Věstník ČNB – ročník 2010

Částka 21
Obsah (pdf, 79 kB)
Část oznamovací
Seznam (pdf, 281 kB):
a) platných právních předpisů České národní banky (popř. Státní banky československé) vyhlášených od 1.ledna 1990 do 31. prosince 2010 ve Sbírce zákonů,
b) platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Sbírce zákonů do 30. června 2002 oznámením o jejich vydání a vyhlášených v plném znění ve Věstníku České národní banky do 30. června 2002 a platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky od 1. července 2002 do 31. prosince 2010,
c) platných úředních sdělení České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. prosince 2010.

Částka 20
30. prosince 2010
Obsah (pdf, 139 kB)
Část oznamovací
24. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. prosince 2010 (pdf, 386 kB) k výkonu činnosti banky, družstevní záložny a obchodníka s cennými papíry na finančním trhu – odměňování
Třídící znak: 22410560
25. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. prosince 2010 (pdf, 140 kB) o aplikačním přístupu k některým ustanovením zák. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
Třídící znak: 22510170
26. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. prosince 2010 (pdf, 96 kB) o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou pro první čtvrtletí 2011
Třídící znak: 22610620
27. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. prosince 2010 (pdf, 169 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Stanovení hodnoty podkladových expozic pro účely angažovanosti
Třídící znak: 22710560
28. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. prosince 2010 (pdf, 114 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Expozice nezahrnované do angažovanosti investičního portfolia
Třídící znak: 22810560
29. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. prosince 2010 (pdf, 123 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Nástroje zahrnované do vedlejšího původního kapitálu
Třídící znak: 22910560
30. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. prosince 2010 (pdf, 250 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Měření operačního rizika, stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku
Třídící znak: 23010560
31. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. prosince 2010 (pdf, 175 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Žádost o předchozí souhlas s používáním speciálního přístupu
Třídící znak: 23110560
32. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. prosince 2010 (pdf, 112 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Kapitálová přiměřenost – přechodné ustanovení
Třídící znak: 23210560
33. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. prosince 2010 (pdf, 713 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Informace o konsolidačním celku
Třídící znak: 23310560
34. Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. prosince 2010 (pdf, 101 kB) k některým ustanovením opatření České národní banky č. 1/2010 Věst. ČNB, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Třídící znak: 23410560

Částka 19
23. prosince 2010
Obsah (pdf, 80 kB)
Část oznamovací
23. Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. prosince 2010 (pdf, 187 kB) k žádostem o udělení souhlasu České národní banky ve věcech dispozice s podnikem, ukončení činnosti nebo přeměny úvěrové instituce, snížení základního kapitálu banky, převzetí dluhů banky v nucené správě nebo snížení výše základního členského vkladu člena družstevní záložny
Třídící znak: 22310560

Částka 18
21. prosince 2010
Obsah (pdf, 83 kB)
Část oznamovací
20. Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. prosince 2010 (pdf, 237 kB) k výkonu činnosti na finančním trhu: Kvalitativní požadavky související s výkonem činnosti – základní informace
Třídící znak: 22010560
21. Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. prosince 2010 (pdf, 130 kB) k výkonu činnosti organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů na finančním trhu – operační riziko v oblasti informačního systému
Třídící znak: 22110560
22. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. prosince 2010 (pdf, 798 kB) o vydání Pravidel Systému krátkodobých dluhopisů
Třídící znak: 22210320

Částka 17
11. listopadu 2010
Obsah (pdf, 81 kB)
Část oznamovací
19. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. října 2010 (pdf, 108 kB) k opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 6/2007 Věst. ČNB
Třídící znak: 21910610

Částka 16
26. října 2010
Obsah (pdf, 85 kB)
Část normativní
1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010 (pdf, 235 kB) o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Třídící znak: 10110560
2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 13. října 2010 (pdf, 1,1 MB), kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 30. listopadu 2009 o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Třídící znak: 10210410
3. Ředitel sekce měnové a statistiky vyhlašuje úplné znění Opatření České národní banky č. 2/2009 Věst. ČNB (pdf, 159 kB), o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění Opatření České národní banky č. 2/2010 Věst. ČNB
Příloha č. 1 (pdf, 138 kB) - Seznam a termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank
Příloha č. 2A (pdf, 1,0 MB) - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě
Příloha č. 2B (pdf, 127 kB) - Charakteristika obsahové náplně výkazu BD(ČNB)14-04
Příloha č. 3 (pdf, 119 kB) - Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank
Příloha č. 4 (pdf, 113 kB) - Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01
Třídící znak: 10310410
Část oznamovací
18. Úřední sdělení České národní banky ze dne 5. října 2010 (pdf, 92 kB) o zrušení úředního sdělení České národní banky k povaze zápisu správce cenných papírů do evidence Střediska 
Třídící znak: 21810560

Částka 15
3. září 2010
Obsah (pdf, 106 kB)
Část oznamovací
17. Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. srpna 2010 (pdf, 199 kB)k některým povinnostem pojišťovacího zprostředkovatele
Třídící znak: 21710580

Částka 14
23. srpna 2010
Obsah (pdf, 80 kB)
Část oznamovací
16. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. srpna 2010 (pdf, 109 kB)o agresivní obchodní praktice spočívající ve zpoplatňování reklamací spotřebitelů označených prodávajícími za neoprávněné
Třídící znak: 21610170

Částka 13
26. července 2010
Obsah (pdf, 78 kB)
Část oznamovací
15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. července 2010 (pdf, 114 kB) o územní působnosti poboček České národní banky
Třídící znak: 21510110

Částka 12
30. června 2010
Obsah (pdf, 81 kB)
Část oznamovací
14. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. června 2010 (pdf, 89 kB)o spuštění internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností a registraci subjektů
Třídící znak: 21410560

Částka 11
26. května 2010
Obsah (pdf, 108 kB)
Část oznamovací
12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. května 2010 (pdf, 267 kB)k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost
Třídící znak: 21210560
13. Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. května 2010 (pdf, 185 kB)k posuzování vedoucích osob bank, poboček zahraničních bank ze třetí země, finančních holdingových osob a institucí elektronických peněz
Třídící znak: 21310560

Částka 10
6. května 2010
Obsah (pdf, 103 kB)
Část oznamovací
11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. května 2010 (pdf, 113 kB)o úpravě základních úrokových sazeb 
Třídící znak: 21110410

Částka 9
9. dubna 2010
Obsah (pdf, 79 kB)
Část oznamovací
10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. dubna 2010 (pdf, 150 kB) o srovnatelnosti povinností emitenta ze třetího státu 
Třídící znak: 21010560

Částka 8
1. dubna 2010
Obsah (pdf, 77 kB)
Část oznamovací
9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 24. března 2010 (pdf, 89 kB) k předkládání informací a dokumentů České národní bance
Třídící znak: 20910560

Částka 7
30. března 2010
Obsah (pdf, 77 kB)
Část oznamovací
8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 25. března 2010 (pdf, 132 kB)o uznání některých makléřských zkoušek
Třídící znak: 20810560

Částka 6
22. března 2010
Obsah (pdf, 80 kB)
Část oznamovací
7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 4. března 2010 (pdf, 232 kB) k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry a institucí elektronických peněz - Uveřejňování informací
Třídící znak: 20710560

Částka 5
24. února 2010
Obsah (pdf, 81 kB)
Část oznamovací
6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. února 2010 (pdf, 130 kB) o uznání některých odborných zkoušek organizovaných Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity
Třídící znak: 20610560

Částka 4
17. února 2010
Obsah (pdf, 82 kB)
Část oznamovací
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 11. února 2010 (pdf, 394 kB), kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů
Třídící znak: 20410560
5. Úřední sdělení České národní banky ze dne 11. února 2010 (pdf, 87 kB), kterým se zveřejňuje maximální výše technické úrokové míry
Třídící znak: 20510560

Částka 3
16. února 2010
Obsah (pdf, 76 kB)
Část oznamovací
3. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. února 2010 (pdf, 91 kB) o zrušení některých úředních sdělení České národní banky
Třídící znak: 20310560

Částka 2
5. února 2010
Obsah (pdf, 105 kB)
Část oznamovací
2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. února 2010 (pdf, 123 kB) o zrušení některých úředních sdělení České národní banky v oblasti označování úhrad platebními tituly a plnění oznamovací povinnosti
Třídící znak: 20210410

Částka 1
20. ledna 2010
Obsah (pdf, 80 kB)
Část oznamovací
1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. ledna 2010 (pdf, 105 kB) k některým ustanovením opatření České národní banky č. 2/2009 Věst. ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Třídící znak: 20110410

Vydává:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt: vestnik@cnb.cz