Zlatá mince Vyšší Brod - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

ZM klášter ve Vyšším Brodě – technická příprava platidla

Na umělecký návrh uvedené pamětní mince byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v červenci 2000 s  uzávěrkou 17. listopadu 2000. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 13. prosince 2000 za přítomnosti odborného poradce akad. arch. Ing. Miroslava Řepy, zástupce Správy Pražského hradu a hlavního kurátora výstavy Deset století architektury vyhodnotila předložených 21 podání, což představovalo 25 návrhů lícních stran a 21 návrhů rubových stran.

V I. kole bylo vyřazeno 9 návrhů, jejichž autorům se nepodařilo dostatečně vystihnout výtvarnou podstatu období rané gotiky. Ve II. kole zůstalo 9 návrhů, které výrazně lépe naplňovaly zadání než návrhy vyřazené v I. kole. Dva z nich byly hodnoceny jako kvalitnější. Do III. kola postoupily 3 návrhy, které Komise hodnotila jako nejlepší. Vzhledem k připomínkám členů Komise i odborného poradce k jednotlivým návrhům doporučila vyzvat autory, akademické sochaře Vladimíra Oppla, Michala Vitanovského a Jiřího Věnečka, do užší soutěže. Připomínky u jednotlivých návrhů směřovaly k časovému zařazení renesančního prvku (jezdec na koni z náhrobku Petra Voka), mluvící pásce a iluzi prostoru gotické síně.

Při vyhodnocení návrhů předložených v užší soutěži se Komise dne 7. února 2001 opět za přítomnosti odborného poradce akad. arch. Ing. Miroslava Řepy shodla v názoru, že návrh akad. sochaře Michala Vitanovského nejlépe charakterizuje atmosféru doby ve výtvarném projevu. Zároveň se členové Komise shodli na tom, že tento návrh se zřetelností a jednoduchostí nejlépe hodí pro rozměr zlaté mince (průměr 20 mm). Proto návrh získal I. cenu.

Na základě schváleného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k  technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v říjnu 2001.


Zpracovala: sekce peněžní, 04.06.2001