PSM Jiří z Poděbrad - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

PSM k 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v květnu 2001 s uzávěrkou 7. září 2001. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo. Do celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny bylo předloženo 38 podání, což představovalo 39 návrhů lícních a 38 návrhů rubových stran. Hodnocení proběhlo 20. září 2001.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. Před hodnocením byl vyřazen návrh č. 38 pro nedodržení podmínek soutěže, překročení průměru 200 mm stanoveného jako maximální velikost modelu. V I. kole bylo vyřazeno pro výtvarné i technické nedostatky, nevyváženost lícové a rubové strany, nejednotné písmo apod. celkem 20 návrhů. Návrhy hodnocené ve II. kole byly výtvarně a technicky na vysoké úrovni, ale tematicky ne zcela přesvědčivé, např. pro nedobové odění, zobrazování královských insignií nebo nevýstižnou podobu. Všechny se však vyznačovaly originalitou a výraznou výtvarnou kvalitou. Do III. kola postoupily tři návrhy, které komise i odborná poradkyně dr. Němečková označily za nejlepší a nejlépe odpovídající zadání. Třetí cenu získal návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka za nápadité využití textu a pečeti na rubové straně, druhou cenu návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby pro kvalitu portrétu a použití symbolu kalicha na lícní straně. První cenu a doporučení k realizaci obdržel návrh akademického sochaře Michala Vitanovského, který komisi zaujal především svou jednoduchostí a vystižením námětu, zdařilým portrétem, vyvážeností obou stran a maximálním využitím mincovní plochy.

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 22.04.2002.

Zpracovala: sekce peněžní, 05.10.2001