Věstník ČNB – ročník 1998

Částka 29
Část oznamovací
32. Úřední sdělení České národní banky o vydání seznamu právních předpisů České národní banky (popř. bývalé Státní banky československé) a opatření České národní banky uveřejněných v plném znění ve Sbírce zákonů od 1.1.1990 a platných k 31.12.1998, o vydání seznamu opatření České národní banky oznámených ve Sbírce zákonů a uveřejněných ve Věstníku ČNB od 1.1.1990, platných k 31.12.1998.
Věstník - částka 29 (pdf, 624 kB)

 


Částka 28
31. prosince 1998
Část normativní
30. Opatření České národní banky č. 6 ze dne 29. prosince 1998, kterým se stanoví požadavky na zajištění bezpečného provozu bank a poboček zahraničních bank s ohledem na riziko roku 2000.
Část oznamovací
31. Úřední sdělení České národní banky o přepočítacích koeficientech, kterými je zafixován trvalý vztah mezi jednotnou evropskou měnou ("euro") a jeho denominacemi.
Věstník - částka 28 (pdf, 214 kB)

 


 

Částka 27
22. prosince 1998
Část oznamovací
29. Úřední sdělení České národní banky k jejímu opatření ze dne 2. listopadu 1998 č. 276/1998 Sb., kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad a k opatření č. 312/1996 Sb., jímž se určuje postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování účelu peněžních úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a při označování jejich účelu platebními tituly.
Věstník - částka 27 (pdf, 198 kB)

 


 

Částka 26
18. prosince 1998
Část normativní
28. Opatření České národní banky č. 5 ze dne 4. prosince 1998, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
Věstník - částka 26 - hlavní část + přílohy 1, 2, 3 (pdf, 490 kB)
Věstník - částka 26 - příloha 4 (pdf, 4 MB)

 


 

Částka 25
24. listopadu 1998
Část oznamovací
27. Úřední sdělení České národní banky o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu.
Věstník - částka 25 (pdf, 260 kB)

 


 

Částka 24
20. listopadu 1998
Část oznamovací
26. Úřední sdělení České národní banky, kterým pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky k § 5 odst. 2 opatření České národní banky č. 3 ze dne 5 října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank, ve znění pozdějších předpisů.
Věstník - částka 24 (pdf, 31 kB)

 


 

Částka 23
9. listopadu 1998
Část oznamovací
25. Úřední sdělení České národní banky o úpravě základních úrokových sazeb.
Věstník - částka 23 (pdf, 28 kB)

 


 

Částka 22
26. října 1998
Část oznamovací
24. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej střednědobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Věstník - částka 22 (pdf, 51 kB)

 


 

Částka 21
6. října 1998
Část oznamovací
23. Úřední sdělení České národní banky k zavedení měnové jednotky euro.
Věstník - částka 21 (pdf, 105 kB)

 


 

Částka 20
30. září 1998
Část normativní
22. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 29. září 1998, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky.
Věstník - částka 20 (pdf, 552 kB)

 


 

Částka 19
17. září 1998
Část normativní
20. Opatření České národní banky ze dne 1. září 1998, kterým se mění opatření č. 3 ze dne 5. října 1995, o kapitálové přiměřenosti bank, ve znění opatření č. 4 ze dne 3. července 1996 a opatření č. 11 ze dne 1. prosince 1997.
Část oznamovací
21. Úřední sdělení České národní banky o zrušení některých úředních sdělení České národní banky.
Věstník - částka 19 (pdf, 69 kB)

 


 

Částka 18
2. září 1998
Část oznamovací
19. Úřední sdělení České národní banky k problému roku 2000.
Věstník - částka 18 (pdf, 54 kB)

 


 

Částka 17
20. srpna 1998
Část oznamovací
18. Úřední sdělení České národní banky k § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
Redakční sdělení
Věstník - částka 17 (pdf, 296 kB)

 


 

Částka 16
14. srpna 1998
Část oznamovací
17. Úřední sdělení České národní banky k některým ustanovením zákona č. 16/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Věstník - částka 16 (pdf, 55 kB)

 


 

Částka 15
6. srpna 1998
Část normativní
16. Opatření č. 2 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank.
Věstník - částka 15 (pdf, 197 kB)

 


 

Částka 14
27. července 1998
Část oznamovací
14. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro prodej střednědobých dluhopisů.
15. Úřední sdělení České národní banky k Opatření ČNB č. 312/1996 Sb., kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly.
Věstník - částka 14 (pdf, 92 kB)

 


 

Částka 13
3. července 1998
Část oznamovací
13. Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv.
Věstník - částka 13 (pdf, 158 kB)

 


 

Částka 12
22. června 1998
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky o vydání druhé verze Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Věstník - částka 12 (pdf, 925 kB)

 


 

Částka 11
5. června 1998
Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky k přizpůsobení informačních a dalších automatizovaných systémů bank změně letopočtu z "1999" na "2000".
Věstník - částka 11 (pdf, 69 kB)

 


 

Částka 10
26. května 1998
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky Výklad ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 16/1998 Sb. (malá novela)
Věstník - částka 10 (pdf, 173 kB)

 


 

Částka 9
22. května 1998
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky k § 5 odst. 2 opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank, ve znění pozdějších změn.
Věstník - částka 9 (pdf, 35 kB)

 


 

Částka 8
6. května 1998
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky k postupu bank při zasílání necelých a poškozených bankovek a mincí České národní bance k úhradě za poskytnuté náhrady a při výměně platných pamětních mincí podle vyhlášky České národní banky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.
Věstník - částka 8 (pdf, 53 kB)

 


 

Částka 7
29. dubna 1998
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej střednědobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Věstník - částka 7 (pdf, 229 kB)

 


 

Částka 6
24. dubna 1998
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Věstník - částka 6 (pdf, 48 kB)

 


 

Částka 5
17. dubna 1998
Část oznamovací
5. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel systému TKD.
Věstník - částka 5 (pdf, 818 kB)

 


 

Částka 4
10. února 1998
Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky k opatření č. 4 ze dne 5. října 1995 o úvěrové angažovanosti bank, ve znění pozdějších změn.
Redakční sdělení
Věstník - částka 4 (pdf, 46 kB)

 


 

Částka 3
30. ledna 1998
Část normativní
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 21. ledna 1998, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.
Věstník - částka 3 (pdf, 165 kB)
Věstník - částka 3 - příloha 1 (pdf, 109 kB)
Věstník - částka 3 - příloha 2 (část 1) (pdf, 14 MB)
Věstník - částka 3 - příloha 2 (část 2) (pdf, 10 MB)
Věstník - částka 3 - příloha 3 (pdf, 3 MB)
Věstník - částka 3 - příloha 4 (část 1) (pdf, 9 MB)
Věstník - částka 3 - příloha 4 (část 2) (pdf, 6 MB)
Věstník - částka 3 - příloha 5 (pdf, 573 kB)
Věstník - částka 3 - příloha 6 (pdf, 3 MB)
Věstník - částka 3 - příloha 7 (pdf, 5 MB)
Věstník - částka 3 - příloha 8 (pdf, 342 kB)

 


 

Částka 2
28. ledna 1998
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu.
Věstník - částka 2 (pdf, 218 kB)

 


 

Částka 1
19. ledna 1998
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
2. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej střednědobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
Věstník - částka 1 (pdf, 1 MB)