Věstník ČNB – ročník 2000

Částka 20
Část oznamovací
15. Úřední sdělení České národní banky o vydání seznamu právních předpisů České národní banky (popř. bývalé Státní banky československé) a opatření České národní banky uveřejněných v plném znění ve Sbírce zákonů od 1.1.1990 do 31.12.2000, vydání seznamu platných opatření České národní banky, oznámených ve Sbírce zákonů a uveřejněných ve Věstníku České národní banky od 1.1.1990 do 31.12.2000 a o vydání seznamu úředních sdělení České národní banky, uveřejněných ve Věstníku České národní banky od 1.1.1990 do 31.12.2000
Věstník - částka 20 (pdf, 636 kB)

 


 

Částka 19
29. prosince 2000
Část normativní
10. Opatření České národní banky č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Věstník - částka 19 (pdf, 646 kB)
Věstník - částka 19 - příloha č. 1 (pdf, 188 kB)
Věstník - částka 19 - příloha č. 2 (část 1) (pdf, 16 MB)
Věstník - částka 19 - příloha č. 2 (část 2) (pdf, 19 MB)
Věstník - částka 19 - příloha č. 2 (část 3) (pdf, 15 MB)
Věstník - částka 19 - příloha č. 2 (část 4) (pdf, 12 MB)
Věstník - částka 19 - příloha č. 3 (pdf, 10 MB)
Věstník - částka 19 - příloha č. 4 (část 1) (pdf, 14 MB)
Věstník - částka 19 - příloha č. 4 (část 2) (pdf, 13 MB)
Věstník - částka 19 - příloha č. 5 (pdf, 824 kB)
Věstník - částka 19 - příloha č. 6 (část 1) (pdf, 8 MB)
Věstník - částka 19 - příloha č. 6 (část 2) (pdf, 9 MB)
Věstník - částka 19 - příloha č. 7 (pdf, 624 kB)
Věstník - částka 19 - příloha č. 8 (pdf, 70 kB)

 


 

Částka 18
29. prosince 2000
Část oznamovací
13. Úřední sdělení České národní banky k opatření České národní banky vyhlášenému pod č. 36/2000 ve Sbírce zákonů "Opatření ústředních orgánů", kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad a k opatření České národní banky č. 312/1996 Sb., kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
14. Úřední sdělení České národní banky o přepočítávacích koeficientech, kterými je zafixován trvalý vztah mezi jednotou evropskou měnou ("euro") a jeho denominacemi
Věstník - částka 18 (pdf, 135 kB)

 


 

Částka 17
27. prosince 2000
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky o doplnění Všeobecných obchodních podmínek, kterými se stanoví zásady vedení účtů klientů bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech
Věstník - částka 17 (pdf, 1 MB)

 


 

Částka 16
22. prosince 2000
část normativní
9. Opatření České národní banky č. 9 ze dne 22. prosince 2000, kterým se zrušuje opatření č. 5 ze dne 27. prosince 1999, o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami
Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. prosince 2000 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv
Věstník - částka 16 (pdf, 152 kB)

 


 

Částka 15
7. prosince 2000
Část normativní
8. Opatření České národní banky č. 8 ze dne 23. listopadu 2000, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej střednědobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
Redakční sdělení
Věstník - částka 15 (pdf, 6 MB)

 


 

Částka 14
7. listopadu 2000
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. listopadu 2000 ve věci změny správy zásob peněz a provádění emisních operací pověřenými pobočkami Komerční banky, a.s.
Věstník - částka 14 (pdf, 40 kB)

 


 

Částka 13
29. září 2000
Část normativní
7. Opatření České národní banky č. 7 ze dne 22. září 2000, kterým se mění opatření České národní banky č. 6 ze dne 29. prosince 1999, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank, ve znění opatření České národní banky č. 2 ze dne 4. května 2000
Věstník - částka 13 (pdf, 99 kB)
Věstník - částka 13 - příloha 1 (pdf, 1 MB)
Věstník - částka 13 - příloha 2 (pdf, 8 MB)
Věstník - částka 13 - příloha 3 (pdf, 28 kB)
Věstník - částka 13 - příloha 4 (pdf, 14 MB)
Věstník - částka 13 - příloha 5 (pdf, 7 MB)
Věstník - částka 13 - příloha 6 (pdf, 1 MB)
Věstník - částka 13 - příloha 7 (pdf, 6 MB)
Věstník - částka 13 - příloha 8 (pdf, 36 kB)
Věstník - částka 13 - příloha 9 (pdf, 796 kB)
Věstník - částka 13 - příloha 10 (pdf, 19 kB)

 


 

Částka 12
21. září 2000
Část normativní
5. Opatření České národní banky č. 5 ze dne 7. září 2000, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 28. června 1999 o kapitálové přiměřeností bank zahrnující úvěrové a tržní riziko
6. Opatření České národní banky č. 6 ze dne 7. září 2000, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 8. července 1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu nad bankami na konsolidovaném základě
Věstník - částka 12 (pdf, 1 MB)

 


 

Částka 11
12. září 2000
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky o vydání změny č. 1 Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb (PRIBID a PRIBOR)
Věstník - částka 11 (pdf, 69 kB)

 


 

Částka 10
4. září 2000
Část normativní
4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 15. srpna 2000, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 31. března 2000
Věstník - částka 10 (pdf, 1 MB)

 


 

Částka 9
1. srpna 2000
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky k předložení konsolidované bilance aktiv a pasív za rok 1999
Věstník - částka 9 (pdf, 43 kB)

 


 

Částka 8
17. července 2000
Část normativní
3. Opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky k postupu bank při zasílání neplatných československých pamětních stříbrných mincí České národní bance
Věstník - částka 8 (pdf, 315 kB)

 


 

Částka 7
30. června 2000
Část oznamovací
5. Úřední sdělení České národní banky o vydání Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb (PRIBID a PRIBOR)
Věstník - částka 7 (pdf, 188 kB)

 


 

Částka 6
28. června 2000
Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky o vydání změny č. 2 Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
Věstník - částka 6 (pdf, 401 kB)

 


 

Částka 5
18. května 2000
Část normativní
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 4. května 2000, kterým se mění opatření České národní banky č. 6 ze dne 29. prosince 1999, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Věstník - částka 5 (pdf, 68 kB)
Věstník - částka 5 - příloha 1 (část 1) (pdf, 20 MB)
Věstník - částka 5 - příloha 1 (část 2) (pdf, 14 MB)
Věstník - částka 5 - příloha 2 (pdf, 347 kB)
Věstník - částka 5 - příloha 3 (pdf, 7 MB)
Věstník - částka 5 - příloha 4 (pdf, 5 MB)
Věstník - částka 5 - příloha 5 (pdf, 119 kB)
Věstník - částka 5 - příloha 6 (pdf, 40 kB)
Věstník - částka 5 - příloha 7 (pdf, 16 kB)
Věstník - částka 5 - příloha 8 (pdf, 11 MB)

 


 

Částka 4
12. dubna 2000
Část normativní
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 31. března 2000, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Věstník - částka 4 (pdf, 3 MB)

 


 

Částka 3
5. dubna 2000
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky o vydání změny č. 1 Pravidel pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
Věstník - částka 3 (pdf, 345 kB)

 


 

Částka 2
27. března 2000
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel pro primární prodej střednědobých státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
Věstník - částka 2 (pdf, 107 kB)

 


 

Částka 1
24. února 2000
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky o změně Pravidel systému TKD
Věstník - částka 1 (pdf, 190 kB)