Projekt CRÚ2

Přihlásit se k odběru avíz při aktualizaci této stránky.

V současné době probíhá v ČNB vývoj nového Centrálního registru úvěrů (CRÚ2), jehož podkladová datová vrstva bude složena z dat AnaCredit, potažmo RIAD. Překlopení CRÚ na data AnaCredit ušetří bankám náklady, které mají s aktuálně duplicitním reportingem úvěrových dat do AnaCredit a CRÚ.

Systém CRÚ2 bude umožňovat bankám přístup k datům přes webové služby, a rovněž pomocí uživatelského rozhraní – webové aplikace.

Zde naleznete aktuální informace o projektu CRÚ2.


 • 19. 9. 2023 - Byl publikován obohacený soubor Přehled výstupních sestav. Soubor je nově doplněn o číselníky jednotlivých atributů, datové typy (formáty) atributů a další doplňující informace. Nový soubor Přehled výstupních sestav, atributů a číselníků je tak dostupný ke stažení na interním webu CRÚ zde.
 • 23. 8. 2023 - Publikace nové verze Příručky k webovým službám CRUAWS v. 1.2 (pdf, 249 kB).
 • 21. 7. 2023 - Publikace nové verze Příručky k webovým službám CRUAWS v. 1.1 (pdf, 205 kB).
 • 17. 7. 2023 - Byly upraveny příklady výstupních sestav přes aplikaci i WS (ÚZ-AGR, ÚZ-AGR Hromadné) dostupné zde (Informace k projektu CRÚ2 - interní web CRÚ).
 • 6. 6. 2023 - Bankám byly na jednání s ČBA odprezentovány struktury vytvořených výstupních sestav CRÚ2 společně s webovými službami. Prezentace, zápis z jednání a další dokumentace jsou dostupné na interním webu CRÚ, který je přístupný pouze v rámci mezibankovní sítě. Specifiace webových služeb CRUAWS je dostupná rovněž v Příručce pro uživatele – CRUAWS (pdf, 204 kB).

Veškeré dokumenty ohledně projektu CRÚ2 jsou dostupné pouze na interním webu CRÚ, který je dostupný v mezibankovní síti (záložka Informace k projektu CRÚ2). Níže je k zobrazení pouze dokumentace veřejná.


Veřejná dokumentace a informace k projektu CRÚ2:

Dokumentace ke sběru dat AnaCredit:

Dokumentace ke sběru dat RIAD:

 • Dostupná na stránce RIAD.
Termín Popis
duben 2021
 • Zahájení činnosti pracovní skupin dokončeno 
prosinec 2021
 • Zafixování požadavků na systém CRÚ2 dokončeno 
září 2022
 • Zahájení sběru dat FOP v AnaCredit dokončeno 
červen 2023
 • Publikace struktur výstupů CRÚ2, publikace podkladů k webovým službám CRÚ2 dokončeno 
2. pololetí 2023
 • Spuštění prostředí pro testování webových služeb
leden 2024
 • Zahájení sběru dat AnaCredit dle upravené metodiky pro potřeby CRÚ2 (účetní výkaz měsíčně)
 • Zahájení ročního ověřovacího provozu CRÚ2
 • Spuštění webového rozhraní systému CRÚ2
leden – prosinec 2024
 • Souběžný provoz současného systému CRÚ a nového systému CRÚ2
leden 2025
 • Ukončení provozu současného systému CRÚ

Kontaktní adresa pro dotazy ohledně CRÚ2:

Kontaktní adresa pro dotazy ohledně vykazování AnaCredit:

Kontaktní adresa pro dotazy ohledně vykazování RIAD: