Věstník ČNB – ročník 2017

Částka 14
14. prosince 2017
Obsah (pdf, 127 kB)
Část oznamovací
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. prosince 2017 (pdf, 136 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 21717620

Částka 13
20. listopadu 2017
Obsah (pdf, 61 kB)
Část oznamovací
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. listopadu 2017 (pdf, 100 kB) o zrušení některých úředních sdělení České národní banky souvisejících s pravidly obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry a pojišťoven a zajišťoven
Třídící znak: 21617560

Částka 12
2. listopadu 2017
Obsah (pdf, 128 kB)
Část oznamovací
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. listopadu 2017 (pdf, 136 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 21417410
15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. listopadu 2017 (pdf, 132 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou 
Třídící znak: 21517620

Částka 11
25. října 2017
Obsah (pdf, 132 kB)
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 24. října 2017 (pdf, 160 kB)k prokazování odborných znalostí a dovedností pro poskytování investičních služeb odbornou zkouškou vykonanou před 3. lednem 2018
Třídící znak: 21217560
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 24. října 2017 (pdf, 291 kB)k § 23, § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
Třídící znak: 21317610

Částka 10
3. srpna 2017
Obsah (pdf, 127 kB)
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. srpna 2017 (pdf, 132 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 21017410
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. srpna 2017 (pdf, 137 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou 
Třídící znak: 21117620

Částka 9
28. července 2017
Obsah (pdf, 68 kB)
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. července 2017 (pdf, 73 kB)o zrušení úředního sdělení České národní banky č. 3/2015 Věst. ČNB ze dne 1. dubna 2015 o vydání páté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb PRIBOR
Třídící znak: 20917610

Částka 8
15. června 2017
Obsah (pdf, 52 kB)
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky dne 15. června 2017 (pdf, 56 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 20817620

Částka 7
13. června 2017
Obsah (pdf, 63 kB)
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. června 2017 (pdf, 141 kB)– Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí
Třídící znak: 20717180

Částka 6
13. dubna 2017
Obsah (pdf, 60 kB)
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 11. dubna 2017 (pdf, 75 kB) o uznání odborné zkoušky organizované Vysokou školou finanční a správní, a. s.
Třídící znak: 20617560

Částka 5
16. března 2017
Obsah (pdf, 60 kB)
Část oznamovací
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. března 2017 (pdf, 136 kB)o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 20517620

Částka 4
28. února 2017
Obsah (pdf, 59 kB)
Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. února 2017 (pdf, 112 kB) o poskytování informací o změně platebního účtu a o základním platebním účtu
Třídící znak: 20417320

Částka 3
7. února 2017
Obsah (pdf, 63 kB)
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. února 2017 (pdf, 84 kB), kterým se stanovuje roční cílová úroveň příspěvků do Fondu pro řešení krize pro rok 2017
Třídící znak: 20317190

Částka 2
24. ledna 2017
Obsah (pdf, 64 kB)
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. ledna 2017 (pdf, 215 kB)ke způsobu výpočtu rizikových vah pro účely stanovení příspěvků do Fondu pojištění vkladů
Třídící znak: 20217560

Částka 1
11. ledna 2017
Obsah (pdf, 64 kB)
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 4. ledna 2017 (pdf, 70 kB)o zrušení úředního sdělení České národní banky č. 25/2010 Věst. ČNB ze dne 27. prosince 2010 o aplikačním přístupu k některým ustanovením zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
Třídící znak: 20117560

Vydává:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt: vestnik@cnb.cz