Zlatá mince zámek Kačina - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

ZM zámek Kačina – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní zlaté 2000 Kč mince zámek Kačina byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v listopadu 2002 s uzávěrkou 14. března 2003. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o soutěže i nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěž na zlatou minci "Empír - zámek Kačina" z cyklu Deset století architektury obeslalo 32 výtvarníků celkem 40 sádrovými návrhy mince. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 25. března 2003 za přítomnosti stálého odborného poradce pro cyklus zlatých mincí Deset století architektury Akad. arch. Ing. Miroslava Řepy. Čtyři zaslané návrhy pro nesplnění podmínek soutěže (chybějící zemské znaky) nebyly k hodnocení připuštěny. Zbývající podání hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol.

V I. kole bylo vyřazeno 22 návrhů buď na doporučení odborného poradce, protože nedostatečně vystihovaly architekturu empíru, nebo proto, že jejich úroveň byla po výtvarné či technické stránce slabší. Ve II. kole udělila komise devět odměn návrhům, které zadané téma vyjadřovaly přesvědčivěji nebo se vyznačovaly zajímavým výtvarným pojetím a provedením.

Výtvarně nejzdařilejší a nejvýstižnější návrhy postoupily do III. kola, kde komise nejprve udělila dvě mimořádné odměny návrhům pana Jaroslava Bejvla a pana Jakuba Vlčka. Třetí cenu komise přiznala návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka za vysoce profesionálně a zasvěceně zpracované empírové motivy a invenční použití perspektivy, druhou cenu návrhu akademické sochařky Majky Wichnerové za vtipné a poetické vystižení křehkosti empíru. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh studenta AVU Josefa Oplištila. Návrh podle odborného vyjádření arch. Miroslava Řepy perfektně vyjadřuje umělecký sloh empíru, a to jak nápaditým zakomponováním textu na vrchol sloupu na rubové straně i kompozicí tří zemských znaků stylizovaných do tympanonu na lícní straně. Obě strany jsou tak tematicky i provedením v naprostém souladu.

Doporučení komise bankovní rada ČNB schválila. Minci bude realizovat Bižuterie Česká Mincovna, a. s. Emise se předpokládá v březnu roku 2004.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 28.4.2003