PSM Mikoláš Aleš - technická příprava platidla

Podminky soutěže

PSM ke 150. výročí narození Mikoláše Alše – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince ke 150. výročí narození Mikoláše Alše byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v květnu 2001 s  uzávěrkou 5. října 2001. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny bylo předloženo 37 podání, což představovalo 37 návrhů lícních a 39 návrhů rubových stran. Poprvé v historii soutěží na pamětní mince využila řada autorů novou možnost stanovenou soutěžními podmínkami, a to na lícní straně použít místo tradičních heraldických zvířat ze státního znaku motiv vztahující se bezprostředně k ústřednímu tématu mince. Hodnocení proběhlo 18. října 2001.
Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol.  V I. kole bylo vyřazeno pro výtvarné  nedostatky, především pro slabší výstižnost podoby M. Alše nebo méně zdařilé vyjádření jeho díla,  pro nevyváženost lícové a rubové strany, nejednotné písmo atd. celkem 28 návrhů.Návrhy hodnocené ve II. kole byly výtvarně  na vysoké úrovni, ale vykazovaly určité  technické nebo kompoziční  nedostatky, které by  vyžadovaly před realizací větší úpravy.   Do III. kola postoupily tři návrhy, které komise i odborný poradce akademický sochař Zdeněk Preclík   označili za výtvarně nejlepší a nejlépe odpovídající zadání. I tyto návrhy však měly  některé drobnější nedostatky a byla by potřebná jejich úprava. Komise proto zvažovala vyhlášení užší soutěže. Po novém posouzení všech návrhů, které postoupily do III. i do II. kola, však komise konstatovala, že bez jakýchkoliv  úprav by bylo možné realizovat lícní stranu návrhu pana Petra Pyciaka, který pro nepříliš vhodnou kompozici nápisu a vyobrazení na rubové ukončil původně účast ve II. kole, a rubovou stranu návrhu pana Luboše Charváta. Každý z  těchto návrhů  byl hodnocen jako velmi působivý  a nejlépe výstihující zadané téma, přičemž  způsob zpracování nevylučuje jejich spojení v jeden celek, naopak vzájemně spolu  korespondují. Lícní strana se vyznačuje mimořádně zdařilou kombinací heraldických zvířat a s novorenesančním ornamentem, rubová velmi pěkným sochařským přepisem Alšovy kresby s využitím jeho podpisu a číslic.  Proto komise udělila tomuto společnému návrhu I. cenu a doporučila jej k realizaci.  Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby pro kvalitní sochařské zpracování portrétu, třetí cenu návrh pana Josefa Šafaříka pro zajímavý námět a vyváženou kompozici obou stran, spojených navíc typickým Alšovým motivem lunety.

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k  technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 6.11.2002.

Zpracovala: sekce peněžní, 09.11.2001