PSM Svaz lyžařů v Království českém - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

PSM ke 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Království českém – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince ke 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Království českém byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v červnu 2002 s uzávěrkou 11. října 2002. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh mince obeslalo 17 výtvarníků celkem 27 sádrovými návrhy mince. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 22. října 2002 za přítomnosti odborného poradce generálního sekretáře Svazu lyžařů České republiky Ing. Michala Kárníka.

Do hodnocení byly připuštěny všechny zaslané návrhy. Komise konstatovala jejich slušnou výtvarnou úroveň a jednotlivá podání hodnotila v rámci tří soutěžních kol.

V I. kole bylo vyřazeno 15 návrhů převážně pro výtvarné nebo technické nedostatky, popř. pro menší soulad lícní a rubové strany.

Ve II. kole udělila komise sedm základních a čtyři mimořádné odměny návrhům, které technicky i výtvarně byly na vyšší úrovni, avšak komise je shledala jako méně přesvědčivé. Odborný poradce u některých z nich konstatoval, že současnost je vyjádřena pouze jednou nebo dvěma lyžařskými disciplínami z osmi, což není vhodné. Jeden z návrhů, který byl výtvarně, technicky i kompozičně na vysoké úrovni, nerespektoval správný název lyžařského svazu. Zvýšenou odměnu získaly návrhy studentů Martina Daška, Petra Červinky a Jakuba Vlčka (dva návrhy) za myšlenkovou invenci, zajímavé či neobvyklé výtvarné řešení resp. za moderně pojatou kompozici. Jejich realizace by však nebyla možná bez zásadních úprav, např. bez podstatného snížení reliéfu, změny písmo či přepracování heraldických zvířat.

Do III. kola proto postoupil pouze návrh akademického sochaře Ladislava Kozáka, který byl jako jediný z předložených návrhů shledán jako způsobilý k realizaci bez dalších úprav po výtvarné i po technické stránce. Protože se návrh se vyznačuje dobrou kompozicí a kvalitním sochařským zpracováním, získal první cenu a doporučení k realizaci. Druhá a třetí cena uděleny nebyly. Odborný poradce u vítězného návrhu doporučil, že autor by měl zvážit, zda by nebylo vhodné na lícní straně vyjádřit propojení minulosti lyžařského svazu se současností. Komise se s tímto názorem ztotožnila. Ak. sochař Kozák vypracoval a předložil dva kresebné návrhy úprav podle doporučení komise (na lícní straně medailon s českým lvem v podobě z počátku 20. století zaměněn za znak Svazu lyžařů ČR z 50. let, letopočty na rubové straně přesunuty a do pozadí zakomponován nejnovější znak Svazu lyžařů ČR) a jako třetí alternativu drobně upravil i původní návrh tak, aby zakončení špiček lyží mělo současnou podobu.

Doporučení komise na realizaci návrhu ak. sochaře Kozáka bankovní rada ČNB schválila. Po zvážení předložených návrhů úprav původního sádrového modelu bankovní rada konstatovala, že výraznější úpravy lícní či rubové strany by se výrazně lišily od autorského záměru a narušily by kompozici, proto rozhodla o realizaci původního návrhu s úpravou lyží. Minci bude realizovat Bižuterie Česká Mincovna, a. s. Emise se předpokládá koncem listopadu roku 2003.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 28.11.2002