Zlatá mince Znojmo - rotunda - technická příprava platidla

Podmínky soutěže
Užší soutěž

ZM rotunda ve Znojmě – technická příprava platidla

Nové návrhy byly Komisi předloženy k posouzení realizovaných připomínek dne 12. července 2000 akad. sochaři Jiřím Harcubou a Ladislavem Kozákem. Návrhy akad. sochaře Ladislava Koláře se v důsledku náhlého úmrtí údajně nacházejí u notáře a jsou předmětem pozůstalostního řízení. Návrhy akad. sochařů Harcuby a Kozáka byly přijaty a Komise konstatovala splnění vznesených požadavků. Z hlediska zástupce mincovny jsou oba návrhy realizovatelné. Po kratší diskusi a vyslechnutí stanoviska odborného poradce akad. arch. Ing. Řepy ze Správy Pražského hradu se Komise rozhodla přiklonit k návrhu akad. sochaře Jiřího Harcuby. Návrh získal I. cenu a doporučení Komise k realizaci. Návrh akad. sochaře Kozáka byl shledán jako konvenční (včetně jisté stylové podoby s mincí " SV. VOJTĚCH" a "GROŠE").

Po schválení vítězného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v březnu 2001.

Zpracovala: sekce peněžní, 11.8.2000