Věstník Státní banky československé – ročník 1990

Částka 11
21. prosince 1990

Část normativní

18/1990 Příkaz předsedy Státní banky československé ze dne 21. prosince 1990 Rámcový plán k zabezpečení činnosti Státní banky československé na I. pololetí 1991

19/1990 Pracovní předpis ze dne 18. prosince 1990 Roční účetní uzávěrka roku 1990 ve Státní bance československé

Věstník - částka 11 (pdf, 733 kB)

 Částka 10
23. listopadu 1990

Část normativní

16/1990 Dodatek č. 1 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 28/1986 ze dne 17. listopadu 1990 Pro pracovní zahraniční cesty pracovníků Státní banky československé

17/1990 Pracovní předpis hlavního ústavu České republiky ze dne 21. listopadu 1990 Postupy při provádění devizového dohledu a kontroly a bankovního dohledu nad směnárenskou činností v mimobankovních a soukromých směnárnách

Část oznamovací

Oznámení o vydání dodatku k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 3 řady Ú 1/4

Oznámení o vydání adresáře poboček Státní banky československé

Oznámení o vydání Seznamu vybraných zahraničních tiskáren cenných papírů

Věstník - částka 10 (pdf, 431 kB)

 Částka 9
25. října 1990

Část normativní

15/1990 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 17. října 1990 Pro podepisování písemností za Státní banku československou

Část oznamovací

Oznámení o vydání dodatku k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 3 řady Ú 1/4

Věstník - částka 9 (pdf, 327 kB)

 Částka 8
24. září 1990

Část normativní

12/1990 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 19. září 1990 Pokyny, kterými se provádí výnos Státní banky československé č. 5/1990 o odměňování odborných pracovníků

13/1990 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 19. září 1990 Pro poskytování odměn a odměn /podílů/ za celoroční výsledky práce pracovníkům Státní banky československé

14/1990 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 18. září 1990 Pro kontrolní činnost, pro vyřizování stížností, oznámení, podnětů a dopisů občanů a peticí ve Státní bance československé

Část oznamovací

Oznámení o vydání dodatku k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 4 řady Ú 1/4

Věstník - částka 8 (pdf, 1,8 MB)

 Částka 7
13. září 1990

Část normativní

11/1990 Příkaz předsedy Státní banky československé ze dne 7. září 1990 Rámcový plán k zabezpečení činnosti Státní banky československé na II. pololetí 1990

Část oznamovací

Oznámení o vydání Podmínek Státní banky československé pro tisk akcií a obligací obchodovatelných v bankách a spořitelnách a na burze

Věstník - částka 7 (pdf, 281 kB)

 Částka 6
31. srpna 1990

Část normativní

9/1990 Pracovní předpis předsedy Státní banky československé ze dne 28. srpna 1990 Správa a redistribuce zásob československých peněz a devizových prostředků Státní banky československé prováděné jako činnosti z pověření

10/1990 Příkaz předsedy Státní banky československé ze dne 28. srpna 1990 Zavedení pružné pracovní doby ve Státní bance československé

Část oznamovací

Oznámení o vydání dodatku k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 2 řady 1/4

Věstník - částka 6 (pdf, 535 kB)

 Částka 5
17. srpna 1990

Část normativní

7/1990 Pracovní předpis ze dne 9. srpna 1990 Náhrady cestovních výdajů

8/1990 Dodatek č. 3 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 51/1979 Novelizace přílohy č. 4 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 51/1979 ze dne 30. července 1990

Část oznamovací

Oznámení o devizových účtech zaměstnanců Státní banky československé vedených u Komerční banky

Oznámení o zrušení pokynů předsedy Státní banky československé č. 55/1986 k rozvoji s oceňování iniciativy pracujících ve Státní bance československé

Věstník - částka 5 (pdf, 516 kB)

 Částka 4
8. června 1990

Část normativní

5/1990 Výnos Státní banky československé ze dne 31. května 1990 O odměňování odborných pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a.s. a Živnostenské bance

6/1990 Výnos Státní banky československé ze dne 31. května 1990 O úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí

Část oznamovací

Oznámení o vydání materiálů souvisejících s povolováním směnárenské činnosti nebankovním subjektům / právnickým a fyzickým osobám/.

Věstník - částka 4 (pdf, 1,2 MB)

 Částka 3
21. května 1990

Část normativní

3/1990 Pokyny předsedy Státní banky československé ze dne 9. května 1990. Organizační řád Státní banky československé

4/1990 Pracovní předpis ze dne 21. května 1990. Šetření o počtu pracujících důchodců k 31. květnu 1990 D 1- 01

Část oznamovací

Oznámení o vydání Sazebníků odměn za peněžní služby Státní banky československé

Věstník - částka 3 (pdf, 1,9 MB)

 Částka 2
30. března 1990

Část normativní

2/1990 Pracovní předpis ze dne 26. března 1990. Poskytování hmotného zabezpečení pracovníkům Státní banky československé při organizačních změnách

Část oznamovací

Oznámení o redakční opravě tiskových chyb.

Oznámení o vydání dodatků k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 2 a 3 řady Ú 1/4

Oznámení o vydání dodatků k pracovním instrukcím provozu datové sítě č. 3 a 4 řady Ú 1/4

Oznámení o zřízení telefonní stanice pro faximilní přenos

Věstník - částka 2 (pdf, 330 kB)

 Částka 1
7. února 1990

Část normativní

1/1990 Příkaz předsedy Státní banky československé ze dne 2. února 1990. Rámcový plán k zabezpečení činnosti Státní banky československé na rok 1990

Část oznamovací

Oznámení o vydání dodatku č. 3 k pokynům předsedy Státní banky československé č. 31/1982 o ochraně státního, hospodářského a služebního tajemství ve Státní bance československé

Věstník - částka 1(pdf, 453 kB)