Věstník ČNB – ročník 2020

Částka 22
23. prosince 2020
Obsah (pdf, 191 kB)
Část oznamovací
27. Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. prosince 2020 (pdf, 203 kB) k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – uveřejňování informací
Třídící znak: 22720560
Částka 21
18. prosince 2020
Obsah (pdf, 190 kB)
Část oznamovací
26. Úřední sdělení České národní banky ze dne 17. prosince 2020 (pdf, 195 kB)o zrušení některých úředních sdělení České národní banky vydaných v návaznosti na zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a zákon o podnikání na kapitálovém trhu
Třídící znak: 22620560
Částka 20
8. prosince 2020
Obsah (pdf, 190 kB)
Část oznamovací
25. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. prosince 2020 (pdf, 203 kB), kterým se uveřejňuje přechodné omezení provozu pobočky Brno sekce peněžní
Třídící znak: 22520330
Částka 19
24. listopadu 2020
Obsah (pdf, 194 kB)
Část oznamovací
24. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. listopadu 2020 (pdf, 411 kB) k § 23, § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
Třídící znak: 22420610
Částka 18
5. srpna 2020
Obsah (pdf, 73 kB)
Část oznamovací
22. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. srpna 2020 (pdf, 314 kB) k výkonu činnosti bank – uveřejňování informací o expozicích, které jsou předmětem opatření uplatňovaných v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19
Třídící znak: 22220560
23. Úřední sdělení České národní banky ze dne 5. srpna 2020 (pdf, 173 kB) k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost
Třídící znak: 22320560
Částka 17
8. července 2020
Obsah (pdf, 136 kB)
Část oznamovací
21. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. července 2020 (pdf, 321 kB) – Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí
Třídící znak: 22120180
Částka 16
25. června 2020
Obsah (pdf, 136 kB)
Část oznamovací
20. Úřední sdělení České národní banky ze dne 24. června 2020 (pdf, 260 kB) k některým informačním povinnostem podle zákona o platebním styku a nařízení Komise 2018/389
Třídící znak: 22020560
Částka 15
24. června 2020
Obsah (pdf, 137 kB)
Část oznamovací
19. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. června 2020 (pdf, 134 kB) o zrušení úředního sdělení České národní banky o vydání třetí verze Pravidel pro výpočet referenční úrokové sazby CZEONIA
Třídící znak: 21920610
Částka 14
9. června 2020
Obsah (pdf, 136 kB)
Část oznamovací
18. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. června 2020 (pdf, 140 kB), kterým se uveřejňuje přechodné omezení provozu pobočky Ostrava sekce peněžní
Třídící znak: 21820330
Částka 13
11. května 2020
Obsah (pdf, 134 kB)
Část oznamovací
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 11. května 2020 (pdf, 138 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 21720620
Částka 12
7. května 2020
Obsah (pdf, 134 kB)
Část oznamovací
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. května 2020 (pdf, 131 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 21620410
Částka 11
30. dubna 2020
Obsah (pdf, 136 kB)
Část oznamovací
15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. dubna 2020 (pdf, 845 kB) k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance a vyhlášky o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
Třídící znak: 21520390
Částka 10
20. dubna 2020
Obsah (pdf, 135 kB)
Část oznamovací
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. dubna 2020 (pdf, 463 kB) ke způsobu výpočtu rizikových vah pro účely stanovení příspěvků do Fondu pojištění vkladů
Třídící znak: 21420560
Částka 9
1. dubna 2020
Obsah (pdf, 136 kB)
Část oznamovací
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. dubna 2020 (pdf, 323 kB) – Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí
Třídící znak: 21320180
Částka 8
26. března 2020
Obsah (pdf, 135 kB)
Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. března 2020 (pdf, 131 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 21120410
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. března 2020 (pdf, 138 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 21220620
Částka 7
17. března 2020
Obsah (pdf, 136 kB)
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. března 2020 (pdf, 132 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 20820410
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 17. března 2020 (pdf, 138 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 20920620
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 17. března 2020 (pdf, 133 kB), kterým se ruší úřední sdělení České národní banky ze dne 21. ledna 2020, kterým se uveřejňuje přechodné omezení provozu pobočky Ostrava sekce peněžní
Třídící znak: 21020330
Částka 6
16. března 2020
Obsah (pdf, 134 kB)
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. března 2020 (pdf, 137 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 20720620
Částka 5
4. března 2020
Obsah (pdf, 188 kB)
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 4. března 2020 (pdf, 193 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 20620620
Částka 4
3. března 2020
Obsah (pdf, 191 kB)
Část oznamovací
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. února 2020 (pdf, 381 kB) k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – uveřejňování informací
Třídící znak: 20520560
Částka 3
6. února 2020
Obsah (pdf, 135 kB)
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. února 2020 (pdf, 131 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 20320410
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. února 2020 (pdf, 134 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 20420620
Částka 2
5. února 2020
Obsah (pdf, 194 kB)
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 5. února 2020 (pdf, 208 kB), kterým se stanovuje roční cílová úroveň příspěvků do Fondu pro řešení krize pro rok 2020
Třídící znak: 20220190
Částka 1
29. ledna 2020
Obsah (pdf, 59 kB)
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. ledna 2020 (pdf, 138 kB), kterým se uveřejňuje přechodné omezení provozu pobočky Ostrava sekce peněžní
Třídící znak: 20120330

Vydává:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt: vestnik@cnb.cz