PSM Josef Thomayer - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

PSM ke 150. výročí narození dr. Josefa Thomayera – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince ke 150. výročí narození dr. Josefa Thomayera byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v prosinci 2001 s uzávěrkou 15. března 2002. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny bylo předloženo 28 podání, což představovalo 28 návrhů lícních a 30 návrhů rubových stran. Hodnocení proběhlo 26. března 2002. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno celkem 18 návrhů, a to především na doporučení odborného poradce pro méně zdařilou podobu dr. Thomayera, popř. pro technické nebo výtvarné nedostatky. Návrhy hodnocené ve II. kole byly výtvarně na vyšší úrovni, ale i u nich se projevily drobnější výtvarné nedostatky, např. nesoulad obou stran, méně vhodná kompozice, použití či umístění písma, nebo nebyla dostatečně vystižena podoba. Do III. kola postoupily čtyři návrhy, které komise i odborný poradce MUDr. Jiří Kolář označili za výtvarně nejlepší resp. nejvýstižnější co do podoby.

První místo a doporučení k realizaci udělila komise návrhu pana Josefa Oplištila pro monumentální způsob řešení kompozice a ušlechtilost podoby podle Švabinského portrétu, jejíž zpracování velkoryse vyjadřuje bojovného ducha dr. Thomayera. Autor vítězného návrhu však předložil pouze rubovou stranu návrhu. Komise proto doporučila, aby lícní strana byla realizována podle návrhu akademické sochaře Ladislava Kozáka, který spolu se dvěma dalšími návrhy obdržel třetí cenu. Návrh p. Kozáka svou jednoduchostí a čistotou provedení nejlépe odpovídá vítězné rubové straně. Před realizací však bude nutné, aby autor přizpůsobil písmo na líci písmu na reversu. Třetí cenu dále obdržely návrh pana Josefa Šafaříka za originalitu a výtvarné zpracování a návrh pana Jaroslava Bejvla za nejvýstižnější portrét.

Doporučení komise bankovní rada ČNB schválila. Minci bude realizovat Bižuterie Česká Mincovna, a. s. Emise se předpokládá 19. 3. 2003.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 23.04.2002