Věstník ČNB – ročník 2005

Částka 15
Seznam platných právních předpisů České národní banky (pdf, 270 kB)  (popř. bývalé Státní banky    československé), vyhlášených od 1. ledna 1990 do 31. prosince 2005 ve Sbírce zákonů a  platných opatření České národní banky, vyhlášených v plném znění ve Sbírce zákonů do 30. června 2002, seznam platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Sbírce zákonů do 30. června 2002 oznámením o jejich vydání a vyhlášených v plném znění ve Věstníku České národní banky do 30. června 2002 a opatření České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky od 1. července 2002 do 31. prosince 2005 a seznam platných úředních sdělení České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. prosince 2005 


Částka 14 

27. prosince 2005

Část normativní 

3. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 19. prosince 2005 (pdf, 208 kB)
o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 

třídící znak 10305410 


Částka 13 
16. prosince 2005

Obsah (pdf, 109 kB)

Část oznamovací
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1.  prosince 2005 (pdf, 107 kB)
 k ustanovení § 41c odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

třídící znak 21705530 
18. Úřední sdělení České národní banky ze dne 9.  prosince 2005 (pdf,  152 kB) o vydání Podmínek České národní banky pro vedení běžných korunových účtů pro mezinárodní instituce

třídící znak 21805320 


Částka 12 
31. října 2005

Obsah (pdf, 105 kB) 

Část oznamovací 
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. října 2005 (pdf, 123 kB) k opatření České národní  banky č. 2 ze dne 23. září 2003, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a  podmínky  tvorby  povinných  minimálních rezerv, ve znění opatření č. 3 ze dne 13. února 2004 a opatření č. 4 ze dne  26. dubna 2004 

třídící znak 21405610 

15. Úřední sdělení  České národní  banky ze dne 27. října 2005 (pdf, 104 kB)
o úpravě základních úrokových sazeb 

třídící znak 21505410 

16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. října 2005 (pdf, 111 kB)
o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou 

třídící znak 21605620 


Částka 11 
31. srpna 2005

Část oznamovací 

13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 25. srpna 2005 (pdf, 172 kB), k ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

třídící znak 21305320 


Částka 10 
27. července 2005

Část oznamovací 
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. července 2005 (pdf, 261 kB) ,  o vydání metodiky k vybraným povinnostem podle zákona č.61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, určené pro nebankovní devizová místa s devizovou licencí

třídící znak 21205620 


Částka 9 
29. června 2005

Část oznamovací 
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. června 2005 (pdf ,700 kB),  o vydání Pravidel Systému krátkodobých dluhopisů

třídící znak 21105320 


Částka 8 
31. května 2005

Část normativní 
2. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 17. května 2005 (pdf, 220 kB) , kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

třídící znak 10205410 


Částka 7 
28. dubna 2005

Obsah (pdf, 102 kB) 

Část oznamovací 
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. dubna 2005 (pdf, 106 kB),  o úpravě základních úrokových sazeb

třídící znak 20905410 
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. dubna 2005 (pdf, 112 kB), o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou

třídící znak 21005620 


Částka 6 
31. března 2005

Obsah (pdf, 102 kB) 

Část oznamovací 


7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. března 2005 (pdf, 104 kB), o úpravě základních úrokových sazebtřídící znak 20705410 
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. března 2005 (pdf, 111 kB) , o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou

třídící znak 20805620 


Částka 5 
28. února 2005

Část oznamovací 
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. února 2005 (pdf, 126 kB), o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou

třídící znak 20605620 


Částka 4 
27. ledna 2005

Obsah (pdf, 102 kB)

Část oznamovací 

4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. ledna 2005 (pdf, 104 kB), o úpravě základních úrokových sazeb

třídící znak 20405410 


5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. ledna 2005 (pdf, 110 kB),  o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou

třídící znak 20505620 


Částka 3 
21. ledna 2005

Obsah (pdf, 106 kB)

Část normativní 

1. Úplné znění opatření České národní banky č. 1/2003 Věst. ČNB  (pdf, 172 kB) , kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami, ve znění opatření České národní banky č. 9/2004 Věst. ČNB

třídící znak 10105530

Část oznamovací 

3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. ledna 2005 (pdf, 113 kB)  k ustanovení § 3 odst. 1 opatření České národní banky č. 1 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami, ve znění opatření České národní banky č. 9 ze dne 22. prosince 2004

třídící znak 20305530 


Částka 2 
17. ledna 2005

Část oznamovací 

2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 5. ledna 2005 (pdf, 119 kB) o vydání Podmínek České národní banky pro předávání dat platebního styku

třídící znak 20205320

Příl. - Podmínky pro předávání dat platebního styku (pdf, 451 kB) 


Částka 1 
4. ledna 2005

Část oznamovací 

1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. ledna 2005 (pdf, 259 kB)o vydání šesté verze Pravidel pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou

třídící znak 20105610