Zlatá mince Lázně Bohdaneč - technická příprava platidla

Podminky soutěže

ZM Lázeňský dům v Lázních Bohdanči – technická příprava platidla

Na umělecký návrh zlaté 2000 Kč mince 'Kubismus - Lázeňský dům v Lázních Bohdanči" z cyklu Deset století architektury byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v říjnu 2003 s uzávěrkou 12. března 2004. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěž obeslalo 36 výtvarníků celkem 58 sádrovými návrhy, z nichž některé měly variantní lícní nebo rubovou stranu. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 23. března 2004 za přítomnosti stálého odborného poradce pro cyklus zlatých mincí Deset století architektury Akad. arch. Ing. Miroslava Řepy. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila podání v rámci tří soutěžních kol. V úvodu konstatovala značnou obtížnost tématu, náročného na vyjádření celku i detailů tak, aby návrh byl výstižný jak ve vztahu ke kubismu jako stylu, tak ve vztahu ke konkrétní zadané stavbě. V I. kole bylo vyřazeno 40 návrhů pro malou výstižnost tématu, nedostatky v technickém řešení, nevhodné písmo nebo slabší kompozici. Ve II. kole udělila komise deset základních odměn návrhům, které byly tematicky výstižnější, popř. vykazovaly zvláštní výtvarné kvality. Zvýšenou odměnu v tomto kole získal návrh, který se na rubové straně vyznačoval mimořádnou nápaditostí a vystižením dobové atmosféry.

Návrhy tematicky i výtvarně nejzdařilejší, nejvýstižnější a bez větších problémů způsobilé k realizaci postoupily do III. kola, kde čtyři z nich získaly mimořádnou odměnu. Zbývajícím třem návrhům komise udělila ceny. Třetí cenu získal návrh akademického sochaře Ladislava Kozáka za výborné vystižení kubismu vhodně voleným detailem v dynamickém perspektivním zobrazení na rubu. Výhrady však měla komise vůči použití dvojího vzájemně nesourodého typu písma a nesouladu mezi lícní a rubovou stranou. Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za velmi vysokou výtvarnou úroveň, především pokud jde o kompozici, menší výhrady byly k méně čitelnému písmu. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka za dokonalé zobrazení architektury lázeňského domu v Bohdanči, soulad obou stran a možnost okamžité realizace bez dalších úprav. Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v březnu roku 2005.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 19.3.2004