PSM František Škroup - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

psm_skroup3_skroup2_obr_skroup

Na umělecký návrh pamětní mince byla v březnu 2000 vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěže s uzávěrkou 23. července 2000. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a odborného časopisu Asociace umělců medailérů. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložená podání dne 12. července 2000 za přítomnosti odborné poradkyně PhDr. Markéty Kabelkové, pracovnice Muzea české hudby v Praze.

Do soutěže bylo předloženo 15 podání, což představuje 15 modelů lícních stran a 17 modelů rubových stran. Komise po zprávě sekretářky Komise k předloženým návrhům a po seznámení s jednotlivými návrhy konstatovala, že při jejich malém počtu jsou všechny kvalitně profesionálně vypracovány a vyhovují podmínkám soutěže. Tento fakt se odrazil na skutečnosti, že v I. kole nebyl vyřazen žádný návrh. Ve II. kole bylo uplatněno hledisko věrnosti podoby Škroupa, které podle vyjádření odborné poradkyně PhDr. Kabelkové, někteří výtvarníci zcela nezvládli. Sedm návrhů získalo odměnu a pět návrhů zvýšenou odměnu za výrazně kvalitnější a originálnější zpracování zadaného tématu. Do III. kola postoupily dva technicky realizovatelné návrhy.

Nejvyšší hodnocení Komise, za podpory odborné poradkyně PhDr. Kabelkové, získal návrh akad. sochaře Jiřího Harcuby pro výtvarnou zkratku netradičního pojetí portrétu a citlivé zakomponování notové osnovy se stylizací Škroupova podpisu. Autor byl jedním z mála , kdo kromě portrétu použil i motiv přibližující Škroupovo profesní zaměření. Komise však vyjádřila drobné připomínky k lícní i rubové straně. Vzhledem k nutným úpravám byla I. cena snížena. II. cena udělena nebyla a III. cenu obdržel návrh pana Jaroslava Bejvla pro dobře vystiženou podobu Škroupa. Celkový dojem z návrhu mince částečně znepříjemňuje skutečnost, že se autor nedokázal vymanit z tradičního pojetí portrétní mince.

Po schválení vítězného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v květnu 2001.

Zpracovala: sekce peněžní, 11. 8. 2000