PSM Kilián Ignác Dientzenhofer - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

psm_dientz3_priprava_obr_dien

Na umělecký návrh pamětní mince byla v červenci 2000 vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěže s uzávěrkou 1. prosince 2000. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a odborného časopisu Asociace umělců medailérů. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložená podání dne 13. prosince 2000 za přítomnosti odborného poradce akad.architekta Ing. Miroslava Řepy, zástupce Správy Pražského hradu. Do soutěže bylo předloženo 21 podání což představuje 21 návrhů lícních a 22 rubových stran. Komise konstatovala, že soutěž byla zastoupena kvalitními návrhy vystihujícími z výtvarného hlediska tématické zadání. V I.kole hodnocení bylo vyřazeno 14 podání z toho 9 návrhů bylo hodnoceno výše. Ve II. kole získaly odměnu 4 návrhy za zdařilý výběr motivu, dobré výtvarné zpracování a dodržení technických náležitostí. Do III. kola postoupily 3 návrhy, kterým Komise udělila po jedné I., II. a III. ceně. I. cenu získal návrh pana Petra Pyciaka pro neportrétní řešení vystihující podstatu barokního stavitelství symbolickými prvky. II. cenu obdržel návrh akad. sochaře Jiřího Harcuby pro výraznost a monumentalitu portrétu s naznačením architektury. III. cenu obdržel návrh akad. sochaře Ladislava Kozáka pro mimořádně zdařilý portrét.

Na základě schválení vítězného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v listopadu 2001.

Zpracovala: sekce peněžní, 30.01.2001