Zlatá mince zámek Hluboká - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

ZM zámek Hluboká – technická příprava platidla

Na umělecký návrh zlaté 2000 Kč mince "Novogotika - zámek Hluboká" z cyklu Deset století architektury byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v dubnu 2003 s uzávěrkou 12. září 2003. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěž obeslalo 32 výtvarníků celkem 42 sádrovými návrhy. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 26. září 2003 za přítomnosti stálého odborného poradce pro cyklus Deset století architektury akademického architekta Ing. Miroslava Řepy. Komise hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno 24 návrhů převážně proto, že dostatečně nevystihovaly charakter novogotického stavebního slohu ani podobu zámku Hluboká. Některé z vyřazených návrhů vykazovaly rovněž technické nebo výtvarné nedostatky, především v písmu a kompozici. Ve II. kole udělila komise deset odměn návrhům, které obsahově, technicky i výtvarně byly na vyšší úrovni, především lépe vyjadřovaly zadané téma a měly výraznější modelaci. Další dva návrhy získaly ve II. kole zvýšenou odměnu za velmi výstižnou podobu Hluboké tak, jak je v povědomí nejširší veřejnosti, resp. za nejoriginálnější řešení tématu a výborně plasticky vyjádřené motivy architektury i heraldiky.

Výtvarně nejlepší a současně nejvýstižnější návrhy postoupily do III. kola. Dvěma z nich komise udělila třetí sníženou cenu, a to návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského za sochařské řešení reliéfu, nápadité použití historického písma a velmi monumentální kompozici obou stran, a návrhu pana Františka Skrbka za kvalitní vyjádření novogotické podstaty zámku Hluboká, vyváženě komponovanou lícní stranu a velmi čisté a profesionální celkové pojetí. Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla za vynikající vystižení námětu, preciznost sochařského zpracování, smysl pro detail a návaznost lícní a rubové strany. První cenu obdržel na základě doporučení odborného poradce návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka za bohatost dekoru typickou pro novogotiku a hluboké pochopení charakteru zámku Hluboká. Vítězný návrh komise doporučila k realizaci. Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v září roku 2004.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 10.10.2003