Plán emise pamětních mincí v letech 2001–2005

V letech 2001 - 2005 bude Česká národní banka vydávat pamětní stříbrné a zlaté mince na základě plánu emise pamětních mincí, který schválila bankovní rada dne 3.2.2000.

Stříbrné mince

Celkově je pro léta 2001 až 2005 navrhováno 22 pamětních stříbrných mincí. Mince ke vstupu České republiky do EU je navržena jako pátá mince roku 2003 s tím, že letopočet emise bude přizpůsoben skutečnému datu přijetí. Dále je ke stejné příležitosti navrženo vydání pamětní mince zhotovené ze dvou kovů (bimetal), která by měla netradiční parametry a provedení.

Počet ražených PSM je limitován množstvím 35 tis. kusů od jednoho tématu (v kvalitě standard i proof dohromady). Limitovaný náklad znamená, že podle zájmu odběratelů bude možné příslušnou minci razit až do výše schváleného množství.

Rok Datum Výročí Název Příprava platidla   Technická realizace Emise  Datum emise
2001 3. 6. 200 narození Františka Škroupa soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 30. 5. 2001
   19. 10. 100 založení Českého fotbalového svazu soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 5. 9. 2001
  23. 9. 100 narození Jaroslava Seiferta soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 19. 9. 2001
  18. 12. 250 úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 21. 11. 2001
  31. 12.   zavedení společné evropské měny EURO jako oběživa soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 5. 12. 2001
2002 1. 1. 750 úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 2. 1. 2002
  21. 2. 100 úmrtí Emila Holuba soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 20. 2. 2002
  27. 4. 550 Jiří z Poděbrad ustanoven zemským správcem soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 24. 4. 2002
  18. 11. 150 narození Mikoláše Alše soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 6. 11. 2002
2003 17. 2. 150 narození Jaroslava Vrchlického soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 5. 2. 2003
  23. 3. 150 narození Josefa Thomayera soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 19. 3. 2003
  22. 6. 100 první elektrifikovaná trať z Tábora do Bechyně  (F.Křižík) soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 18. 6. 2003
  21. 11. 100 ustavení Svazu lyžařů v Království českém soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 19. 11. 2003
2004 leden 400 úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 21. 1. 2004
  1. 5.   vstup České republiky do EU soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 28. 4. 2004
  15. 6. 250 sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 26. 5. 2004
  3. 7. 150 narození Leoše Janáčka soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 23. 6. 2004
  říjen 425 1. vydání Kralické bible soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 20. 10. 2004
2005 6. 2., 19. 6. 100 narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 2. 2. 2005
    100 výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 18. 5. 2005
  2. 12. 200 bitvy u Slavkova (bitva tří císařů) soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 16. 11. 2005
  23. 12. 450 narození Mikuláše Dačického z Heslova soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 7. 12. 2005

Termíny emisí mohou být změněny dle provozních potřeb.
Schválené technické parametry stříbrných mincí

Nominál Hmotnost Složení mincovního kovu v dílech Průměr v mm
Ag Cu
200 Kč 13,00 g 900 100 31 mm

 

Zlaté mince

10 století architektury

Pro léta 2001 - 2005 je navrženo vydání 10 zlatých mincí s tematickým zaměřením věnovaným významným architektonickým památkám Čech a Moravy. Počet ražených mincí je limitován množstvím 10 tis. kusů od jednoho tématu (v kvalitě standard i proof dohromady). Všech deset mincí bude raženo v jedné nominální hodnotě Kč 2000.

Rok Název Příprava platidla  Technická realizace Emise Datum emise
2001 románský sloh - rotunda ve Znojmě soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 21. 3. 2001
  raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 26. 9. 2001
2002 pozdní gotika - kašna v Kutné Hoře soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 20. 3. 2002
  renesance - zámek v Litomyšli soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 25. 9. 2002
2003 pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 23. 4. 2003
  baroko - zámek v Buchlovicích soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 24. 9. 2003
2004 empír - zámek Kačina soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 21. 4. 2004
  novogotika - zámek Hluboká soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 8. 9. 2004
2005 kubismus - lázeňský dům v Lázních Bohdanči soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 20. 4. 2005
  současnost - Tančící dům v Praze soutěžní podmínky výsledky soutěže popis mince 20. 9. 2005

Schválené technické parametry zlatých mincí

Nominál Hmotnost Složení mincovního kovu
Au
Průměr
2000 Kč 6,222 g 999,9 20 mm

Schválené technické parametry mincí vyrobených ze dvou kovů (bimetal)

Nominál Hmotnost Složení mince v g Průměr
Au Ag
2500 Kč 31,104 g 7,776 23,328 40 mm

V roce 2004 bude dne 28. dubna vydána bimetalová 2500 Kč mince ke vstupu České republiky do Evropské unie.


Zpracovala: sekce peněžní, 8. 3. 2000, aktualizováno 1. 9. 2004