PSM Jakub Krčína z Jelčan a Sedlčan - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

PSM k 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v září 2002 s uzávěrkou 10. ledna 2003. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do soutěže bylo předloženo 68 podání, což představovalo 68 návrhů lícních a 71 návrhů rubových stran od celkem 38 autorů. Hodnocení proběhlo 20. ledna 2003. Odborným poradcem byl Ing. Václav Kasal, ředitel Národního zemědělského muzea lesnictví, rybářství a myslivosti v Ohradě u Hluboké.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno 44 návrhů převážně pro nedostatečné vystižení tématu, popř. pro technické nebo výtvarné nedostatky.

Ve II. kole získalo odměnu celkem 16 návrhů, které obsahově, technicky i výtvarně byly na vyšší úrovni. Návrhy akademické sochaře Vladimíra Oppla, akademického sochaře Josefa Uprky a studenta Josefa Oplištila obdržely za myšlenkovou invenci, za zajímavé či neobvyklé výtvarné řešení nebo za velmi dobré vystižení námětu odměnu zvýšenou. Návrh slečny Zuzany Hubené odměnu mimořádnou, a to za výtvarně velmi zdařilé, poetické a přitom originální vystižení atmosféry tématu; tento návrh by však nebylo možné realizovat bez podstatnějších technických úprav.

Do III. kola postoupily čtyři návrhy, které byly komisí posouzeny jako způsobilé k realizaci bez dalších úprav po výtvarné i po technické stránce. Současně byly výtvarně velmi zdařilé a dobře vystihovaly zadané téma. S tímto názorem se ztotožnil i odborný poradce. Po diskusi komise udělila dvě třetí ceny, a to návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za velmi vysokou výtvarnou hodnotu a zajímavý portrét a návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka pro znamenité pojetí a provedení lícní strany s vyjádřením lovu ryb. Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Michala Vitanovského za přesné historické vystižení osoby Jakuba Krčína jako rybníkáře a ekonoma a první cenu s doporučením k realizaci návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla za neotřelý nápad se zrcadlením ve vodě, výstižné vyjádření zadaného tématu, čistotu výtvarného provedení a zajímavé a neobvyklé spojení renesance na lícní straně se současností na straně rubové.

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 21. ledna 2004.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 21.2.2003