PSM Werich a Voskovec - technická příprava platidla

Podminky soutěže

PSM ke 100. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč ke 100. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce byla vyhlášena celostátní neomezena anonymní soutěž v říjnu 2003 s uzávěrkou 30. ledna 2004. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do soutěže na pamětní stříbrnou minci byly předloženy 53 návrhy od celkem 38 autorů, z nichž tři měly variantní lícní stranu a jeden stranu rubovou. Hodnocení obou soutěží proběhlo 10. února 2004. Odborným poradcem byl pan Václav Kofroň z Národního filmového archivu. Rozhodujícím kritériem pro hodnocení bylo vystižení osobnosti obou herců a atmosféry 20. a 30. let, kdy působili v Osvobozeném divadle a natočili své nejznámější filmy.

V I. kole bylo podle tohoto hlediska, ale i pro technické nedostatky vyřazeno 38 návrhů. Ve II. kole získalo sedm tematicky výstižnějších nebo výtvarně zajímavých návrhů základní odměnu a pět návrhů, které se vyznačovaly nápaditostí a vtipem, případně mimořádně dobrým vystižením dobové atmosféry, odměnu zvýšenou. Do III. kola postoupily tři tematicky i výtvarně nejzdařilejší a nejvýstižnější návrhy, které komise posoudila jako rovnocenné, a všem třem udělila druhou cenu; všechny tři tyto návrhy lze též bez problémů realizovat.

U návrhu akademické sochařky Marie Šeborové ocenila komise celkovou vynikající úroveň a výborné vystižení dobové atmosféry. Konstatovala však, že na rubové straně je kladen příliš velký důraz na grafiku, takže tenké obrysové linky by u mince ve špičkové kvalitě mohly působit nevýrazně. Návrh pana Milana Hanka byl oceněn za čistotu provedení a za jednoduché a výborné vyjádření ducha doby především na lícní straně. Návrh akademického sochaře Jiřího Velingera, na němž se graficky podílela i jeho manželka, akademická malířka Eva Velingerová, získal cenu za výjimečnou kvalitu portrétů resp. divadelních masek Voskovce a Wericha na rubové straně, za nápadité zpracování této strany a perfektní vystižení dobové atmosféry. Lícní stranu tohoto návrhu s kompozicí heraldických zvířat ze státního znaku však komise shledala jako poněkud konvenční. Po zvážení všech aspektů doporučila pak k realizaci jako ideální kombinaci lícní stranu návrhu pana Hanka a rubovou stranu návrhu manželů Velingerových. Odborný poradce tento závěr plně podpořil.

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v únoru roku 2005.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 17.3.2004