Zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem

Česká národní banka každoročně vypracovává a nejpozději do 30. června následujícího roku předkládá Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě k informaci Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem.

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem obsahuje základní informace o licenčních činnostech, regulaci, vlastním dohledu nad finančním trhem a souhrnné analýzy jednotlivých sektorů finančního trhu. Tyto publikace mají informativní charakter s cílem poskytnout uživatelům základ pro další analýzy. V průběhu roku jsou základní kvantitativní informace dostupné rovněž v části Základní ukazatele o sektorech finančního trhu.