Zprávy o vývoji platební bilance

Přihlásit se k odběru avíz při aktualizaci této stránky.

Tato publikace analyzuje vývoj jednotlivých položek platební bilance České republiky za předcházející rok. Zaměřuje se na běžný, kapitálový a finanční účet a jejich hlavní komponenty, sleduje zahraniční zadluženost a investiční pozici ČR vůči zahraničí. Každé vydání je doplněno tematickými články akademického charakteru. Tímto navazujeme na stejnojmennou publikaci z let 1997 – 2010. Od roku 2020 vychází Zpráva o vývoji platební bilance elektronicky 1x ročně počátkem června.

Analýza jednotlivých položek platební bilance se vždy opírá o poslední dostupné informace. Vzhledem k možným revizím dat proto upozorňujeme na to, že údaje publikované v tomto dokumentu a příslušný komentář nemusí být v plném souladu s pozdějšími vydáními Zprávy o vývoji platební bilance. Pro nejaktuálnější časové řady navštivte prosím stránky ČNB Statistika platební bilance.