Zlatá mince Litomyšl - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

ZM zámek v Litomyšli – technická příprava platidla

Na umělecký návrh  v pořadí čtvrté pamětní zlaté 2000 Kč mince z cyklu Deset století architektury  "Renesance - zámek v Litomyšli" byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v květnu 2001 s  uzávěrkou 2. listopadu 2001. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již zúčastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.
Do celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny bylo předloženo 37 podání, jejichž hodnocení proběhlo 13. listopadu 2001. Komise pro posuzování návrhů na české peníze dva návrhy vyřadila pro nesplnění podmínek soutěže - použití jiného než předepsaného prvku na lícní straně a ostatní podání hodnotila   v rámci tří soutěžních kol.  V I. kole byly vyřazeny  celkem 23 návrhy, a to především pro to, že nesplňovaly zcela přesně zadání - prezentovat renesanční sloh a konkrétně zámek v Litomyšli. Některé z nich svým námětem či provedením připomínaly jiné architektonické slohy, jiné sice vyjadřovaly renesanci, avšak příliš obecně; vyskytly se i drobnější nedostatky technické a výtvarné. 
Do II. kola postoupily návrhy vyznačující se vysokou výtvarnou kvalitou, zajímavou kompozicí prvků nebo zpracováním. Dva z nich komise ohodnotila jako mimořádně zdařilé. První z nich, vynikající vysokou výtvarnou invencí, však nedostatečně vyjadřoval zadané téma. Druhý, který  renesanci vystihoval velmi dobře, použil jako hlavní motiv rubové strany prvek, který připomíná renesační štít domu; tomuto tématu bude věnována následující mince, proto by nebylo možné doporučit jej k realizaci.
Do III. kola postoupily tři návrhy, u kterých komise konstatovala zvláště výstižné provedení námětu, originalitu, mimořádné výtvarné kvality a bezproblémovou možnost realizace. Na udělení cen se komise usnesla jednomyslně. Třetí cenu získal návrh pana Jakuba Vlčka, který svou kompozicí perfektně vystihuje principy renesance, jsou však v něm poněkud potlačeny prvky charakteristické pro zámek v Litomyšli. Druhá cena byla udělena návrhu pana Františka Skrbka za vystižení charakteru zámku v Litomyšli a jeho významu pro renesanci; celkové pojetí však působí poněkud akademicky a mezi lícní a rubovou stranou je mírný nesoulad. První cenu a doporučení k realizaci komise udělila návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka pro působivé iluzivní vyjádření architektury litomyšlského zámku s kvalitním sochařským zpracováním v moderním duchu. Podle komise oceněný návrh splňuje všechny požadavky po obsahové, výtvarné i technické stránce, obě strany návrhu spolu korespondují a celkově je návrh srozumitelný i nejširší veřejnosti. Vysoce ho ocenil i odborný poradce, kterým byl ak. arch. ing. Miroslav  Řepa, hlavní kurátor výstavy Deset století architektury.
Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k  technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 25. září 2002.

Zpracovala: sekce peněžní, 10.12.2001