Věstník 2002


Částka 24

Část oznamovací
Seznam platných právních předpisů České národní banky (pdf, 288 kB)  (popř. bývalé Státní banky československé), vyhlášených od 1. 1. 1990 do 31. 12. 2002 ve Sbírce zákonů a opatření České národní banky, vyhlášených v plném znění ve Sbírce zákonů do 31.12. 2002, seznam platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Sbírce zákonů oznámením o jejich vydání a vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. 12. 2002, seznam platných úředních sdělení České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. 12. 2002

Částka 23 
30. prosince 2002

Část oznamovací
13. Opatření České národní banky č. 13 ze dne 18. prosince 2002 (pdf, 302 kB), kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
třídící znak 11302410,
Přílohy

Částka 22 
27. prosince 2002

Část oznamovací
24. Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. prosince 2002 (pdf, 174 kB), o stanovení působnosti poboček České národní banky na území krajů
třídící znak 22402110
Komentář k ú.s. 24

Částka 21 
23. prosince 2002

Obsah (pdf, 90 kB)
Část oznamovací
21. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. prosince 2002 (pdf, 108 kB) , k vyhlášce č. 514/2002 Sb., ze dne 20. listopadu 2002, kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky 
 třídící znak22102410
22. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. prosince 2002 (pdf, 128 kB) ,  k posuzování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob navrhovaných na funkce vedoucích zaměstnanců bank a do vedení poboček zahraničních bank 
třídící znak 22202520
23. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. prosince 2002  (pdf, 76 kB), o vydání pravidel SKD
třídící znak 22302320
Pravidla SKD - verze 2003 (pdf, 1028 kB)

Částka 20 
19. prosince 2002

Obsah (pdf, 84 kB)
Část normativní 
10. Opatření České národní banky č. 10 ze dne 3. prosince 2002 (pdf, 165 kB) , kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 
třídící znak 11002410,
Přílohy
11. Opatření České národní banky č. 11 ze dne 10. prosince 2002 (pdf, 160 kB) , kterým se stanoví požadavky na ověření řídicího a kontrolního systému banky včetně systému řízení rizik 
 třídící znak 11102510
12. Opatření České národní banky č. 12 ze dne 11. prosince 2002  (pdf, 120 kB) , k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému banky 
třídící znak 11202510
Část oznamovací 
19. Úřední sdělení České národní banky ze dne 11. prosince 2002  (pdf, 122 kB) , o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv 
třídící znak 21902610
20. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. prosince 2002 (pdf, 105 kB),  k některým ustanovením opatření České národní banky č. 11 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví požadavky na ověření řídicího a kontrolního systému banky včetně systému řízení rizik
třídící znak 22002510

Částka 19 
9. prosince 2002

Obsah (pdf, 91 kB)
Část oznamovací 
15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. prosince 2002  (pdf, 494 kB) , o vydání druhé verze Pravidel pro primární prodej státních pokladničních poukázek organizovaný Českou národní bankou 
 třídící znak 21502610
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. prosince 2002  (pdf, 125 kB) , o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu 
 třídící znak 21602610
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 4. prosince 2002  (pdf, 85 kB),  o přechodu systému TKD na Systém krátkodobých dluhopisů 
třídící znak 21702320
18. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. prosince 2002  (pdf, 81 kB), o vydání čtvrté verze Pravidel pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
třídící znak 21802610

Částka 18 
4. prosince 2002

Část oznamovací
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 4. prosince 2002 (pdf, 295 kB), o vydání Vzorových obchodních podmínek pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků
 třídící znak 21402320
Vzorové obchodní podmínky (pdf, 156 kB)

Částka 17 
20. listopadu 2002

Část normativní 
9. Opatření České národní banky č. 9 ze dne 6. listopadu 2002 (pdf, 235 kB),  kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv
třídící znak 10902510 

Částka 16 
31. října 2002

Obsah (pdf, 83 kB)
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky o úpravě základních úrokových sazeb (pdf, 77 kB) 
třídící znak 21202410
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. října 2002ú.s. 13 (pdf, 92 kB),  o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou 
třídící znak 21302620

Částka 15 
30. října 2002

Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. září 2002  (pdf, 168 kB) o zrušení některých úředních sdělení České národní banky v oblasti obezřetného podnikání bank
třídící znak 21102510

Částka 14 
30. září 2002

Část normativní 
8. Opatření České národní banky č. 8 ze dne 25. září 2002 (pdf, 278 kB), kterým se mění opatření České národní banky č. 7 ze dne 19. prosince 2001, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
třídící znak 10802410

Částka 13 
9. září 2002

Část normativní 
7. Opatření České národní banky č. 7 ze dne 30. srpna 2002 (pdf, 292 kB),  kterým se mění opatření České národní banky č. 6 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
třídící znak 10702410

Částka 12 
30. srpna 2002

Část normativní 
6. Opatření České národní banky č. 6 ze dne 23. srpna 2002 (pdf, 244 kB), kterým se zrušuje opatření České národní banky č. 4 ze dne 29. září 1998, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření bank
 třídící znak 10602510

Částka 11 
12. srpna 2002

Část normativní 
5. Opatření České národní banky č. 5 ze dne 1. srpna 2002 (pdf, 854 kB),  kterým se stanoví metodika předkládání vybraných údajů pro centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
třídící znak 10502510

Částka 10 
5. srpna 2002

Obsah (pdf, 83 kB)
Část normativní 
3. Opatření České národní banky č. 3 ze dne 30. července 2002  (pdf, 159 kB) , o řízení úvěrového rizika v bankách 
třídící znak 10302510
4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 30. července 2002  (pdf, 162 kB) , o řízení tržních rizik v bankách 
třídící znak 10402510
Část oznamovací 
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. července 2002 (pdf, 97 kB), k postupu při uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank ke dni 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2002
 třídící znak 21002510

Částka 9 
29. července 2002

Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky o úpravě základních úrokových sazeb  (pdf, 151 kB)
třídící znak 20902410

Částka 8 
26. července 2002

Obsah (pdf, 82 kB)
Část normativní 
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 10. července 2002 (pdf, 128 kB), kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank 
 třídící znak 10102510
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 3. července 2002 (pdf, 141 kB), o kapitálové přiměřenosti bank a dalších pravidlech obezřetného podnikání na individuálních základě
třídící znak 10202510

Částka 7 
11. července 2002

Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky k problematice předkládání zprávy o hospodaření banky České národní bance a k problematice vypracování zpráv o ověření řídícího a kontrolního systému banky včetně systému řízení rizik a jejich předložení České národní bance podle § 22 dst. 1 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., v roce 2002  (pdf, 268 kB)
třídící znak 20802510

Částka 6 
26. dubna 2002

Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky o úpravě základních úrokových sazeb  (pdf, 146 kB)
 třídící znak 20702410

Částka 5 
22. března 2002

Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. března 2002 (pdf, 178 kB),  k postupu při uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank ke dni 31. března 2002
třídící znak 20602510

Částka 4 
1. března 2002

Část oznamovací
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. února 2002  (pdf, 498 kB), o vydání Podmínek České národní banky pro předávání dat platebního styku
třídící znak 20502320

Částka 3 
22. února 2002

Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 (pdf, 193 kB), k ustanovení § 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 319/2001 Sb.
třídící znak 20402510

Částka 2 
4. února 2002

Obsah (pdf, 83 kB)
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. ledna 2002  (pdf, 94 kB) , k problematice uzavírání ovládacích smluv bankami 
třídící znak 20202510
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. ledna 2002 ú.s. 3 (pdf, 75 kB) , o úpravě základních úrokových sazeb
třídící znak 20302410

Částka 1 
28. ledna 2002

Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky o úpravě základních úrokových sazeb (pdf, 150 kB)
třídící znak 20102410