PSM elektrifikovaná trať z Tábora do Bechyně - technická příprava platidla

Podminky soutěže

PSM ke 100. výročí první elektrifikíované trati z Tábora do Bechyně – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince ke 100. výročí první elektrifikíované trati z Tábora do Bechyně byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v lednu 2002 s uzávěrkou 10. května 2002. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny obeslalo 24 výtvarníků celkem 31 sádrovými návrhy mince. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 21. května 2002. Jako odborný poradce působil Dipl. - Ing. Dr. Karel Zeithammer z Národního technického muzea v Praze.
Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno celkem 17 návrhů, a to převážně pro méně přesvědčivé vystižení tématu ve spojení s většími či menšími technickými nebo výtvarnými nedostatky.

Ve II. kole získaly odměnu návrhy, které byly výtvarně a technicky na vysoké úrovni a dobře vystihovaly zadání, v některých případech však ne zcela odpovídaly době výročí (most v Bechyni z mnohem pozdější doby, podstatně starší Křižíkova podoba) nebo se technickými detaily elektrického vozu, popř. vedení lišily od skutečnosti.

Do III. kola postoupily tři návrhy, které byly komisí posouzeny z předložených prací jako výtvarně nejzdařilejší a nejvýstižnější co do zpracování tématu. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Ladislava Kozáka za výstižnou dobovou atmosféru slavnostního zahájení provozu trati a za portrét vystihující Křižíkovu energickou osobnost. Bude však třeba, aby autor provedl drobné úpravy písma a vedení trati. Druhou cenu udělila komise návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla a třetí cenu získal návrh dvou autorů, lícní strana od akademického sochaře Vladimíra Oppla a rubová strana od studenta Milana Hanka.

Doporučení komise bankovní rada ČNB schválila. Minci bude realizovat Bižuterie Česká Mincovna, a. s. Emise se předpokládá 18. 6. 2003.

Zpracovala: sekce peněžní, 21.06.2002