Věstník ČNB – ročník 2015

Částka 14
21. prosince 2015
Obsah (pdf, 66 kB)
Část oznamovací
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. prosince 2015 (pdf, 180 kB) o předkládání ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
Třídící znak: 21615390
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. prosince 2015 (pdf, 274 kB) o vydání druhé verze Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
Třídící znak: 21715610
18. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. prosince 2015 (pdf, 94 kB) o vydání druhé verze Pravidel pro výpočet referenční úrokové sazby CZEONIA
Třídící znak: 21815610

Částka 13
17. prosince 2015
Obsah (pdf, 66 kB)
Část oznamovací
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 17. prosince 2015 (pdf, 73 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou 
Třídící znak: 21315620
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. prosince 2015 (pdf, 137 kB) k § 23, § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv 
Třídící znak: 21415610
15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. prosince 2015 (pdf, 80 kB) o uznání odborné zkoušky „Investiční poradce se specializací pro kolektivní investování (IP-KI)“ organizované Evropskou asociací finančního plánování Česká
Třídící znak: 21515560

Částka 12
7. prosince 2015
Obsah (pdf, 60 kB)
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. prosince 2015 (pdf, 73 kB)o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou 
Třídící znak: 21215620

Částka 11
4. listopadu 2015
Obsah (pdf, 61 kB)
Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. listopadu 2015 (pdf, 81 kB)k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát
Třídící znak: 21115560

Částka 10
16. září 2015
Obsah (pdf, 63 kB)
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. září 2015 (pdf, 80 kB)k výkonu činnosti bank a spořitelních a úvěrních družstev – expozice vůči České národní bance uznatelné pro účely ukazatele krytí likvidity
Třídící znak: 21015560

Částka 9
31. srpna 2015
Obsah (pdf, 63 kB)
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. srpna 2015 (pdf, 75 kB) o uznání odborné zkoušky organizované Vysokou školou finanční a správní, o.p.s.
Třídící znak: 20915560

Částka 8
17. července 2015
Obsah (pdf, 66 kB)
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. července 2015 (pdf, 75 kB)o změně lhůt pro účtování diferencí zjištěných v hotovostech bank
Třídící znak: 20815320

Částka 7
23. června 2015
Obsah (pdf, 64 kB)
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. června 2015 (pdf, 137 kB)k § 23, § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
Třídící znak: 20715610

Částka 6
16. června 2015
Obsah (pdf, 64 kB)
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2015 (pdf, 140 kB)– Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí
Třídící znak: 20615180

Částka 5
11. června 2015
Obsah (pdf, 65 kB)
Část oznamovací
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. června 2015 (pdf, 83 kB) k přístupu České národní banky při vyhodnocování výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy auditora družstevní záložny o ověření řídicího a kontrolního systému v souvislosti s novelou zákona o spořitelních a úvěrních družstvech č. 333/2014 Sb. od 1. července 2015
Třídící znak: 20515580

Částka 4
8. června 2015
Obsah (pdf, 63 kB)
Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 5. června 2015 (pdf, 131 kB) k postupu družstevních záložen v souvislosti se změnou podmínek týkajících se vkladů u družstevních záložen od 1. července 2015
Třídící znak: 20415560

Částka 3
1. dubna 2015
Obsah (pdf, 64 kB)
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. dubna 2015 (pdf, 127 kB), o vydání páté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb PRIBOR
Třídící znak: 20315610

Částka 2
16. ledna 2015
Obsah (pdf, 61 kB)
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. ledna 2015 (pdf, 75 kB), kterým se zveřejňuje maximální výše technické úrokové míry
Třídící znak: 20215560

Částka 1
15. ledna 2015
Obsah (pdf, 62 kB)
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. ledna 2015 (pdf, 144 kB) k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence
Třídící znak: 20115560

Vydává:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt: vestnik@cnb.cz