PSM Mikuláš Dačický z Heslova - technická příprava platidla

Podminky soutěže

PSM k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v červnu 2004 s uzávěrkou 12. listopadu 2004. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do soutěže na pamětní stříbrnou minci bylo předloženo 45 návrhů, jeden s alternativní lícní stranou. Hodnocení proběhlo 23. listopadu 2004. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. Odborným poradcem byl PhDr. Pavel Janoušek, CSc., ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. V úvodu konstatoval, že pokud jde o podobu Dačického, důležitější než vystižení jeho fyzické podoby je vystižení jeho osobnosti. S ohledem na toto stanovisko a na technické nebo výtvarné nedostatky bylo v I. kole vyřazeno 22 návrhů. Ve II. kole získalo 14 návrhů základní odměnu, pět jich za zajímavé výtvarné řešení nebo velmi dobré vystižení Dačického osobnosti obdrželo odměnu zvýšenou.

Do III. kola postoupily čtyři návrhy, které komise posoudila jako nejlepší, a to především co do výstižnosti námětu. První cenu a doporučení k realizaci přiznala komise jednomyslně návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za zpracování portrétu, který se svým pojetím nejvíce přiblížil vžité představě Mikuláše Dačického z Heslova jako bouřliváka a bonvivána, jak ho představují literární a filmová díla, a za perfektní soulad obou stran. S tímto názorem se ztotožnil i odborný poradce, který ve svém stanovisku konstatoval, že portrét na vítězném návrhu Mikuláše Dačického zpodobňuje jako živého člověka s pestrým a bohatým životem. Zbývající tři návrhy komise ohodnotila jako stejně kvalitní, a proto všem třem udělila třetí cenu - návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla ji získal za profesionální a elegantní graficky výmluvné zpracování námětu, návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka za skvělý portrét, který se podobně jako u návrhu vítězného přibližuje obecně vžité představě Dačického, návrh slečny Szilvy Emöke za přísnou a elegantní kompozici rubu s pěkně modelovaným portrétem. Druhá cena nebyla udělena.

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2005.

 

Zpracovala: sekce peněľní a platebního styku, 10.12.2004