PSM Zdislava z Lemberka - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

psm_zdislava3_priprava_obr_zdislavas

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v listopadu 2000 s  uzávěrkou 9. února 2001. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka bylo předloženo 21 podání, což představuje 22 návrhů lícních stran a 22 návrhů rubových stran. Hodnocení proběhlo dne 27. února 2001 za přítomnosti odborného poradce, Mgr. Vladimíra Koronthályho, kancléře Arcibiskupství pražského.

Tříkolové hodnocení předložených návrhů následovalo po úvodním připomenutí významu sv. Zdislavy jako patronky rodiny a po postupném obsahovém zhodnocení jednotlivých návrhů odborným poradcem Mgr. Koronthálym. V I. kole hodnocení bylo vyřazeno 9 návrhů kvůli nepřesvědčivému vystižení námětu, případně pro dílčí výtvarné výhrady. Největším nedostatkem návrhů vyřazených v tomto kole byla skutečnost, že autoři nedokázali v plné šíři vystihnout osobnost sv. Zdislavy. Ve II. kole zůstalo 8 návrhů, které sice odpovídaly v plné šíři zadání, ale Komise vyslovila výhrady k výtvarnému pojetí. Do III. kola postoupily 4 návrhy. Třem z nich, kvalitativně vyrovnaným návrhům akademických sochařů Jiřího Harcuby a Ladislava Kozáka a Mgr. Art. Jana Háska, udělila Komise pro originalitu výtvarného zpracování zvýšenou odměnu. I. cena byla udělena návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského pro citlivé vystižení životního postoje sv. Zdislavy. Současně Komise ocenila výtvarně čisté propojení lícní a rubové strany.

Na základě schváleného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k  technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 2.01.2002.

Zpracovala: sekce peněžní, 15.01.2001