Věstník ČNB – ročník 2001

U opatření ČNB, kterými se stanoví metodika pro banky, nejsou všechny přílohy součástí zde uveřejněných PDF souborů. Jsou k nahlédnutí v tištěné podobě v odborné knihovně ČNB.


Částka 22

Část oznamovací 
20. Úřední sdělení České národní banky o vydání seznamu platných právních předpisů České národní banky (popř. bývalé Státní banky československé), vyhlášených od 1. 1. 1990 do 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů a platných opatření České národní banky, vyhlášených v plném znění ve Sbírce zákonů do 31. 12. 2001, o vydání seznamu platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Sbírce zákonů oznámením o jejich vydání a vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. 12. 2001 a o vydání seznamu platných úředních sdělení České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. 12. 2001
Věstník - částka 22 (pdf, 495 kB)

Částka 21 
31. prosince 2001

Část normativní 
7. Opatření České národní banky č. 7 ze dne 19. prosince 2001, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Věstník - částka 21 (pdf, 269 kB)

Částka 20 
19. prosince 2001

Část oznamovací 
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. prosince 2001 o vydání Pravidel pro výpočet referenční úrokové sazby CZEONIA 
18. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. prosince 2001 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv 
19. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou 
Věstník - částka 20 (pdf, 576 kB)

Částka 19 
17. prosince 2001

Část normativní 
6. Opatření České národní banky č. 6 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 
Věstník - částka 19 (pdf, 233 kB)

Částka 18 
30. listopadu 2001

Část oznamovací 
15. Úřední sdělení České národní banky o úpravě základních úrokových sazeb
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. listopadu 2001, kterým pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky o věcném vymezení repo operací 
Věstník - částka 18 (pdf, 220 kB)

Částka 17 
30. října 2001

Část oznamovací 
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. října 2001 o vydání Pravidel pro primární prodej státních pokladničních poukázek organizovaný Českou národní bankou 
Věstník - částka 17 (pdf, 384 kB)

Částka 16 
5. října 2001

Část oznamovací 
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. září 2001 - Výklad k problematice bankovního tajemství při využívání outsourcingu bankami 
Věstník - částka 16 (pdf, 268 kB)

Částka 15 
6. září 2001

Část oznamovací 
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. srpna 2001 k postupu banky a orgánů činných v trestním řízení k získání doličné věci uložené v bezpečnostní schránce banky
Věstník - částka 15 (pdf, 171 kB)

Částka 14 
3. září 2001

Část oznamovací 
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. srpna 2001 v souvislosti se vznikem České konsolidační agentury
Věstník - částka 14 (pdf, 167 kB)

Částka 13 
23. srpna 2001

Část oznamovací 
9. Úřední sdělení České národní banky o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu
Věstník - částka 13 (pdf, 197 kB)

Částka 12 
7. srpna 2001

Část normativní 
5. Opatření České národní banky č. 5 ze dne 1. srpna 2001, kterým se stanoví metodika předkládání vybraných údajů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Věstník - částka 12 (pdf, 201 kB)

Částka 11 
27. července 2001

Část oznamovací 
8. Úřední sdělení České národní banky o úpravě základních úrokových sazeb
Věstník - částka 11 (pdf, 146 kB)

Částka 10 
25. července 2001

Část normativní 
4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 4. července 2001, kterým se mění opatření České národní banky č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Věstník - částka 10 (pdf, 186 kB)

Částka 9 
2. července 2001

Část oznamovací 
7. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel systému TKD
Věstník - částka 9 (pdf, 276 kB)

Částka 8 
26. června 2001

Část normativní 
3. Opatření České národní banky č. 3 ze dne 6. června 2001, kterým se mění opatření České národní banky č. 8 ze dne 23. listopadu 2000, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Věstník - částka 8  (pdf, 165 kB)

Částka 7 
25. května 2001

Část oznamovací  
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. května 2001 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv
Věstník - částka 7 (pdf, 206 kB)

Částka 6 
7. května 2001

Část normativní 
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 27. dubna 2001 o standardech řízení likvidity bank
Věstník - částka 6 (pdf, 207 kB)

Částka 5 
25. dubna 2001

Část oznamovací 
5. Úřední sdělení České národní banky o vyhlášení výběrového řízení na provozovatele peněžních center a zveřejnění výzvy k vyzvednutí podmínek výběrového řízení
Věstník - částka 5 (pdf, 177 kB)

Částka 4 
9. dubna 2001

Část normativní 
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 4. dubna 2001, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank
Věstník - částka 4 (pdf, 187 kB)

Částka 3 
27. února 2001

Část oznamovací 
3. Úřední sdělení České národní banky o úpravě základních úrokových sazeb 
4. Úřední sdělení České národní banky k ustanovení § 20a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Věstník - částka 3 (pdf, 235 kB)

Částka 2 
7. února 2001

Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. února 2001 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv
Věstník - částka 2 (pdf, 203 kB)

Částka 1 
17. ledna 2001

Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 9. ledna 2001 o změně Podmínek České národní banky ze dne 1. dubna 1993 pro vedení účtů klientů a provádění tuzemského platebního styku a zúčtování na těchto účtech 
Redakční sdělení 
Opatření České národní banky č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Věstník - částka 1 (pdf, 353 kB)