PSM Leoš Janáček - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

PSM ke 150. výročí narození Leoše Janáčka – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince ke 150. výročí narození Leoše Janáčka byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v lednu 2003 s uzávěrkou 9. května 2003. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěž obeslalo 29 výtvarníků celkem 41 sádrovými návrhy mince, z toho dva s variantou rubové strany. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 20. května 2003 za přítomnosti odborného poradce PhDr. Evy Paulové z Českého muzea hudby. Komise hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno 26 návrhů převážně na doporučení odborného poradce, protože nedostatečně vystihovaly zadané téma, zejména podobu Leoše Janáčka; některé z vyřazených návrhů vykazovaly rovněž technické nebo výtvarné nedostatky.

Ve II. kole udělila komise devět odměn návrhům, které zadané téma vyjadřovaly přesvědčivěji nebo byly výtvarně zajímavé.

Zbývající výtvarně velmi zdařilé a vzhledem k tématu výstižné návrhy postoupily do III. kola. Dvěma z nich, návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka a návrhu studenta Vojtěcha Dostála, komise udělila mimořádnou odměnu. Návrhy Mgr. Art. Marie Šeborové a studentky Kariny Šimáňkové obdržely na doporučení odborného poradce za nejvýstižnější podobu L. Janáčka třetí sníženou cenu. Druhou cenu udělila komise návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za vynikající sochařské zpracování a dynamičnost projevu. První cenu a doporučení k realizaci obdržel návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka za vyrovnanost obou stran, profesionální řešení, pěknou kompozici a živou modelaci lícní strany.

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 23. června 2004.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 27.6.2003