Věstník ČNB – ročník 2008

Částka 25
Obsah (pdf, 107 kB)
Část normativní
Seznam (pdf, 551 kB) platných právních předpisů České národní banky (popř. Státní banky československé) vyhlášených od 1. ledna 1990 do 31. prosince 2008 ve Sbírce zákonů; seznam platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Sbírce zákonů do 30. června 2002 oznámením o jejich vydání a vyhlášených v plném znění ve Věstníku České národní banky do 30. června 2002 a platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky od 1. července 2002 do 31. prosince 2008; seznam platných úředních sdělení České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. prosince 2008

Částka 24
18. prosince 2008
Obsah (pdf, 110 kB)
Část normativní
3. Opatření České národní banky č. 3 ze dne 16. prosince 2008 (pdf, 138 kB)o uveřejňování údajů institucemi elektronických peněz
Třídící znak: 10308560
4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 16. prosince 2008 (pdf, 203 kB)o předkládání výkazů institucemi elektronických peněz České národní bance
Třídící znak: 10408560
Část oznamovací
29. Úřední sdělení České národní banky ze dne 17. prosince 2008 (pdf, 113 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 22908410
30. Úřední sdělení České národní banky ze dne 17. prosince 2008 (pdf, 110 kB) o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 23008620

Částka 23
16. prosince 2008
Obsah (pdf, 105 kB)
Část normativní
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 28. listopadu 2008 (pdf, 253 kB)o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Příloha č. 1 (pdf, 276 kB) - Seznam a termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank
Příloha č. 2A (pdf, 1 MB) - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě
Příloha č. 2B (pdf,148 kB) - Charakteristika obsahové náplně výkazu BD(ČNB)14-04
Příloha č. 3 (pdf, 256 kB) - Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank
Příloha č. 4 (pdf, 136 kB) - Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01
Třídící znak: 10208410

Částka 22
24. listopadu 2008
Obsah (pdf, 112 kB)
Část normativní
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 11. listopadu 2008 (pdf, 338 kB), kterým se mění opatření č. 3 ze dne 25. června 2007, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění opatření ČNB č. 8 ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění opatření č. 3 ze dne 25. června 2007, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Třídící znak: 10108560
Část oznamovací
28. Úřední sdělení České národní banky ze dne 21.listopadu 2008 (pdf, 142 kB) k opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 6/2007 Věst. ČNB
Třídící znak: 22808610

Částka 21
7. listopadu 2008
Obsah (pdf, 101 kB)
Část oznamovací
26. Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. listopadu 2008 (pdf, 106 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 22608410
27. Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. listopadu 2008 (pdf, 112 kB) o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 22708620

Částka 20
31. října 2008
Obsah (pdf, 109 kB)
Část oznamovací
25. Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. října 2008 (pdf, 213 kB) o změně otázek, určených k zajištění odborných zkoušek pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů
Třídící znak: 22508570

Částka 19
13. října 2008
Obsah (pdf, 111 kB)
Část oznamovací
24. Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. října 2008 (pdf, 173 kB) o podmínkách organizace odborných kurzů o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování pořádaných Českou národní bankou podle zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
Třídící znak: 22408320

Částka 18
17. září 2008
Obsah (pdf, 105 kB)
Část oznamovací
23. Úřední sdělení České národní banky ze dne 15. září 2008 (pdf, 154 kB) k některým ustanovením devizového zákona
Třídící znak: 22308560

Částka 17
8. září 2008
Obsah (pdf, 105 kB)
Část oznamovací
22. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. září 2008 (pdf, 146 kB) o územní působnosti poboček České národní banky
Třídící znak: 22208110

Částka 16
26. srpna 2008
Obsah (pdf, 108 kB)
Část oznamovací
21. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. srpna 2008 (pdf, 225 kB)k pravidlům obezřetného výkonu činností penzijními fondy - Řídicí a kontrolní systém penzijního fondu
Třídící znak: 22108560

Částka 15
19. srpna 2008
Obsah (pdf, 112 kB)
Část oznamovací
19. Úřední sdělení České národní banky ze dne 17. července 2008 (pdf, 148 kB) k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, určené nebankovním devizovým místům s koncesní listinou ke směnárenské činnosti a současně s devizovou licencí České národní banky k prodeji cizí měny v hotovosti
Třídící znak: 21908580
20. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. srpna 2008 (pdf, 119 kB)o přechodném omezení pokladního provozu pobočky ČNB Ostrava
Třídící znak: 22008320

Částka 14
8. srpna 2008
Obsah (pdf, 105 kB)
Část oznamovací
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. srpna 2008 (pdf, 106 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 21608410
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. srpna 2008 (pdf, 113 kB) o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 21708620
18. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. července 2008 (pdf, 127 kB) o některých položkách finančního umístění pojišťoven nebo zajišťoven
Třídící znak: 21808560

Částka 13
24. července 2008
Obsah (pdf, 111 kB)
Část oznamovací
15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. července 2008 (pdf, 122 kB) o odnětí povolení AIG CZECH REPUBLIC pojišťovně, a.s., k provozu pojišťovací a zajišťovací činnosti na žádost
Třídící znak: 21508570

Částka 12
15. července 2008
Obsah (pdf, 105 kB)
Část oznamovací
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. července 2008 (pdf, 118 kB) o zrušení některých úředních sdělení České národní banky
Třídící znak: 21408560

Částka 11
8. července 2008
Obsah (pdf, 109 kB)
Část oznamovací
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. července 2008 (pdf, 145 kB), jímž se oznamuje praxe České národní banky k výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů
Třídící znak: 21308560

Částka 10
1. července 2008
Obsah (pdf, 104 kB)
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 24. června 2008 (pdf, 192 kB), kterým se mění příloha úředního sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, Operační riziko
Třídící znak: 21208560

Částka 9
29. května 2008
Obsah (pdf, 103 kB)
Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. května 2008 (pdf, 111 kB)k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - Přechodné ustanovení k zacházení s krytými dluhopisy
Třídící znak: 21108560

Částka 8
24. dubna 2008
Obsah (pdf, 105 kB)
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 15. dubna 2008 (pdf, 134 kB)k povinnému pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při lovu zvěře
Třídící znak: 21008560

Částka 7
4. dubna 2008
Obsah (pdf, 105 kB)
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 25. března 2008 (pdf, 130 kB), kterým se vyhlašují termíny konání makléřských zkoušek
Třídící znak: 20908570

Částka 6
6. března 2008
Obsah (pdf, 106 kB)
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 15. února 2008 (pdf, 302 kB), jímž se vydává Metodika nakládání s vnitřními informacemi
Třídící znak: 20808560

Částka 5
27. února 2008
Obsah (pdf, 113 kB)
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2008 (pdf, 124 kB) o odnětí povolení Komerční pojišťovně, a.s. k provozu pojišťovací činnosti v odvětvích neživotního pojištění v odvětvích č. 5, 6, 11 a 12 uvedených v části B přílohy č. 1 zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, na žádost
Třídící znak: 20608570
7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. února 2008 (pdf, 248 kB) o vydání Zkušebního řádu pro odborné zkoušky pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
Třídící znak: 20708570

Částka 4
13. února 2008
Obsah (pdf, 109 kB)
Část oznamovací
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. února 2008 (pdf, 136 kB) k některým ustanovením opatření České národní banky č. 7/2007 Věst. ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Třídící znak: 20508410

Částka 3
8. února 2008
Obsah (pdf, 107 kB)
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. února 2008 (pdf, 113 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 20308410
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. února 2008 (pdf, 122 kB) o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 20408620

Částka 2
29. ledna 2008
Obsah (pdf, 106 kB)
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 24. ledna 2008 (pdf, 128 kB) o přechodném přerušení a následném omezení pokladního provozu pobočky ČNB Praha
Třídící znak: 20208320

Částka 1
15. ledna 2008
Obsah (pdf, 108 kB)
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. ledna 2008 (pdf, 460 kB) o předkládání ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
Třídící znak: 20108560
Oznámení redakce (pdf, 101 kB)

 


Vydává:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt: vestnik @cnb .cz