Zpráva o vývoji platební bilance

Zpráva o vývoji platební bilance vychází začátkem června a analyzuje jednotlivé položky platební bilance České republiky za předchozí rok. Zaměřuje se na běžný, kapitálový a finanční účet a jejich hlavní komponenty i zahraniční zadluženost a investiční pozici ČR vůči zahraničí. Zprávu vždy doplňují také tematické články akademického charakteru. V mezidobí publikací jsou nejaktuálnější časové řady k dispozici ve statistice platební bilance.