Poradní orgány bankovní rady ČNB

Rozkladová komise

Rozkladová komise je poradní orgán bankovní rady pro přípravu návrhů rozhodnutí bankovní rady České národní banky vydávaných ve správním řízení.

Výbor pro finanční trh

Výbor pro finanční trh byl v letech 2006-2013 poradním orgánem bankovní rady České národní banky, který se zaměřil na koncepční rozvoj dohledu nad finančním trhem. Novela zákona č. 6/1993 Sb. o ČNB účinná od 17. srpna 2013 tento poradní orgán bankovní rady zrušila. Pod následujícími odkazy naleznete tiskové zprávy z jednání výboru pro finanční trh a zápisy z jeho jednání.