22 - kontrola 310, PANA07_76 kontrola 300, PANA07_80 - kontrola 300 (zároveň snížení závažnosti), PANACR03_15 - kontrola 300, PANA03_16 - kontrola 300, PANA22_30 - kontrola 310.
 • 9. 8. 2021 - u kontroly v1740_m byla v souladu s metodikou EBA_FINREP_3.0.1.0 nastavena intervalová aritmetika (odchylka).
 • 3. 8. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodikách ANA20190601ANA20210601 dodatečně upraveny tyto kontroly (úprava zápisu): PANA06_40 kontrola 110, PANA06_40 kontrola 120, PANA03_10 kontrola 110, PANA02_30 kontrola 180, PANA07_75 kontrola 300, PANA22_50 kontrola 300, PANA22_30 kontrola 310, PANACR02 kontrola 390, PANA02_22 kontrola 300.
 • 3. 8. 2021 - v metodice POJ20210601 došlo ke zmírnění závažnosti pro jednovýkazové kontroly 7, 8, 10 a 11 ve výkazu DOPOS26. Kontroly byly zmírněny na závažnost Varování a to v produkčním i testovacím SDAT prostředí.
 • 2. 8. 2021 - na prostředích SDAT TEST i PROD byla v metodice FOFI20210601 upravena odchylka kontroly 30 výkazu RISIFI30.
 • 28. 7. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT metodice FOFI20210601, rámci FONDY, výkazu ROFOS10 byla k JVK kontrolám 110, 115, 120, 125, 145, 150, 155, 160 doplněna povolená odchylka.
 • 28. 7. 2021 - v metodice POJ20210601 došlo ke zmírnění závažnosti pro jednovýkazové kontroly 1 a 2 ve výkazu DOPOS26. Kontroly byly zmírněny na závažnost Potvrzení a to v produkčním i testovacím SDAT prostředí.
 • 28. 7. 2021 - na produkčním prostředí SDAT byly pro výkaz finrep9_ind_ifrs v metodice EBA_FINREP_3.0.1.0 deaktivovány kontroly v0786_m, v0798_h, v1056_h, v5939_h, v6130_h.
 • 26. 7. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodikách ANA20190601ANA20210601 dodatečně upraveny kontroly: PANACR04 - kontrola 140 (upraven zápis), PANACR02 - kontrola 400 (upraven zápis).
 • 20.7.2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodikách ANA20190601ANA20210601 dodatečně upraveny kontroly: PANACR02 - kontrola 390 (upraven zápis), PANA04_55  - kontrola 300 (zmírnění závažnosti), dále byl upraven dopočítávaný atribut ORGNTN_DT_RDF.
 • 16.7.2021 - Ve vykazovacím rámci FONDY, metodice FOFI20210601 byly deaktivovány kroky 60 a 90 MVK skupiny DOFOS32_3. 
 • 16. 7. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodikách ANA20190601ANA20210601 dodatečně upraveny tyto kontroly: PANA06_20 kontrola 300 (úprava zápisu), PANA22_30 kontrola 300 (změna závažnosti) a dopočítávaný atribut STTLMNT_DT_RDF.
 • 9. 7. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodikách ANA20190601ANA20210601 dodatečně upraveny kontroly: PANACR22 - kontrola 140 (upraven zápis), PANA22_10 - kontrola 300 (upraven zápis), PANA02_30 - kontrola 310 (zmírnění závažnosti), dále byl upraven dopočítávaný atribut ORGNTN_DT_RDF.
 • 2. 7. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice EBA_COREP_3.0.1.0 deaktivovány chybně nastavené kontroly v oblastech Stabilního financování, Likvidity, Pákového poměru, Úvěrového rizika protistrany a Úvěrového (C08.07) a Operačního rizika (C17.01).
 • 21. 6. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly deaktivovány kontroly kontroly v08921_m a v08922_m v metodice EBA_FP_2.10.1.0 a kontrola v09184_m v metodice EBA_REM_2.10.1.0EBA_REM_3.0.1.0.
 • 4. 6. 2021 - v metodice FOFI20201201 na produkčním i testovacím prostředí byly deaktivovány JVK kontroly ke komunálním dluhopisům (ROFOS33_JVK 50, ROFOS35_JVK 230, ROFOS35_JVK 240, ROFOS35_JVK 250, ROFOS36_JVK 50, ROFOS37_JVK 150, ROFOS37_JVK 160, ROFOS37_JVK 170).
 • 2. 6. 2021 - Byla provedena korekce popisu ukazatele AIF0116 - Hrubá ROI / IRR v %. Vykazuje se hrubá návratnost investic (ROI) nebo vnitřní míra návratnosti IRR (v závislosti na zvolené variantě v DO ROFO35_41 Základní rizikové charakteristiky) v jednotlivých měsících sledovaného období. Do výpočtu ukazatele se nezapočítává odměna pro správce fondu.
  Byla provedena korekce popisu ukazatele AIF0117 - Čistá ROI / IRR v %. Vykazuje se čistá návratnost investic (ROI) nebo vnitřní míra návratnosti IRR (v závislosti na zvolené variantě v DO ROFO35_41 Základní rizikové charakteristiky) v jednotlivých měsících sledovaného období. Do výpočtu ukazatele se nezapočítává odměna pro správce fondu.
 • 2. 6. 2021 - V metodice FOFI20210601 byla doplněna kontrola JVK 270 ve VYFOS20 a upraveny 2 kontroly v ROFOS10 platné od metodiky FOFI20210601 ROFO10_22_HIE_Y2_ZROFO10_22_HIE_Y15_Z
 • 26. 5. 2021 - Popis výkazu DISIFE23/DOZAS23 Hlášení o úrokovém riziku v metodice METVB20210601/DZ20210601 v SDAT PROD byl doplněn o definici významné měny a o instrukci k vyplnění karet.
 • 21. 5. 2021 – na prostředích SDAT PROD a SDAT TEST byly dnes zplatněny metodiky: METVB20210601, DZ20210601, PLT20210601, KT20210601, POJ20210601 a FOFI20210601.
 • 20. 5. 2021 - byly deaktivovány mezivýkazové kontroly 3 a 5 ve skupinách DOPIS80_1Q, DOPIS80_2Q, DOPIS80_3Q a DOPIS80_4Q ve vykazovacím rámci PLT. Deaktivace proběhla na produkčním a testovacím prostředí v metodice PLT20210101.
 • 18. 5. 2021 - byla provedena korekce popisu ukazatele AIF0134 (rámec Fondy, výkaz ROFOS33) tak, aby popis souhlasil s Doménou číselníku "Z_PP - Periodicita předkládání".
 • 12. 5. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT došlo v metodice EIOPA 2.5.0 ke změně závažnosti validací TV71_1, TV71_2, TV72_1 a TV72_2 z "Varování" na "Závažná".
 • 5. 5. 2021 - v metodice EBA byl opraven předpoklad kontrol v3091_m a v2708_m a doplněn zápis kontroly v1740_m, viz samostatný soubor s přehledem změn.
 • 4. 5. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT došlo v metodice EIOPA 2.5.0 k deaktivaci validací BV295_1-1 a BV1138-4.
 • 3. 5. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl v metodice PEF20210101 upraven tvar kontroly mezi výkazy DOPES32 a VYPES20 pro 1. - 4. čtvrtletí ("Kontrola na VZZ - správní náklady a odpisy").
 • 29. 4. 2021 - byly provedeny opravy kontrol v EBA taxonomiích 3.0.1.0, viz samostatný soubor s přehledem změn.
 • 23. 4. 2021 - na prostředích SDAT TEST i PROD byla v metodice EIOPA_S2_2.5.0 upravena kontrola TV0-44.
 • 22. 4. 2021 - na prostředí SDAT PROD i TEST byla ve výkazu POSUFI10 (metodika PSU20180101.1) deaktivována kontrola JVK kód 15.
 • 15. 4. 2021 - byly provedeny opravy kontrol TV85 a TV67 oblasti EIOPA, viz samostatný soubor s přehledem změn.
 • 6. 4. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice EIOPA 2.5.0 změněny povinnosti datových oblastí výkazu aes v blocích aes_S.05.01.01, aes_S.23.02.01, aes_S.23.03.01, aes_S.23.04.01, aes_S.29.02.01, aes_S.29.03.01 a aes_S.29.04.01 na nepovinné. Upozorňujeme, že dané datové oblasti se nadále budou vykazovat dle relevantnosti.
 • 30. 3. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice PEF20200101 upraveny definice a doplněny poznámky pro datové oblasti výkazu DOPES31.
 • 26. 3. 2021 - na produkčním prostředí byl pro výkaz DOPOS26 změněn datový typ ukazatele Předepsaného pojistného v metodice POJ20201201. Hodnotu nyní lze vykázat s 0 - 3 desetinnými místy.
 • 15. 3. 2021 - ve výkazu BLSIFE10 (vykazovací rámec SUI) byl u datových oblastí obsahujících komentář (BLS10_02, BLS10_03, BLS10_05, BLS10_09, BLS10_10, BLS10_11, BLS10_12, BLS10_14, BLS10_15, BLS10_19, BLS10_23) upraven datový typ ukazatele "BLS0006 - Dodatečný komentář" na "an_2048". Změna byla provedena na TEST i PROD prostředí SDAT.
 • 10. 3. 2021 - v souvislosti s problematikou Brexit jsme v číselníku BA0025 upravili názvy vybraných součtových položek a názvy vybraných domén. Obsah domén se neměnil. Změna názvu u domén byla provedena přes nové verze domén, což dále vedlo k novým verzím datových oblastí (používající danou doménu), potažmo výkazů.
  Nová verze domén se také dotkla sdílených datových oblastí (DIS60_02, DIS60_04, DIS60_05, PLI10_03, PLI10_08, PLI10_09, PLI10_10, PLI10_06), s metodickou platností od 1. 6. 2021 tak musí být otevřeny ještě metodiky oblasti KT (KT20210601), PLT (PLT20210601) a POJ (POJ20210601). Pro případné další věcné změny/úpravy v daných metodikách prosím kontaktujte KT: kt.stat@cnb.cz, POJ: Pojistovny@cnb.cz.
 • 9. 3. 2021 – na PRODUKČNÍM a TESTOVACÍM prostředí byla v souvislosti s novou kategorizací datových oblastí EBA upravena Povinnost datových oblastí v Blocích výkazů fp_con a fp_ind. Následující datové oblasti byly nově nastaveny jako povinné: P_01.01, P_01.02, P_02.01, P_02.04, P_02.05 a P_05.00. Úpravy byly provedeny tak, aby reporting k 31.12.2020 měl uvedené datové oblasti jako povinné.
 • 2. 3. 2021 - na produkčním prostředí byla snížena závažnost kontrol 415 a 420 výkazů FISIFE40 a FIKIFE40 v metodikách EBA 20181201.1, EBA 20190301.1 a EBA 20190701.1 na Varování.