PSM Český fotbalový svaz - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

psm_fotbal3_realizace_obr_fotbal

Na umělecký návrh pamětní mince byla v červnu 2000 vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěže s uzávěrkou 17. listopadu 2000. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a odborného časopisu Asociace umělců medailérů. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložená podání dne 29. listopadu 2000 za přítomnosti odborného poradce Ing. Jaroslava Koláře, zástupce Českého fotbalového svazu. Do soutěže bylo předloženo 19 podání, tj. 19 lícních a 22 rubových stran. Komise konstatovala, že zpracování sportovního námětu v drobné plastice je pro výtvarníky obtížné vzhledem k odlišnému zaměření jejich vlastní profese a s tím související mentalitou. V I. kole bylo pro nižší výtvarnou úroveň nebo příliš volné až zavádějící vyjádření námětu vyřazeno 12 návrhů. Ve II. kole zůstalo 6 návrhů, u kterých komise ocenila obsahovou i výtvarnou výstižnost zadání. Tyto návrhy svým pojetím konvenovaly i názoru odborného poradce. Do III. kola postoupil na základě zcela jednomyslného názoru členů Komise a odborného poradce návrh akademické sochařky Mileny Blaškové pro nenásilné propojení českého lva z původního znaku Českého fotbalového svazu s moderním fotbalovým míčem. II. a III. cena udělena nebyla.

Na základě schválení vítězného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v září 2001.

Zpracovala: sekce peněžní, 30.01.2001