ČNB > Věstník ČNB

Věstník ČNB

ČNB vydává opatření ČNB a úřední sdělení ČNB, která se vyhlašují ve Věstníku ČNB. Všechny vydané Věstníky v tištěné formě jsou k nahlédnutí v odborné knihovně ČNB. Počínaje ročníkem 2001 je Věstník v plném znění pravidelně uveřejňován také na internetu ve formátu PDF. Archivní ročníky Věstníků SBČS resp. ČNB byly dodatečně uveřejněny v naskenované podobě.

Vzhledem k neexistenci elektronické verze archivních Věstníků SBČS 1990 až 1992 a Věstníků ČNB 1993 až 2000 byly dokumenty skenovány, jejich čitelnost tedy může být zhoršená.


Vydává:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt: vestnik@cnb.cz