Zlatá mince Tančící dům - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

ZM Tančící dům v Praze – technická příprava platidla

Na umělecký návrh zlaté 2000 Kč mince "Současnost - Tančící dům v Praze" z cyklu Deset století architektury byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v dubnu 2004 s uzávěrkou 12. března 2004. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěž obeslalo 29 výtvarníků celkem 43 sádrovými návrhy, z nichž některé měly variantní lícní nebo rubovou stranu. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 10. září 2004 za přítomnosti stálého odborného poradce pro cyklus zlatých mincí Deset století architektury Akad. arch. Ing. Miroslava Řepy.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila podání v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno 27 návrhů převážně pro malou výstižnost tématu, popř. pro nedostatky v technickém nebo výtvarném řešení (písmo, kompozice, modelace). Ve II. kole udělila komise deset základních odměn návrhům, které byly tematicky výstižnější nebo výtvarně zajímavější. Dva návrhy získaly zvýšenou odměnu, a to návrh pana Karla Urbana za mimořádné výtvarné kvality, perfektní kompozici a dobře zvolené písmo zejména na líci, a návrh pana Petra Pyciaka za odvahu a originalitu zpracování architektovy skici Tančícího domu na rubové straně.

Tři návrhy, které byly podle názoru komise tematicky nejvýstižnější i výtvarně nejzdařilejší a bez problémů způsobilé k realizaci, postoupily do III. kola. Komise přitom při výběru návrhů pro třetí kolo ve dvou případech zkombinovala lícní a rubové strany návrhů, které podle výtvarného rukopisu pocházely od jednoho autora. Po delší diskusi komise udělila dvě třetí ceny. Jednu z nich získal kombinovaný návrh pana Martina Daška za věrohodné zpracování architektury a zajímavou kompozici heraldiky na líci, druhou společně rubová strana kombinovaného návrhu MgA. Jakuba Vlčka, která podle komise postrádá trochu větší nápaditost, a lícní strana návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla, jejíž výtvarné pojetí posoudila komise jako příliš gotizující. První cenu komise a doporučení k realizaci udělila lícní straně kombinovaného návrhu pana Vlčka a rubové straně návrhu pana Oppla. Komise konstatovala, že klidná, čistě zpracovaná lícní strana s pěknou kompozicí a krásnou grafikou heraldických zvířat bude velmi dobře doplňovat dynamický rub, který jako jediný ze všech návrhů obsahuje velmi současné a originální zpracování architektury Tančícího domu. Druhá cena udělena nebyla.

Návrh na realizaci zlaté mince projednala bankovní rada České národní banky. S názorem komise se neztotožnila a realizaci vítězného návrhu neschválila. Za vhodnější považovala realizovat kompletní návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla s tím, že lícní stranu návrhu přepracuje ve smyslu připomínek komise a současně požádá o posouzení celého návrhu architekta Tančícího domu pana Miluniče.

Projednávání návrhu na realizaci bylo prerušeno do doby, než p. Oppl předloží upravený návrh lícní strany a vyjádření p. Miluniče. Ak. sochař Oppl návrh lícní strany přizpůsobil stylově straně rubové, odstranil gotizující prvky a zesílil stylizaci heraldických zvířat, čímž zvýšil dynamiku zobrazení. Architekt Tančící domu p. Milunič potvrdil souhlas s výtvarným vyjádřením architektury domu na návrhu svým podpisem obou stran sádrového modelu. Nově předložený návrh akademického sochaře Oppla pak bankovní rada schválila k realizaci. Ná základě tohoto rozhodnutí přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise zlaté mince, poslední z cyklu Deset století architektury, se předpokládá v září roku 2005.

 

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 12.11.2004