Bankovky opotřebené oběhem, běžně poškozené a nestandardně poškozené bankovky

Pravidla pro ponechání bankovky v oběhu / stažení bankovky z oběhu

 • Bankovka opotřebená oběhem - fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) takovou bankovku vrací zpět do oběhu, právnická osoba a směnárník nevrací zpět do oběhu a předává ČNB.
 • Běžně poškozená bankovka - fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) může přijetí takové bankovky odmítnout.
  Právnická osoba bankovku přijímá a nevrací do oběhu, pokud je takto poškozená bankovka celá; není-li celá, může přijetí bankovky odmítnout.
  Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takovou bankovku přijímá a nevrací zpět do oběhu, pokud:
  • je celá (nechybí žádná část bankovky, popř. chybí pouze část nebo části jejího okraje nebo obvodu) a skládá se nejvýše ze 2 částí, které nepochybně patří k sobě , nebo
  • je celistvá (bankovka, která tvoří souvislý celek), a celková plocha takové bankovky je větší než 50 %.
 • Nestandardně poškozená bankovka - Česká národní banka zadrží takovou bankovku bez náhrady.
  Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel bankovek a mincí zadrží takovou bankovku bez náhrady a předá ji České národní bance.
  Ostatní subjekty mohou takovou bankovku odmítnout.
  Česká národní banka může poskytnout náhradu zejména za zadržené bankovky nestandardně poškozené:
  • při živelní pohromě,
  • obětem při spáchání trestného činu nebo při pokusu o spáchání trestného činu,
  • nešťastnou náhodou,
  • způsobem, kterého si příjemce nemusel nebo nemohl povšimnout, např. s ohledem na jeho zdravotní postižení.

Bankovky opotřebené oběhem:

Běžně poškozené bankovky:

Nestandardně poškozené bankovky:

Posouzení závisí na charakteru a rozsahu poškození: