Zlatá mince Kutná Hora - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

Na umělecký návrh pamětní mince "Kutná Hora" byla v lednu 2001 vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž s  uzávěrkou 6. dubna 200l. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Předložených 24 soutěžních podání, což představuje 24 návrhů lícních stran a 25 návrhů rubových stran, hodnotila dne 17. dubna 2001 Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti odborné poradkyně Mgr. Blaškovanové, sekretářky výstavy Deset století architektury a zástupce Správy Pražského hradu.

V I. kole hodnocení bylo vyřazeno 14 návrhů, které bylo možno rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvořily návrhy, které vykazovaly méně zdařilé výtvarné zpracování zadaného námětu. Ve druhé skupině byly čtyři návrhy, které kvalitou zpracování odpovídaly postupu do II.kola, ale pro výrazné rozpory se soutěžními podmínkami je nebylo možné nechat postoupit. Ve II. kole zůstalo sedm návrhů, jejichž autorům se sice podařilo úspěšně vystihnout námět pozdní gotiky s kamennou kašnou, ale celkové vyznění návrhů nepůsobilo zcela přesvědčivě. Do III. kola postoupily tři návrhy. Členové Komise i odborná poradkyně Mgr. Blaškovanová se shodli na doporučení účasti v užší soutěži autorů všech tří návrhů (akad. sochařů Zbyňka Fojtů, Ladislava Kozáka a pana Josefa Oplištila).

Návrhy předložené v užší soutěži Komise vyhodnotila dne 5. dubna 2001. Odborný poradce akad. arch. ing. Miroslav Řepa, zástupce Správy Pražského hradu a hlavní kurátor výstavy 10 století architektury pro pracovní povinnosti musel jednání Komise předčasně opustit a písemně doporučil k realizaci návrh akad. soch. Ladislava Kozáka. Členy Komise ale zaujal návrh pana Oplištila pro výtvarnou invenci a nekonvenční ztvárnění zadaného tématu. Návrh získal I. cenu a doporučení k realizaci. Návrhy akad. sochařů Zbyňka Fojtů a Ladislava Kozáka jsou kvalitně zpracovány, ale nedisponují pro svoje fotografické pojetí takovou mírou invence, jako návrh pana Oplištila. Tyto návrhy nebyly v souladu s podmínkami soutěže dále honorovány.

Na základě schváleného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k  technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v únoru 2002.

Zpracovala: sekce peněžní, 02.08.2001