PSM Bitva u Slavkova - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

PSM k 200. výročí bitvy u Slavkova – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč k 200. výročí bitvy u Slavkova byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v červnu 2004 s uzávěrkou 15. října 2004. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do soutěže na pamětní stříbrnou minci předložilo 26 autorů 34 návrhů, jeden s alternativní lícní a dva s alternativní rubovou stranou. Hodnocení proběhlo 26. října 2004. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. Odborným poradcem byl PhDr.Dušan Uhlíř, CSc., profesor Ústavu historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě. V I. kole bylo pro technické a výtvarné nedostatky vyřazeno 14 návrhů. Ve II. kole získalo 11 návrhů základní odměnu a šest návrhů za originální pojetí a zvláštní výtvarné kvality obdrželo odměnu zvýšenou.

Do III. kola postoupily tři návrhy, které komise posoudila jako nejlepší po výtvarné a technické stránce i z hlediska výstižnosti námětu. První cenu a doporučení k realizaci přiznala komise jednomyslně návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za živost modelace a za kompozici reversu. S tímto názorem se ztotožnil i odborný poradce, který ve svém stanovisku doporučil jen drobné úpravy znaků Rakouska a Ruska. Druhou cenu získal návrh akademického malíře Karla Zemana za originální a bohaté zpracování námětu zpracování námětu a třetí cenu návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za vynikající ztvárnění reversu s originálním námětem plánu bitvy.

Bankovní rada doporučení komise na realizaci návrhu ak. sochaře Jiřího Harcuby neschválila. Konstatovala, že ani jeden z oceněných návrhů vyjma reversu předloženého ak. sochařem Fojtů nesplňuje představy o minci k 200. výročí bitvy. Proto soutěž ukončila a rozhodla, aby ak. sochař Fojtů byl požádán o vypracování nového návrhu lícní strany tak, aby lépe korespondovala se stranou rubovou. Současně na podnět obecně prospěšné společnosti Mohyla míru - Austerlitz rozhodla, aby původní text "BITVA U SLAVKOVA" na rubové straně byl nahrazen textem "SLAVKOV - AUSTERLITZ" a aby autor konsultoval s odborníkem - heraldikem vyobrazení znaků tří císařů na této straně.

Akademický sochař Zbyněk Fojtů předložil počátkem ledna 2005 přepracovaný návrh rubové strany a pět variant nové strany lícní. Vyobrazení znaků na rubu konsultoval s PhDr. Milanem Bubnem, historikem a odborníkem na heraldiku z University Karlovy. Dr. Buben ve svém stanovisku uvedl, že autor plně akceptoval jeho dílčí připomínky k jednotlivým znakům, takže výsledný návrh je z heraldického hlediska bez závad.

Bankovní rada posoudila předložené návrhy dne 13. ledna 2005 a k realizaci schválila společně s upravenou rubovou stranu variantu lícní strany, která se pojetí rubu nejvíce přibližuje. Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2005.


Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 14.1.2005