Věstník ČNB – ročník 1994

Částka 29
1994
Část oznamovací
41. Úřední sdělení České národní banky o vydání seznamu právních předpisů České národní banky (popř. bývalé Státní banky československé) a úředních sdělení ČNB uveřejněných ve Věstníků ČNB, platných k 31.12.1994.
Věstník - částka 29 (pdf, 361 kB)

 


 

Částka 28
30. prosince 1994
Část normativní
8. Opatření České národní banky č. 8 ze dne 30. prosince 1994, kterým se mění a doplňuje Opatření č. 3/1994, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám.
Věstník - částka 28 (pdf, 45 kB)

 


 

Částka 27
29. prosince 1994
Část normativní
7. Opatření České národní banky č. 7 ze dne 20. prosince 1994, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky.
Část oznamovací
38. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv.
39. Úřední sdělení České národní banky o rozšíření lombardního seznamu cenných papírů.
40. Úřední sdělení České národní banky o věcném vymezení repo operací.
Věstník - částka 27 (pdf, 747 kB)

 


 

Částka 26
22. prosince 1994
Část oznamovací
35. Úřední sdělení České národní banky o stanovení poplatků za mimořádné práce, činnosti a náklady spojené s prováděním směnečných obchodů.
36. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách provádění směnečných obchodů Českou národní bankou.
37. Úřední sdělení České národní banky o rozsahu prodeje devizových prostředků na rok 1995.
Věstník - částka 26 (pdf, 163 kB)

 


 

Částka 25
9. prosince 1994
Část oznamovací
34. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách provádění směnečných obchodů Českou národní bankou.
Věstník - částka 25 (pdf, 1,1 MB)

 


 

Částka 24
6. prosince 1994
Část normativní
5. Opatření České národní banky č. 5 ze dne 28. listopadu 1994, kterým se mění a doplňuje opatření České národní banky č. 10 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, opatření České národní banky č. 8 ze dne 15. dubna 1993 o kapitálové přiměřenosti bank, opatření č. 9 ze dne 15. dubna 1993 o úvěrové angažovanosti bank a opatření č. 10 ze dne 15. dubna 1993 o pravidlech likvidity bank.
6. Opatření České národní banky č. 6 ze dne 28. listopadu 1994, kterým se mění opatření České národní banky č. 11 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance.
Věstník - částka 24 (pdf, 3,2 MB)

 


 

Částka 23
21. listopadu 1994
Část oznamovací
32. Úřední sdělení České národní banky k určování předmětu zástavních smluv uzavíraných za účelem zajištění pohledávek.
33. Úřední sdělení České národní banky k pravidlům obezřetného podnikání bank.
Věstník - částka 23 (pdf, 87 kB)

 


 

Částka 22
24. října 1994
Část oznamovací
31. Úřední sdělení České národní banky o vydání Všeobecných podmínek, kterými se stanoví zásady vedení účtů klientů bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech.
Věstník - částka 22 (pdf, 1,0 MB)

 


 

Částka 21
30. srpna 1994
Část oznamovací
28. Úřední sdělení České národní banky o spolupráci s Policií České republiky při zadržování bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování.
29. Úřední sdělení České národní banky o změně správy zásob peněz a provádění emisních operací na jižní Moravě a v západních Čechách a o čerpání o odvodech hotovosti v místech, kde byla ukončena správa zásob peněz v pobočkách Komerční banky, a.s.
30. Úřední sdělení České národní banky o povinné součinnosti bank s celními orgány České republiky.
Věstník - částka 21 (pdf, 133 kB)

 


 

Částka 20
5. srpna 1994
Část normativní
4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. července 1994, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkové účasti.
Věstník - částka 20 (pdf, 98 kB)

 


 

Částka 19
2. srpna 1994
Část oznamovací
26. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby minimálních rezerv.
27. Úřední sdělení České národní banky o výkladových stanoviscích k některým ustanovením devizových předpisů.
Věstník - částka 19 (pdf, 585 kB)

 


 

Částka 18
1. srpna 1994
Část oznamovací
21. Úřední sdělení České národní banky o stanovení cen za mimořádné práce spojené s prováděním eskontu exportních směnek a reeskontu směnek.
22. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách provádění reeskontu směnek Českou národní bankou.
23. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách provádění eskontu exportních směnek Českou národní bankou.
24. Úřední sdělení České národní banky o rozšíření lombardního seznamu cenných papírů.
25. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách poskytování lombardního úvěru.
Věstník - částka 18 (pdf, 1,2 MB)

 


 

Částka 17
20. července 1994
Část normativní
3. Opatření České národní banky č. 3 ze dne 4. července 1994, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěru a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám.
Věstník - částka 17 (pdf, 332 kB)

 


 

Částka 16
29. června 1994
Část oznamovací
19. Úřední sdělení České národní banky o výkladu ustanovení opatření České národní banky č. 20/1994 Sb., a č. 21/1994 Sb.
20. Úřední sdělení České národní banky o stanovení základny pro výpočet dodatkového kapitálu bank podle opatření České národní banky ze dne 15. dubna 1993 o kapitálové přiměřenosti bank.
Věstník - částka 16 (pdf, 63 kB)

 


 

Částka 15
7. června 1994
Část oznamovací
18. Úřední sdělení České národní banky o změně správy zásob peněz a provádění emisních operací v severních Čechách.
Věstník - částka 15 (pdf, 46 kB)

 


 

Částka 14
31. května 1994
Část oznamovací
17. Úřední sdělení České národní banky o vydání Provozního řádu systému trhu krátkodobých dluhopisů.
Věstník - částka 14 (pdf, 34 kB)

 


 

Částka 13
24. května 1994
Část oznamovací
16. Úřední sdělení České národní banky o udělování předchozího souhlasu podle § 17 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
Věstník - částka 13 (pdf, 191 kB)

 


 

Částka 12
16. května 1994
Část oznamovací
15. Úřední sdělení České národní banky o registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost a o podmínkách působení tohoto zastoupení.
Věstník - částka 12 (pdf, 84 kB)

 


 

Částka 11
9. května 1994
Část oznamovací
13. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv.
14. Úřední sdělení České národní banky o udělování předchozího souhlasu podle § 17 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách .
Věstník - částka 11 (pdf, 312 kB)

 


 

Částka 10
2. května 1994
Část normativní
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. dubna 1994, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů bank a poboček zahraničních bank předkládaných České národní bance.
Věstník - částka 10 (pdf, 129 kB)
Věstník - částka 10 - příloha 1 (pdf, 7,0 MB)
Věstník - částka 10 - příloha 2 (pdf, 5,6 MB)

 


 

Částka 9
26. dubna 1994
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky o ukončení používání tiskopisů šeků Státní banky československé.
Věstník - částka 9 (pdf, 40 kB)

 


 

Částka 8
15. dubna 1994
Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky k pravidlům obezřetného podnikání bank.
Věstník - částka 8 (pdf, 256 kB)

 


 

Částka 7
5. dubna 1994
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky pro sestavování výkazu Dev(ČNB-Ds)1-04 o zahraničních aktivech a pasivech a jeho předkládání České národní bance.
Věstník - částka 7 (pdf, 75 kB)

 


 

Částka 6
28. března 1994
Část normativní
1. Opatření České národní banky ze dne 11. března 1994, kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky a grupy používané v Bankovním informačním systému.
Věstník - částka 6 (pdf, 390 kB)
Věstník - částka 6 - přílohy (pdf, 3,5 MB)

 


 

Částka 5
8. března 1994
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky o uvolnění plnění nabídkové povinnosti na devizové prostředky a zřizování devizových účtů.
Věstník - částka 5 (pdf, 184 kB)

 


 

Částka 4
25. února 1994
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky o vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovních míst v bankovním dohledu.
Věstník - částka 4 (pdf, 50 kB)

 


 

Částka 3
1. února 1994
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv.
4. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách pro poskytování aukčního refinančního úvěru s podílovým krytím cennými papíry.
5. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách k provádění reeskontu směnek Českou národní bankou.
6. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách k provádění eskontu směnek Českou národní bankou.
7. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách poskytování lombardního úvěru.
Věstník - částka 3 (pdf, 1,3 MB)

 


 

Částka 2
25. ledna 1994
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky o termínech pro odvod 1, 2, a 5 Kčs mincí a okolkovaných bankovek v hodnotě 100, 500 a 1000 Kčs po ukončení jejich výměny bankami do zásob České národní banky.
Věstník - částka 2 (pdf, 58 kB)

 


 

Částka 1
5. ledna 1994
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky o prodeji devizových prostředků.
Věstník - částka 1 (pdf, 77 kB)