PSM bleskosvod Prokopa Diviše - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

PSM k 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v prosinci 2002 s uzávěrkou 14. března 2003. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěž obeslalo 22 výtvarníků celkem 33 sádrovými návrhy mince, z toho jeden s variantou rubové strany. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 25. března 2003 za přítomnosti odborného poradce Dipl. Ing. Dr. Karla Zeithammera z Národního technického muzea v Praze. Komise hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno 24 návrhů převážně na doporučení odborného poradce, protože nedostatečně vystihovaly zadané téma.

Ve II. kole udělila komise pět odměn návrhům, které zadané téma vyjadřovaly poměrně přesvědčivě, avšak bez výraznějších výtvarných kvalit nebo originality.

Čtyři poslední návrhy postoupily do III. kola, kde komise nejprve udělila na doporučení odborného poradce mimořádnou odměnu návrhu ak. sochaře Ladislava Kozáka za velmi zdařilé ztvárnění bleskosvodu. Dvě druhé ceny udělila komise návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla za zajímavý nápad s využitím barokního Divišova účesu jako stylizovaných oblaků, které výrazně přispělo k jednotě obou stran, a návrhu studenta Jaroslava Prokeše za nápadité výtvarné provedení moravské orlice na lícní straně, které koresponduje s vyobrazením bleskosvodu na straně rubové. První cenu a doporučení k realizaci obdržel návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby za nejlepší výtvarný projev a zajímavý portrét Prokopa Diviše. Odborný poradce se s názorem komise ztotožnil a realizaci vítězného návrhu rovněž doporučil.

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 28. května 2004.

 

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 28.4.2003