Věstník ČNB – ročník 1997

Částka 23
31. prosince 1997
Část oznamovací
18. Úřední sdělení České národní banky o změně a doplnění Všeobecných obchodních podmínek, kterým se stanoví zásady vedení účtů klientů u bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech (dále jen "Všeobecné podmínky").
19. Úřední sdělení České národní banky o úpravě Pravidel Zaručeného šekového systému v České národní bance.
Věstník - částka 23 (pdf, 551 kB)

 


 

Částka 22
30. prosince 1997
Část normativní
12. Opatření České národní banky č. 12 ze dne 16. prosince 1997, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
Část oznamovací
17. Úřední sdělení České národní banky o pověření zastupování guvernéra České národní banky p. Ing. Josefa Tošovského.
Věstník - částka 22 (pdf, 5 MB)

 


 

Částka 21
16. prosince 1997
Část normativní
11. Opatření České národní banky č. 11 ze dne 1. prosince 1997, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank, ve znění opatření č. 4 ze dne 3. července 1996.
Věstník - částka 21 (pdf, 53 kB)

 


 

Částka 20
5. prosince 1997
Část oznamovací
16. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Věstník - částka 20 (pdf, 626 kB)

 


 

Částka 19
20. listopadu 1997
Část normativní
10. Opatření České národní banky č. 10 ze dne 6. listopadu 1997, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
Věstník - částka 19 (pdf, 709 kB)

 


 

Částka 18
31. října 1997
Část normativní
9. Opatření České národní banky č. 9 ze dne 27. října 1997, kterým se ruší opatření České národní banky č. 15 ze dne 17. června 1993, kterým se stanoví limity pro krátkou korunovou pozici bank, ve znění opatření České národní banky č. 5 ze dne 28. listopadu 1995.
Věstník - částka 5 (pdf, 47 kB)

 


 

Částka 17
1. října 1997
Část oznamovací
6. Opatření České národní banky č. 6 ze dne 17. září 1997, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám.
7. Opatření České národní banky č. 7 ze dne 22. září 1997, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky.
8. Opatření České národní banky č. 8 ze dne 22. září 1997, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí.
Věstník - částka 17 (pdf, 982 kB)

 


 

Částka 16
23. září 1997
Část oznamovací
15. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv.
Věstník - částka 16 (pdf, 201 kB)

 


 

Částka 15
13. září 1997
Část normativní
5. Opatření České národní banky č. 5 ze dne 1. září 1997, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 22. dubna 1997, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.
Věstník - částka 15 (pdf, 88 kB)
Věstník - částka 15 - příloha 1 (pdf, 114 kB)
Věstník - částka 15 - příloha 2 (pdf, 14 MB)
Věstník - částka 15 - příloha 3 (pdf, 3 MB)
Věstník - částka 15 - příloha 4 (pdf, 2 MB)
Věstník - částka 15 - příloha 5 (pdf, 175 kB)
Věstník - částka 15 - příloha 6 (pdf, 621 kB)
Věstník - částka 15 - příloha 7 (pdf, 341 kB)
Věstník - částka 15 - příloha 8 (pdf, 331 kB)

 


 

Částka 14
31. července 1997
Část normativní
4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 28. července 1997, kterým se mění opatření České národní banky č. 1 ze 30. prosince 1996, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
Věstník - částka 14 (pdf, 1 MB)

 


 

Částka 13
30. července 1997
Část oznamovací
13. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej střednědobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
14. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Věstník - částka 13 (pdf, 793 kB)

 


 

Částka 12
30. června 1997
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky o Pravidlech obchodování České národní banky v rámci devizového fixingu.
Věstník - částka 12 (pdf, 24 kB)

 


 

Částka 11
26. června 1997
Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky k jejímu opatření ze dne 17. prosince č. 311/1996 Sb., kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad a k opatření č. 312/1996 Sb., jímž se určuje postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a při označování jejich účelu platebními tituly.
Věstník - částka 11 (pdf, 42 kB)

 


 

Částka 10
18. června 1997
Část normativní
3. Opatření České národní banky č. 3 ze dne 9. června 1997 o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami.
Věstník - částka 10 (pdf, 246 kB)

 


 

Částka 9
2. června 1997
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky o změně termínu ukončení správy zásob peněz a provádění emisních operací.
Věstník - částka 9 (pdf, 29 kB)

 


 

Částka 8
15. května 1997
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu.
Věstník - částka 8 (pdf, 225 kB)

 


 

Částka 7
7. května 1997
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv.
Redakční sdělení
Věstník - částka 7 (pdf, 159 kB)

 


 

Částka 6
30. dubna 1997
Část normativní
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 22. dubna 1997, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.
Věstník - částka 6 - hlavní část (pdf, 150 kB)
Věstník - částka 6 - příloha 1 (pdf, 104 kB)
Věstník - částka 6 - příloha 2 (část 1) (pdf, 12 MB)
Věstník - částka 6 - příloha 2 (část 2) (pdf, 13 MB)
Věstník - částka 6 - příloha 3 (pdf, 3 MB)
Věstník - částka 6 - příloha 4 (pdf, 11 MB)
Věstník - částka 6 - příloha 5 (pdf, 458 kB)
Věstník - částka 6 - příloha 6 (pdf, 2 MB)
Věstník - částka 6 - příloha 7 (pdf, 5 MB)
Věstník - částka 6 - příloha 8 (pdf, 248 kB)

 


 

Částka 5
25. dubna 1997
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Věstník - částka 5 (pdf, 89 kB)

 


 

Částka 4
26. února 1997
Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
5. Úřední sdělení České národní banky o změně některých úředních sdělení České národní banky v oblasti pravidel obezřetného podnikání bank.
6. Úřední sdělení České národní banky o vydání Pravidel pro primární prodej střednědobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Věstník - částka 4 (pdf, 1 MB)

 


 

Částka 3
4. února 1997
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
3. Úřední sdělení České národní banky k jejímu opatření ze dne 17. prosince č. 311/1996 Sb., kterým se stanový platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad a k opatření č. 312 Sb., jímž se určuje postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a při označování jejich účelu platebními tituly.
Věstník - částka 3 (pdf, 521 kB)

 


 

Částka 2
17. ledna 1997
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv.
Věstník - částka 2 (pdf, 145 kB)

 


 

Částka 1
2. ledna 1997
Část normativní
1/1997 Opatření České národní banky č.1 ze dne 30. prosince 1996, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
Věstník - částka 1 (pdf, 11 MB)