PSM Kralická bible - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

PSM ke 425. výročí prvního vydání Kralické bible – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince ke 425. výročí prvního vydání Kralické bible byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v červnu 2003 s uzávěrkou 24. října 2003. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěž obeslalo 34 výtvarníků celkem 49 sádrovými návrhy mince, z toho dva s variantou lícní a dva s variantou rubové strany. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 31. října 2003 za přítomnosti odborného poradce PhDr. Pavla Janouška, CSc., ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V úvodu konstatovala velmi vysokou výtvarnou úroveň předložených prací. Rozhodujícím kritériem pro posuzování návrhů se stal vztah k tématu a jeho vyjádření, případně technické nedostatky.

V I. kole bylo podle těchto hledisek vyřazeno 25 návrhů. Ve II. kole získalo 16 návrhů základní odměnu, a čtyři návrhy, které se vyznačovaly vysokou nápaditostí nebo výtvarnou úrovní, získaly odměnu zvýšenou.

Do III. kola postoupily čtyři tematicky, výtvarně i technicky nejzdařilejší a nejvýstižnější návrhy, z nichž třetí cenu získal návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby za perfektní výtvarné a sochařské zpracování tématu a výbornou kompozici; z hlediska výstižnosti námětu však odborný poradce dával přednost některému ze zbývajících oceněných návrhů. Dvě snížené druhé ceny získaly návrhy akademického sochaře Jiřího Věnečka a pana Josefa Oplištila, které komise posoudila jako naprosto rovnocenné. Návrh p. Oplištila upoutal nápaditým zapracováním předepsaného textu do obrazu bible a neobvyklým řešením aversu; někteří členové komise však konstatovali mírný nesoulad obou stran, pro který jej nedoporučovali k realizaci. Návrh akademického sochaře Věnečka byl oceněn za bohatou a citlivou modelaci perfektně vystihující atmosféru doby; revers však někteří členové komise považovali za výtvarně méně zdařilý než avers.

První cenu a doporučení k realizaci komise přiřkla návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů především za tematicky přesně vystižené zadání. Návrh má rovněž vysokou výtvarnou úroveň a perfektně vyváženou kompozici obou stran, které spolu výborně korespondují. Rovněž odborný poradce preferoval realizaci návrhu, který získal první cenu.

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 20. října 2004.