Zlatá mince zámek Buchlovice - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

ZM zámek Buchlovice – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní zlaté 2000 Kč mince zámek Buchlovice byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v květnu 2002 s uzávěrkou 13. září 2002. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh mince obeslalo 19 výtvarníků celkem 28 sádrovými návrhy. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 24. září 2002. Jako odborný poradce působil ak. arch. Ing. Miroslav Řepa. Komise hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V úvodu konstatovala dobrou výtvarnou úroveň většiny předložených návrhů. V I. kole bylo vyřazeno pět návrhů, a to převážně pro méně přesvědčivé ztvárnění baroka, popř. pro menší soulad lícní a rubové strany nebo výraznější technické nedostatky.

Ve II. kole získalo třináct návrhů základní odměnu za vysokou výtvarnou a velmi dobrou technickou kvalitu, bohužel však bez výraznější originality, a dva návrhy zvýšenou odměnu za zajímavé výtvarné řešení spojující obě strany, resp. za moderně pojatou kompozici rubu a jednoduché a výtvarně kvalitní zpravování líce.

Do III. kola postoupily čtyři návrhy, které byly komisí posouzeny z předložených prací jako výtvarně nejzdařilejší, neoriginálnější, nejdynamičtější a nejvýstižnější co do zpracování tématu. Komise po jejich posouzení rozhodla udělit sníženou třetí cenu návrhům akademického sochaře Vladimíra Oppla (za bohatost a nápaditost řešení lícní strany s netradičním využitím heraldických prvků) a akademického sochaře Zbyňka Fojtů (za velmi dobré plastické vyjádření baroka na rubové straně). Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka za maximální přiblížení se tématu baroka, především za bohatou kompozici obou stran. První cenu a doporučení k realizaci obdržel návrh studenta AVU Jakuba Vlčka za neobvyklé, velmi originální a nápadité celkové řešení, jehož plastičnost a dynamika plně vystihuje zadání.

Doporučení komise bankovní rada ČNB schválila. Minci bude realizovat Bižuterie Česká Mincovna, a. s. Emise se předpokládá ve druhé polovině září roku 2003.

 

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 28.11.2002