Věstník ČNB – ročník 2007

Částka 29
Obsah (pdf, 107 kB)
Část oznamovací
Seznam (pdf, 500 kB) platných právních předpisů České národní banky (popř. Státní banky československé) vyhlášených od 1.ledna 1990 do 31. prosince 2007 ve Sbírce zákonů; seznam platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Sbírce zákonů do 30. června 2002 oznámením o jejich vydání a vyhlášených v plném znění ve Věstníku České národní banky do 30. června 2002 a platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky od 1. července 2002 do 31. prosince 2007; seznam platných úředních sdělení České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. prosince 2007

Částka 28
13. prosince 2007
Obsah (pdf, 111 kB)
Část normativní
8. Opatření České národní banky č. 7 ze dne 4. prosince 2007 (pdf, 216 kB) o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Příloha č. 1 (pdf, 210 kB) - Seznam a termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank
Příloha č. 2A (pdf, 1 MB) - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě
Příloha č. 2B (pdf,130 kB) - Charakteristika obsahové náplně výkazu BD(ČNB)14-04
Příloha č. 3 (pdf, 153 kB) - Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank
Příloha č. 4 (pdf, 114 kB) - Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01
Třídící znak: 10807410
9. Opatření České národní banky č. 8 ze dne 13. prosince 2007 (pdf, 318 kB), kterým se mění opatření č. 3 ze dne 25. června 2007, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Třídící znak: 10907530
Část oznamovací
57. Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. prosince 2007 (pdf, 131 kB), kterým se vyhlašují termíny konání makléřských zkoušek
Třídící znak: 25707540

Částka 27
13. prosince 2007
Obsah (pdf, 111 kB)
Část oznamovací
55. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. listopadu 2007 (pdf, 216 kB) o předkládání jiných dokladů o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států a dokladů o činnosti poboček pojišťoven z jiných členských států EU či EHP za rok 2008
Třídící znak: 25507550
56. Úřední sdělení České národní banky ze dne 11. prosince 2007 (pdf, 140 kB) o územní působnosti poboček České národní banky
Třídící znak: 25607110
Komentář (pdf, 112 kB) k úřednímu sdělení České národní banky ze dne 11. prosince 2007 o územní působnosti poboček České národní banky

Částka 26
30. listopadu 2007
Obsah (pdf, 114 kB)
Část oznamovací
49. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. listopadu 2007 (pdf, 211 kB) k některým ustanovením zákona o bankách týkajícím se jednotné licence
Třídící znak: 24907530
50. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. listopadu 2007 (pdf, 140 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
- Přiměřená doba pro uspokojení expozice věřitele ze zajištění
Třídící znak: 25007530
51. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. listopadu 2007 (pdf, 180 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
- Kapitálová přiměřenost – přechodné ustanovení
Třídící znak: 25107530
52. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. listopadu 2007 (pdf, 138 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
- Srovnávací limit kapitálového požadavku ke krytí operačního rizika
Třídící znak: 25207530
53. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. listopadu 2007 (pdf, 116 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 25307410
54. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. listopadu 2007 (pdf, 128 kB) o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 25407620

Částka 25
16. listopadu 2007
Obsah (pdf, 114 kB)
Část normativní
6. Opatření České národní banky č. 6 ze dne 12. listopadu 2007 (pdf, 141 kB), kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 23. září 2003, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. února 2004, opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. dubna 2004 a opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. dubna 2006
Třídící znak: 10607610
7. Ředitel sekce bankovních obchodů vyhlašuje úplné znění opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB (pdf, 189 kB), kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 6/2007 Věst. ČNB
Třídící znak: 10707610
Část oznamovací
48. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. listopadu 2007 (pdf, 147 kB) k opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 6/2007 Věst. ČNB
Třídící znak: 24807610
Částka 24
8. listopadu 2007
Obsah (pdf, 109 kB)
Část oznamovací
45. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. října 2007 (pdf, 124 kB) o zrušení některých úředních sdělení České národní banky v oblasti obezřetného podnikání bank
Třídící znak: 24507530
46. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. října 2007 (pdf, 1,7 MB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - Informace o konsolidačním celku
Třídící znak: 24607530
47. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. října 2007 (pdf, 407 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - Uveřejňování informací
Třídící znak: 24707530
Částka 23
26. října 2007
Obsah (pdf, 100 kB)
Část oznamovací
44. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. října 2007 (pdf, 112 kB) o doplnění seznamu odpovědných pojistných matematiků
Třídící znak: 24407550
Částka 22
5. října 2007
Obsah (pdf, 108 kB)
Část normativní
5. Opatření České národní banky č. 5 ze dne 27. září 2007 (pdf, 129 kB), kterým se zrušují opatření České národní banky pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Třídící znak: 10507530
Částka 21
17. září 2007
Obsah (pdf, 105 kB)
Část oznamovací
42. Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. září 2007 (pdf, 147 kB) k vydávání cenných papírů neupravených českým právním řádem
Třídící znak: 24207540
43. Úřední sdělení České národní banky ze dne 11. září 2007 (pdf, 376 kB) k vyhlášce České národní banky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince
Třídící znak: 24307320
Částka 20
31. srpna 2007
Obsah (pdf, 105 kB)
Část oznamovací
39. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. srpna 2007 (pdf, 105 kB)o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 23907410
40. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. srpna 2007 (pdf, 125 kB)o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 24007620
41. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. srpna 2007 (pdf, 106 kB) o zrušení úředního sdělení České národní banky k vyhlášce č. 514/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky
Třídící znak: 24107410
Částka 19
6. srpna 2007
Obsah (pdf, 84 kB)
Část oznamovací
34. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 111 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Transakce s delší dobou vypořádání
Třídící znak: 23407530
35. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 135 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Uznávané standardy
Třídící znak: 23507530
36. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 120 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Započtení jako technika snižování úvěrového rizika
Třídící znak: 23607530
37. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 181 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Žádost o předchozí souhlas s používáním speciálního přístupu
Třídící znak: 23707530
38. Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. července 2007 (pdf, 154 kB) k povinnosti učinit veřejnou nabídku akcií při zvyšování základního kapitálu
Třídící znak: 23807540
Částka 18
3. srpna 2007
Obsah (pdf, 109 kB)
Část oznamovací
28. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 135 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev.
Outsourcing
Třídící znak: 22807530
29. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 132 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Podmínka financování ve standardizovaném přístupu pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku
Třídící znak: 22907530
30. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 128 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Přístup pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku založený na interním ratingu
Třídící znak: 23007530
31. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 114 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Seznam organizací veřejného sektoru
Třídící znak: 23107530
32. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 234 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Specializované úvěrové expozice při výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku
Třídící znak: 23207530
33. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 327 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Systém vnitřně stanoveného kapitálu
Třídící znak: 23307530
Částka 17
2. srpna 2007
Obsah (pdf, 564 kB)
Část oznamovací
22. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 111 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Ekonomicky spjatá skupina
Třídící znak: 22207530
23. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 119 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Kategorie retailových expozic v přístupech pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku
Třídící znak: 22307530
24. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 200 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Konsolidace pozic v postupech uplatňovaných při výpočtu kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě
Třídící znak: 22407530
25. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 117 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Měnové pozice při stanovení kapitálového požadavku k měnovému riziku
Třídící znak: 22507530
26. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 137 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Metodika a úvěrová hodnocení ratingové agentury
Třídící znak: 22607530
27. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 (pdf, 220 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Operační riziko
Třídící znak: 22707530
Částka 16
27. července 2007
Obsah (pdf, 104 kB)
Část oznamovací
19. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. července 2007 (pdf, 105 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 21907410
20. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. července 2007 (pdf, 113 kB) o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 22007620
21. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. července 2007 (pdf, 163 kB), kterým se uveřejňuje seznam zahraničních správních úřadů, se kterými má Česká národní banka uzavřenou dohodu o spolupráci
Třídící znak: 22107540
Částka 15
28. června 2007
Obsah (pdf, 107 kB)
Část normativní
3. Opatření České národní banky č. 3 ze dne 25. června 2007 (pdf, 538 kB)o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Třídící znak: 10307530
4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 25. června 2007 (pdf, 134 kB), kterým se zrušují některá opatření České národní banky
Třídící znak: 10407530
Částka 14
20. června 2007
Obsah (pdf, 107 kB)
Část oznamovací
18. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. června 2007 (pdf, 135 kB)o územní působnosti poboček České národní banky
Třídící znak: 21807110
Komentář (pdf, 113 kB) k úřednímu sdělení České národní banky ze dne 14. června 2007 o územní působnosti poboček České národní banky
Částka 13
1. června 2007
Obsah (pdf, 107 kB)
Část oznamovací
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. května 2007 (pdf, 114 kB)o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 21607410
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. května 2007 (pdf, 126 kB)o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 21707620
Částka 12
29. května 2007
Obsah (pdf, 108 kB)
Část oznamovací
15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. května 2007 (pdf, 307 kB), kterým se vydává metodika k vybraným povinnostem podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, určená pro osoby, kterým Česká národní banka udělila devizovou licenci
Třídící znak: 21507620
Částka 11
18. května 2007
Obsah (pdf, 108 kB)
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. května 2007 (pdf, 333 kB), kterým se uveřejňuje seznam právních předpisů, tématických okruhů a vzorových otázek k makléřské zkoušce
Třídící znak: 21207540
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. května 2007 (pdf, 131 kB), kterým se uveřejňují termíny konání makléřské zkoušky
Třídící znak: 21307540
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. května 2007 (pdf, 170 kB)o vydání Zkušebního řádu upravujícího průběh konání makléřské zkoušky
Třídící znak: 21407540
Částka 10
25. dubna 2007
Obsah (pdf, 107 kB)
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. dubna 2007 (pdf, 218 kB) o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu
Příloha č. 1 (pdf, 175 kB) - Rámcová smlouva o poskytování vnitrodenního úvěru
Třídící znak: 20907610
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. dubna 2007 (pdf, 1,15 MB) o vydání Pravidel Systému krátkodobých dluhopisů
Třídící znak: 21007320
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. dubna 2007 (pdf, 120 kB) o doplnění seznamu odpovědných pojistných matematiků
Třídící znak: 21107550
Částka 9
30. března 2007
Obsah (pdf, 107 kB)
Část normativní
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 15. března 2007 (pdf, 291 kB), kterým se mění opatření České národní banky č. 1 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami, ve znění opatření České národní banky č. 9 ze dne 22. prosince 2004
Třídící znak: 10207530
Částka 8
9. března 2007
Obsah (pdf, 107 kB)
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. února 2007 (pdf, 125 kB) o doplnění seznamu a změně seznamu odpovědných pojistných matematiků
Třídící znak: 20807550
Částka 7
21. února 2007
Obsah (pdf, 107 kB)
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. února 2007 (pdf, 138 kB) o změně otázek, které jsou určeny k zajištění odborných zkoušek pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů
Třídící znak: 20707550
Částka 6
12. února 2007
Obsah (pdf, 111 kB)
Část normativní
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 6. února 2007 (pdf, 202 kB) k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému spořitelního a úvěrního družstva pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Třídící znak: 10107530
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 5. února 2007 (pdf, 118 kB) k § 9 vyhlášky České národní banky č. 333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě
Třídící znak: 20607530
Částka 5
1. února 2007
Obsah (pdf, 106 kB)
Část oznamovací
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. ledna 2007 (pdf, 143 kB) k povaze zápisu správce cenných papírů do evidence Střediska cenných papírů
Třídící znak: 20507540
Oznámení redakce (pdf, 107 kB)
Částka 4
22. ledna 2007
Obsah (pdf, 107 kB)
Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. ledna 2007 (pdf, 209 kB) o předkládání jiných dokladů o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států a dokladů o činnosti poboček pojišťoven z jiných členských států EU či EHP za rok 2007
Třídící znak: 20407550
Částka 3
19. ledna 2007
Obsah (pdf, 105 kB)
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. ledna 2007 (pdf, 224 kB) k některým otázkám kolektivního investování v souvislosti s novelou zákona o kolektivním investování č. 224/2006 Sb.
Třídící znak: 20307540
Částka 2
9. ledna 2007
Obsah (pdf, 107 kB)
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. ledna 2007 (pdf, 118 kB) o zrušení úředního sdělení České národní banky o přepočítacích koeficientech, kterými je zafixován trvalý vztah mezi jednotnou evropskou měnou ("euro') a jeho denominacemi
Třídící znak: 20207610
Částka 1
5. ledna 2007
Obsah (pdf, 106 kB)
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. prosince 2006 (pdf, 459 kB) o předkládání ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře za rok 2006
Třídící znak: 20107550

Vydává:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt: vestnik @cnb .cz