Věstník ČNB – ročník 2021

Částka 14
22. prosince 2021
Obsah (pdf, 190 kB)
Část oznamovací
19. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. prosince 2021 (pdf, 187 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 21921410
20. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. prosince 2021 (pdf, 195 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 22021620
21. Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. prosince 2021 (pdf, 440 kB) k hlášení bezpečnostních a provozních incidentů v oblasti platebního styku
Třídící znak: 22121560
Částka 13
10. prosince 2021
Obsah (pdf, 191 kB)
Část oznamovací
18. Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. prosince 2021 (pdf, 369 kB) – Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí
Třídící znak: 21821180
Částka 12
4. listopadu 2021
Obsah (pdf, 189 kB)
Část oznamovací
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 4. listopadu 2021 (pdf, 187 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 21621410
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 4. listopadu 2021 (pdf, 193 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 21721620
Částka 11
25. října 2021
Obsah (pdf, 190 kB)
Část oznamovací
15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. října 2021 (pdf, 693 kB) k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank a spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Třídící znak: 21521390
Částka 10
30. září 2021
Obsah (pdf, 189 kB)
Část oznamovací
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. září 2021 (pdf, 186 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 21321410
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. září 2021 (pdf, 194 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 21421620
Částka 9
5. srpna 2021
Obsah (pdf, 191 kB)
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. srpna 2021 (pdf, 218 kB) k plošným diskrecím podle nařízení CRR
Třídící znak: 21021560
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 5. srpna 2021 (pdf, 186 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 21121410
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 5. srpna 2021 (pdf, 195 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 21221620
Částka 8
12. července 2021
Obsah (pdf, 196 kB)
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. července 2021 (pdf, 413 kB) k § 23, § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
Třídící znak: 20821610
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. července 2021 (pdf, 344 kB) k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev, poboček bank z jiného než členského státu a některých dalších osob – uveřejňování informací
Třídící znak: 20921560
Částka 7
30. června 2021
Obsah (pdf, 192 kB)
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. června 2021 (pdf, 205 kB) k výkonu činnosti obchodníků s cennými papíry – uplatnění plošné diskrece orgánu dohledu k vyloučení expozic z limitu pro riziko koncentrace
Třídící znak: 20721560
Částka 6
24. června 2021
Obsah (pdf, 189 kB)
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 24. června 2021 (pdf, 194 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 20621620
Částka 5
23. června 2021
Obsah (pdf, 188 kB)
Část oznamovací
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. června 2021 (pdf, 185 kB) o úpravě základních úrokových sazeb
Třídící znak: 20521410
Částka 4
25. května 2021
Obsah (pdf, 191 kB)
Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. května 2021 (pdf, 203 kB), kterým se uveřejňuje přechodné omezení provozu pobočky Praha sekce peněžní
Třídící znak: 20421330
Částka 3
1. dubna 2021
Obsah (pdf, 189 kB)
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. března 2021 (pdf, 550 kB) ke způsobu výpočtu rizikových vah pro účely stanovení příspěvků do Fondu pojištění vkladů
Třídící znak: 20321560
Částka 2
12. února 2021
Obsah (pdf, 187 kB)
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. února 2021 (pdf, 194 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou
Třídící znak: 20221620
Částka 1
4. února 2021
Obsah (pdf, 191 kB)
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 4. února 2021 (pdf, 203 kB), kterým se stanovuje roční cílová úroveň příspěvků do Fondu pro řešení krize pro rok 2021
Třídící znak: 20121190

Vydává:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt: vestnik@cnb.cz